Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)"— Transkript prezentace:

1 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově) hospodářský výsledek jako rozdíl výnosů a nákladů vymezení nákladů a výnosů účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových a výsledkových účtech (dvouřadový systém) principy hospodaření v obchodě při nákupu a prodeji zboží účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv v obchodě

2 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 2 „Koloběh„ - obecně 1. Počáteční stav: peníze 1000, vlastní kapitál 1000 2. Nákup DHA 600, opotřebení 10 3. Nákup materiálu 100,spotřeba 25 4. Nákup neskladovatelných služeb (na fakturu) 50 5. Mzda placená zaměstnancům 15 6. Prodej výkonů na fakturu 130

3 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 3 DHA Peníze Materiál Dodav. Zaměst. Hosp.v. Pohled. VK 600-- 600 100--100 15------15 10--------10 25------25 50--------------------------50 15--------15 130--1301000 130* *130 100 30 130 30

4 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 4 Konečná rozvaha DHA590VK1030 Mat.75 Peníze365 Σ1030

5 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 5 Hospodářský výsledek běžného období * změna vlastního kapitálu nebo změna hospodářského výsledku jako svébytné položky vlastního kapitálu (rozvahově) * osamostatnění výnosů a nákladů

6 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 6 Osamostatnění výsledkových účtů namísto jediné položky rozvahy: hospodářský výsledek běžného období = samostatná řada účtů výsledkových: * účty nákladové * účty výnosové

7 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 7 Náklady = snížení ekonomického prospěchu během účetního období které nastává: * snížením aktiv (např. opotřebením dlouhodobých aktiv, spotřebou materiálu) * zvýšením dluhů (např. dodavatelům, zaměstnancům)

8 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 8 Druhy nákladů (? Co bylo spotřebováno?) Hlavní druhy nákladů: Spotřeba materiálu Nakupované služby (neskladovatelné) Mzdy (zej. hrubé mzdy) Odpisy dlouhodobých aktiv Finanční náklady (např.placené úroky) Ostatní a mimořádné náklady

9 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 9 Výnosy = zvýšení ekonomického prospěchu během účetního období které nastává: * zvýšením aktiv (např. pohledávek, peněz) * ne často i snížením dluhů (např. zemřel věřitel)

10 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 10 Druhy výnosů (? Za co jsme vydělali, co jsme prodali?) Hlavní druhy výnosů: Výnosy z prodeje výrobků, zboží a služeb Výnosy z prodeje nepotřebného materiálu Výnosy z prodeje nepotřebných DHA Finanční výnosy (např. z prodeje cenných papírů, přijaté úroky) Ostatní a mimořádné výnosy

11 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 11 Účtování o nákladech Jako by šlo o účty AKTIVNÍ * nemají počáteční zůstatek * přírůstky nákladů jsou na MD (* výjimečné snížení nákladů je na D)

12 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 12 Účtování o výnosech Jako by šlo o účty PASIVNÍ * nemají počáteční zůstatek * přírůstky výnosů jsou na D (* výjimečné snížení výnosů je na MD)

13 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 13 Hospodářský výsledek Zisk nebo Ztráta Výnosy - Náklady * Výnosy = výstupy podniku * Náklady = vstupy do hospodářského procesu podniku

14 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 14 „Koloběh„ - ve službách, dvouřadově včetně časového rozlišení 1. Počáteční stav: peníze 1000, základní kapitál 1000 2. Nákup DHA 600, opotřebení 10 3. Nákup materiálu 100, spotřeba 25 4. Nákup neskladovatelných služeb (na fakturu) 80, z toho předplacená služba na další období 30 5. Mzda placená zaměstnancům 15 6. Prodej výkonů na fakturu 130

15 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 15 DHA Peníze Materiál Dodav. Zaměst. Výnosy Pohled. ZK 600-- 600 100--100 15------15 10------10 25------25 80----------------------50 -------30 15--------15 130--1301000 130* *130 Odpisy Sp.mat. Služby Čas.rozliš. Mzdy

16 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 16 Konečná rozvaha DHA590ZK1000 Mat.75HV30* Peníze365Dodav.0 Čas.r.30Zam.0 Σ1030

17 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 17 Výsledovka Odpisy10Výnosy130 Sp.mat.25 Nak.sl.50 Mzdy15 Σ100 Σ130 zisk30*

18 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 18 Ekonomický princip obchodního podniku I. nákup a prodej zboží za kscelkem Nákupní cena100,-100.000,- + Obchodní rozpětí 50,- 50.000,- =Prodejní cena150,-150.000,-

19 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 19 Ekonomický princip obchodního podniku II. Prodejní cena zboží - nákupní cena prodaného zboží = obchodní rozpětí * na úhradu ostatních nákladů obchodu (nájemné, mzdy prodavačů, telefony, drobný balicí materiál, odpisy mrazících boxů apod.) * na tvorbu zisku

20 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 20 Ekonomický princip obchodního podniku III. Výnosy: * Prodejní cena prodaného zboží Náklady: * Nákupní cena prodaného zboží * Náklady obchodu vztahují se k účetnímu období (např. nájemné, mzdy prodavačů, telefony, drobný balicí materiál, odpisy mrazících boxů)

21 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 21 Ekonomický princip obchodního podniku IV. Příklad: Nakoupené zboží (nákupní cena)180.000,- Ostatní náklady 80.000,- 1/2 zboží prodána (tržby 150.000,-) Hospodářský výsledek: (ztráta 20.000,-) Náklady 90.000 + 80.000 = 170.000 Výnosy 150.000 Výsledek 150.000 - 170.000 = - 20.000

22 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 22 „Koloběh„ - v obchodě 1. Počáteční stav: peníze 1000, základní kapitál 1000 2. Nákup DHA 600, opotřebení 10 3. Nákup materiálu 20, spotřeba 5 4. Nákup zboží 180, prodej 1/2 5. Nákup neskladovatelných služeb (na fakturu) 50 6. Mzda placená zaměstnancům 15 7. Prodej zboží na fakturu 150

23 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 23 DHA Peníze Materiál Dodav. Zaměst. Výnosy Pohled. ZK 600-- 600 20-------20 15------15 10------10 5---------5 80--------------------50 15--------15 150--1501000 150* *150 Odpisy Sp.mat Služby NC prod.zb.. Mzdy Zboží 180-----18090-----90

24 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 24 Konečná rozvaha DHA590ZK1000 Mat.15HV-20* Zboží90Dodav.0 Peníze285Zam.0 Σ980

25 Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 25 Výsledovka Odpisy10Výnosy150 Sp.mat.25 NC prod.zb.90 Nak.sl.50 Mzdy15 Σ170 Σ150 ztráta20*


Stáhnout ppt "Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010 1 Stručný obsah 7. přednášky účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)"

Podobné prezentace


Reklamy Google