Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací R. Haňka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací R. Haňka."— Transkript prezentace:

1 Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací R. Haňka

2 Jedním z cílů NP VaVaI schválené usnesením vlády České republiky ze dne 8. června 2009 č. 729 je přehodnocení priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Úkol pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Koordinační rada expertů.

3 Členové koordinační rady expertů prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, PhD PhDr. Pavel Baran, CSc. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Ing. Jaroslav Doležal, CSc. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. RNDr. Jan Hrušák, CSc. Ing. Pavel Komárek CSc. PhDr. Miroslava Kopicová prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c. Ing. Luděk Niedermayer doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

4 Přehodnocení NP VaVaI v 2011 Cíl 2 Přehodnotit priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve vazbě na potřeby udržitelného rozvoje ČR. Zacílit veřejnou podporu VaVaI na potřeby udržitelného rozvoje. Veřejnou podporu přednostně směřovat na VaVaI v prioritách odpovídajících potřebám společnosti a znalostní ekonomiky.

5 Nedostatky stávajících priorit Dosavadní priority formulovány – velmi všeobecně – bez schopnosti reagovat na potřeby společnosti. Nedostatečně – přispívají k růstu konkurenceschopnosti ČR – navazují programy podpory VaVaI na národní priority. Upřednostňují vliv zájmových skupin před – požadavky společnosti – možnostmi a kapacitou VaVaI v ČR.

6 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009 až 2015 stanovila následující priority – Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, – Molekulární biologie a biotechnologie, – Energetické zdroje, – Materiálový výzkum, – Konkurenceschopné strojírenství, – Informační společnost, – Bezpečnost a obrana a – Priority rozvoje české společnosti.

7 Co je podstatné v procesu přehodnocení priorit Předmět státního zájmu – Ve formě Dlouhodobých (strategických) cílů. – které jsou společensky uplatnitelné a žádoucí, řešitelné v dlouhodobém horizontu, dosažitelné výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi. – mají dostatečné materiální a personální podmínky.

8

9 Co je podstatné v procesu přehodnocení priorit Předmět státního zájmu – Ve formě Dlouhodobých (strategických) cílů – které jsou společensky uplatnitelné a žádoucí, řešitelné v dlouhodobém horizontu, dosažitelné výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi. – mají dostatečné materiální a personální podmínky.-

10 Obvyklé členění výzkumných aktivit Základní výzkum Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj Inovace (Toto dělení výzkumu pochází z 2.světové války !)

11 Trochu historie F.D. Roosevelt 1944 „Co lze po válce odtajit z válečného výzkumu?“ Vannevar Bush (Chief Scientific Advisor) – Jako první rozdělil výzkum na základní a aplikovaný Problémy a řízení výzkumu dnes stále více vycházejí z požadavků společnosti 1997 Donald Stokes zpochybnil dichotomii rozdělení protože – Technologie je čím dál tím více založená na vědě a – věda je čím dál tím více založená na technologii

12 Memex (1945)

13 Trochu historie F.D. Roosevelt 1944 „Co lze po válce odtajit z válečného výzkumu?“ Vannevar Bush (Chief Scientific Advisor) – Jako první rozdělil výzkum na základní a aplikovaný Problémy a směry výzkumu dnes stále více vycházejí z požadavků společnosti 1997 Donald Stokes zpochybnil dichotomii rozdělení protože – Technologie je čím dál tím více založená na vědě a – věda je čím dál tím více založená na technologii.

14 Důraz na využití? Pátrání po základním porozumění Dvojrozměrný pohled na bádání Kvantová mechanikaPasterizace Praktické vynálezy

15 neorientovaný základní výzkum – je zaměřený na rozvoj znalosti a veden snahou o pochopení základních principů, bez záměru bezprostřední aplikace orientovaný základní výzkum –vytvoří širokou znalostní základnu pro řešení současných nebo očekávaných problémů aplikovaný výzkum –primárně je zaměřen na dosažení orientovaných cílů vývoj a inovace –vždy orientovaná činnost. Náš úkol zaměřit veřejný VaVaI na řešení konkrétních společenských a hospodářských cílů.

16 Vymezení priorit. Prioritami tedy nebudou, tak jako doposud, konkrétní výzkumné obory (M), nýbrž dlouhodobé cíle (N) odpovídající potřebám společnosti, jichž má být prostřednictvím VaVaI dosaženo Priority budou takové cíle, které bude možné dosáhnout prostřednictvím VaVaI v různých oborech a jejich kombinací. <(N x M) (tento přístup dán vládním rozhodnutím).

17 Logicky nemůžeme před dokončením celého procesu tvorby Priorit stanovit jejich – počet – výsledné zaměření. Bude to záležet na počtu a zaměření příležitostí či hrozeb, které identifikujeme v první fázi procesu tvorby priorit. To se odrazí v počtu panelů a výsledných priorit.

18 První etapa procesu tvorby priorit Základní podklady Technologické centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Centrem pro sociální a ekonomické strategie (CESES), Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy, Národohospodářským ústavem Akademie věd ČR/CERGE-EI a Národním vzdělávacím fondem.

19 Základní podklady „pohled vzad“ –analýzy a hodnocení současného stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a posouzení jeho aspektů včetně identifikace jeho slabých a silných míst (SWOT analýza systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), výzkumných kapacit a potenciálu pro inovace. „pohled vpřed“ –výhledové studie identifikující budoucí očekávané problémy, příležitosti a potřeby české společnosti v ekonomické, společenské a environmentální sféře v horizontu 15 až 20 let.

20 Jak jsme na tom časově Identifikování počtu a zaměření expertních panelů. Ustavení expertních panelů (RVVI, září 2012). Návrhy priorit (expertní panely, listopad 2011). Schválení priorit (KRE, leden 2012 ). Vyjádření panelu poskytovatelů podpory VaVaI (únor 2012). Projednání priorit na zasedání RVVI (březen 2012). Projednání vládou 30.6.2012.

21 To nejdůležitější na konec. HMS Foresight Jaká je metodika celého procesu? Proč si myslíme, že se nám to podaří?

22 Děkuji za pozornost rh10@cam.ac.uk


Stáhnout ppt "Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací R. Haňka."

Podobné prezentace


Reklamy Google