Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D."— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D.
Mikroekonomie II (MIE403, 3MI403), resp. Ekonomie 2 (mikroekonomická část – 3MI402, 3MI411, 3MI414 aj.) doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D. resp. KMIE FPH VŠE v Praze č. m. 343 RB, konzultace viz ISIS

2 Základní doporučená studijní literatura v jazyce českém:
[1] Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha, Management Press 2010 (lze používat také předchozí, mírně odlišná, vydání – s nepovinnými pasážemi a změnami seznámí přednášející, vždy bez rozšiřujících výkladů a matematických dodatků). [2] Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie II. Cvičebnice. 4. upravené vydání. Slaný, Melandrium 2008 (lze používat také předchozí, částečně odlišná, vydání – s doporučenými příklady a úkoly seznámí cvičící). [3] Macáková, L. a kol.: Pracovní listy z Ekonomie 2 (pro středně pokročilé). 3. vydání. Slaný, Melandrium 2009 (dtto).

3 Vybraná rozšiřující a doplňující literatura v jazyce českém:
[4] Frank, R. H.: Mikroekonomie a chování. Praha, Svoboda 1995. [5] Holman, R.: Mikroekonomie. Středně pokročilý kurz. 2. aktualizované vydání. Praha, C. H. Beck 2007. [6] Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Repetitorium. Středně pokročilý kurz vydání. Slaný, Melandrium 2009. [7] Schiller, B. R.: Mikroekonomie dnes. Brno, Computer Press 2004. [8] Soukup, J.: Mikroekonomická analýza vydání. Slaný, Melandrium 2003. [9] Soukupová, J., Macáková, L.: Teorie firmy rozšířené vydání. Slaný, Melandrium 2009. [10] Varian, H. R.: Mikroekonomie. Moderní přístup. Praha, Victoria Publishing 1995.

4 Vybraná rozšiřující a doplňující literatura v jazyce anglickém:
[11] Colander, D. C.: Microeconomics. 9. vydání. New York, McGraw-Hill 2012. [12] Griffiths, A., Wall, S.: Intermediate Microeconomics: Theory and Applications. 2. vydání. Upper Saddle River, Prentice Hall 2000. [13] Hirshleifer, J., Glazer, A., Hirshleifer, D.: Price Theory and Applications: Decisions, Markets, and Information. 7. vydání. Cambridge, CUP 2005. [14] Nicholson, W., Snyder, Ch. M.: Intermediate Microeconomics and Its Application. 11. vydání. New York, South Western 2010. [15] Nicholson, W., Snyder, Ch. M.: Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensitions. 11. vydání. Stamford, Cengage Learning 2011. [16] Salvatore, D.: Microeconomic Theory and Applications. 5. vydání. Oxford, OUP 2008. [17] Varian, H. R: Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. 8. vydání. New York, Norton 2010.

5 Doporučená literatura k zopakování základních kursů v jazyce českém:
[18] Helísek, M.: Makroekonomie. Základní kurs přepracované vydání. Slaný, Melandrium 2002. [19] Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs vydání. Slaný, Melandrium 2010. [20] Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz vydání. Slaný, Melandrium 2007. [21] Pošta, V., Sirůček, P.: Makroekonomie. Cvičebnice – základní kurz. 2. přepracované vydání. Slaný, Melandrium 2008. [22] Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2014 (podrobněji viz [23] Sirůček, P., Nečadová, M., Macáková, L.: Mikroekonomická teorie I. Cvičebnice. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003(podrobněji viz [24] Scholleová, H., Machek, O.: Kvantitativní nástroje pro Arts management. Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2014.

6 Doporučená literatura k dějinám ekonomických teorií v jazyce českém:
[25] Brožová, D.: Malé dějiny ekonomického myšlení. 2. přepracované vydání. Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2006. [26] Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. [27] Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007(podrobněji viz [28] Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team Na adrese jsou zavěšeny také podrobné sylaby předmětů z oblasti vývoje ekonomického, resp. sociálního standardního i alternativního myšlení, hospodářských dějin aj.

7 Bloková struktura přednášek:
blok I. Úvod do studia Mikroekonomie II blok II. Ekonomické rozhodování spotřebitele blok III. Ekonomické rozhodování výrobce blok IV. Tržní struktury blok V. Trhy služeb výrobních faktorů blok VI. Všeobecná rovnováha, efektivnost, tržní selhání a mikroekonomická politika

8 Rámcová organizace přednášek (3MIE402, 3MI411, 3MI414 při souběžné výuce mikro- a makroekonomie):
1. týden: blok I. a II. 2. – 3. týden: blok II. 4. – 5. týden: blok III. 6. – 8. týden: blok IV. 9. – 10. týden: blok V. 11. – 13. týden: blok VI (s přesnou organizací, zakončením i aktuální dělbou práce přednášky/cvičení seznámí vyučující)

9 Orientační organizace cvičení Ekonomie 2 (3MI402, 3MI411, 3MI414 aj
Orientační organizace cvičení Ekonomie 2 (3MI402, 3MI411, 3MI414 aj. při souběžné výuce od LS 2009): 1. týden: MIE – úvod, nástroje ekonomické analýzy 2. týden: MIE – spotřebitel 3. týden: MIE – poptávka, riziko 4. týden: MAE – úvod, spotřeba, investice, model produkt-výdaje 5. týden: MIE – technologie, náklady 6. týden: MAE – model produkt-výdaje, trh peněz, model IS-LM 7. týden: MAE – TEST 1 MAE, model IS-LM-BP 8. týden: MIE – dokonalá konkurence 9. týden: MIE – nedokonalá konkurence 10. týden: MIE – výrobní faktory 11. týden: MIE – výrobní faktory, zbylá MIE témata 12. týden: MAE – model AD-AS, trhy práce, inflace 13. týden: MAE – TEST 2 MAE, rezerva (s přesnou organizací, podmínkami zakončení i přesnými termíny psaní testů z MIE témat seznámí cvičící)

10 Rámcová organizace přednášek (3MIE402, 3MI411, 3MI414 při blokové výuce mikro- a makroekonomie):
1. týden: blok I. a II. 2. týden: blok II. a III. 3. týden: blok III. a IV. 4. týden: blok IV. a V. 5. týden: blok V. 6. týden: blok V. a VI. 7. týden: blok VI. 7. – 13. týden: témata MAE, rezerva

11 Orientační organizace cvičení Ekonomie 2 (3MI402, 3MI411, 3MI414 aj
Orientační organizace cvičení Ekonomie 2 (3MI402, 3MI411, 3MI414 aj. při blokové výuce od ZS 2007): 1. týden (cvičení č. 1.): MIE – úvod, nástroje ekonomické analýzy 2. týden (cvičení č. 2.): MIE – spotřebitel 3. týden (cvičení č. 3.): MIE – poptávka, riziko 4. týden (cvičení č. 4.): MIE – technologie, náklady 5. týden (cvičení č. 5.): MIE – dokonalá konkurence 6. týden (cvičení č. 6.): MIE – nedokonalá konkurence, alternativní cíle 7. týden (cvičení č. 7.): MIE – trhy výrobních faktorů, trhy práce 8. týden (cvičení č. 8): MIE – trhy kapitálu, všeobecná rovnováha, limity trhu, MIE politika 9. – 13. týden (cvičení č. 9., 10., 11., 12., 13.): MAE (s přesnou organizací, zakončením i aktuální dělbou práce přednášky/cvičení seznámí cvičící)

12 Organizace cvičení Mikroekonomie II (MIE403):
1. cvičení: úvod, nástroje mikroekonomie 2. cvičení: spotřebitel a poptávka + mini-test 3. cvičení: poptávka a riziko 4. cvičení: technologie, náklady a dokonalá konkurence 5. cvičení: dokonalá a nedokonalá konkurence 6. cvičení: trhy služeb výrobních faktorů 7. cvičení: rezerva, resp. zápočtový test (s přesnou organizací, zakončením i aktuální dělbou práce přednášky/cvičení seznámí cvičící)

13 blok I. Úvod do studia Mikroekonomie II.
přednáška 1. Úvod do studia standardní mikroekonomické teorie středně pokročilé úrovně

14 př. 1. Úvod do studia standardní mikroekonomické teorie středně pokročilé úrovně (opakování – viz úvodní cvičení) A) Základní pojmový aparát standardní ekonomické teorie B) Trhy a tržní mechanismus C) Základní nástroje mikroekonomické analýzy C1) Poptávkově-nabídková analýza jako nástroj řešení problémů tržní dílčí rovnováhy C2) Optimalizační problémy – vztahy mezi veličinami (geometrické řešení) a hledání extrému funkce (matematické řešení) Dodatek: Matematické postupy používané v kursu Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 1.; [2] – kap. 1.; [19] – kap. 1., 2., 3., 20.; [6] – kap. 27./téma 1.;[24]

15 blok II. Ekonomické rozhodování spotřebitele
přednáška 1. Modelování racionální spotřebitelské volby přednáška 2. Formování poptávky a její vlastnosti přednáška 3. Úvod do rozhodování jedince v podmínkách rizika a nejistoty

16 př. 1. Modelování racionální spotřebitelské volby
A) Základní východiska zkoumání spotřebitelského chování B) Preference, užitek a jeho měření C) Kardinalistická verze teorie mezního užitku D) Ordinalistická verze teorie mezního užitku E) Indiferenční křivky v podmínkách různých preferencí F) Vnitřní a rohové řešení spotřebitelského optima Dodatek: Přebytek spotřebitele Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 2.; [2] – kap. 2.; [3] – část I. téma 1.; [19] – kap. 4.; [6] – kap. 1., 2., 27./téma 2.

17 př. 2. Formování poptávky a její vlastnosti
A) Individuální poptávka B) Vliv změny nominálního důchodu na poptávku B1) Důchodová spotřební křivka B2) Typy statků podle reakce na změnu důchodu B3) Engelovy křivky B4) Důchodová elasticita poptávky C) Vliv změny ceny zkoumaného statku na poptávku C1) Cenová spotřební křivka C2) Odvození individuální poptávkové křivky C3) Cenová elasticita poptávky C4) Substituční a důchodový efekt (pokračování)

18 př. 2. Formování poptávky a její vlastnosti (pokračování)
D) Vliv změny cen ostatních statků na poptávku D1) Křížová elasticita poptávky D2) Křížový substituční a křížový důchodový efekt D3) Elasticita substituce statků E) Elasticity poptávky – význam a interpretace F) Tržní poptávka Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 3.; [2] – kap. 3.; [3] – část I. téma 2.; [19] – kap. 5.; [6] – kap. 3., 4., 5., 6., 26., 27./téma 3.

19 př. 3. Úvod do rozhodování jedince v podmínkách rizika a nejistoty
A) Riziko a nejistota – základní pojmy B) Rozhodování v podmínkách rizika B1) Pojetí a měření rizika B2) Přístupy k riziku a funkce očekávaného užitku B3) Optimalizace v podmínkách rizika B4) Snižování rizika C) Základní pravidla rozhodování v podmínkách nejistoty (nepovinná rozšiřující pasáž) Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 4.; [2] – kap. 4.; [3] – část I. téma 3.; [6] – kap. 22., 26., 27./téma 4.

20 blok III. Ekonomické rozhodování výrobce
přednáška 1. Firma a volba technologie přednáška 2. Náklady, příjmy a zisk firmy

21 př. 1. Firma a volba technologie
A) Úvod do teorie firmy B) Produkční analýza – základní pojmy C) Volba technologie v krátkém období D) Volba technologie v dlouhém období D1) Izokvanty a substituce vstupů D2) Nákladové optimum a křivka růstu výstupu D3) Výnosy z rozsahu Dodatek: Členění produkčních funkcí (nepovinná rozšiřující pasáž) Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 5.; [2] – kap. 5.; [3] – část I. téma 4.; [19] – kap. 6.; [6] – kap. 7., 8., 11., 27./téma 5.

22 př. 2. Náklady, příjmy a zisk firmy
A) Příjmy firmy A1) Příjmy za dokonalé konkurence A2) Příjmy za nedokonalé konkurence B) Typy nákladů v ekonomické teorii C) Náklady v krátkém období C1) Průběh krátkodobých nákladů C2) Vlastnosti krátkodobých nákladových křivek D) Náklady v dlouhém období D1) Průběh dlouhodobých nákladů D2) Vztahy krátkodobých a dlouhodobých nákladů E) Zisk firmy – základní pojmy F) Obecná pravidla maximalizace zisku Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 6., 7.; [2] – kap. 6., 7.; [3] – část I. téma 4.; [19] – kap. 6., 7.; [6] – kap. 9., 10., 11., 27./téma 6., 7.

23 blok IV. Tržní struktury
přednáška 1. Chování dokonale konkurenční firmy a rovnováha dokonale konkurenčního trhu přednáška 2. Chování firmy za monopolu přednáška 3. Chování firmy a rovnováha odvětví za monopolistické konkurence přednáška 4. Chování firmy za oligopolu přednáška 5. Alternativní cíle firmy

24 př. 1. Chování dokonale konkurenční (DK) firmy a rovnováha DK trhu
A) Charakteristika modelu DK B) Rozhodování DK firmy v krátkém období C) Rovnováha DK trhu v krátkém období D) Rozhodování DK firmy v dlouhém období E) Rovnováha DK trhu v dlouhém období F) Střetávání poptávky a nabídky na DK trhu G) Efektivnost DK Dodatek: Výhody ze směny v podmínkách DK Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 8.; [2] – kap. 8.; [3] – část I. téma 5.; [19] – kap. 8., 9.; [6] – kap. 12., 13., 26., 27./téma 8., 17.

25 př. 2. Chování firmy za monopolu
A) Charakteristika nedokonalé konkurence B) Charakteristika a vznik monopolu C) Rozhodování monopolu o výstupu a ceně D) Monopolní síla a její měření E) Efektivnost v podmínkách monopolu F) Cenová diskriminace Dodatek: Regulace monopolů Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 9., 19.; [2] – kap. 9.; [3] – část I. téma 6.; [19] – kap. 10., 11.; [6] – kap. 14., 17., 26., 27./téma 9.

26 př. 3. Chování firmy a rovnováha odvětví za monopolistické konkurence (MK)
A) Charakteristika MK B) Rozhodování MK firmy v krátkém období C) Rozhodování MK firmy a rovnováha MK odvětví v dlouhém období D) Ekonomická efektivnost MK E) Chamberlinův model MK Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 10.; [2] – kap. 10.; [3] – část I. téma 6.; [19] – kap. 13.; [6] – kap. 15., 17., 26., 27./téma 10.

27 př. 4. Chování firmy za oligopolu
A) Charakteristika oligopolu B) Modely duopolu C) Oligopol se zalomenou křivkou poptávky D) Modely oligopolu s dohodou E) Oligopol s dominantní firmou a cenové vůdcovství F) Modely oligopolu založené na teorii her (nepovinná rozšiřující pasáž) Dodatky: - Cenová tvorba v ekonomické praxi - Postoj vlády k různým firmám - Typy firem z hlediska vztahu k ceně (nepovinné rozšiřující pasáže) Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 11.; [2] – kap. 11.; [3] – část I. téma 6.; [19] – kap. 11.; [6] – kap. 16., 26., 27./téma 11.

28 př. 5. Alternativní cíle firmy
A) Typy firem v tržní ekonomice B) Zisk jako hlavní podnět k podnikání v ekonomické teorii a ekonomické praxi C) Alternativní cíle firem C1) Příčiny existence alternativních teorií firmy C2) Manažerské teorie firmy C3) Baumolův model firmy C4) Behavioristické koncepce firmy C5) Další alternativní modely chování firem Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 12.; [2] – kap. 12.; [3] – část I. téma 6.; [19] – kap. 12.; [6] – kap. 9., 27./téma 12.

29 blok V. Trhy služeb výrobních faktorů
přednáška 1. Specifika trhů služeb výrobních faktorů přednáška 2. Dokonale a nedokonale konkurenční trhy práce přednáška 3. Rozhodování ekonomických subjektů na trzích kapitálu (vybrané problémy)

30 př. 1. Specifika trhů služeb výrobních faktorů
A) Trhy služeb výrobních faktorů – základní pojmy a souvislosti B) Obecný model tvorby cen služeb výrobních faktorů na základě doktríny mezní produktivity C) Faktory poptávky po výrobním faktoru a jeho optimální najímané množství Dodatky: - Trh půdy a pozemková renta - Rozdělování důchodů v tržní ekonomice Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 13.; [2] – kap. 13.; [3] – část I. téma 7.; [19] – kap. 13., 16.; [6] – kap. 18., 26., 27./téma 13.

31 př. 2. Dokonale (DK) a nedokonale (NK) konkurenční trhy práce
A) Poptávka na DK trhu práce A1) Poptávka firmy po práci v krátkém období A2) Poptávka firmy po práci v dlouhém období A3) Faktory ovlivňující poptávku firmy po práci A4) Tržní poptávka po práci A5) Poptávka po práci za NK trhu výstupu B) Nabídka na DK trhu práce B1) Individuální nabídka práce B2) Tržní nabídka práce (pokračování)

32 př. 2. Dokonale (DK) a nedokonale (NK) konkurenční trhy práce (pokračování)
C) Rovnováha a fungování DK trhů práce – mikroekonomické zakotvení a makroekonomické souvislosti D) NK trhy práce D1) Faktory a důsledky nedokonalostí na trzích práce D2) Optimum firmy za NK trhu práce D3) Monopolizace nabídky práce – fungování odborových svazů D4) Poptávka na NK trzích práce – monopson a bilaterální monopol Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 14., 15., 16.; [2] – kap. 14., 15., 16.; [3] – část I. téma 7.; [19] – kap. 14.; [6] – kap. 19., 20., 26., 27./téma 13.

33 př. 3. Rozhodování ekonomických subjektů na trzích kapitálu (vybrané problémy)
A) Základní pojmy a problémy teorie kapitálu B) Spotřební rozhodování na trhu kapitálu C) Investiční rozhodování při neexistenci a při možnosti využití trhu kapitálu D) Kritéria investičního rozhodování E) Vliv inflace na investiční rozhodování F) Vliv rizika na investiční rozhodování G) Rovnováha na trzích kapitálu - shrnutí Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 4., 17.; [2] – kap. 17.; [3] – část I. téma 7.; [19] – kap. 15.; [6] – kap. 21., 22., 26., 27./téma 14.

34 blok VI. Všeobecná rovnováha, efektivnost, tržní selhání a mikroekonomická politika
přednáška 1. Všeobecná rovnováha a efektivnost přednáška 2. Tržní selhání a mikroekonomická politika

35 př. 1. Všeobecná rovnováha a efektivnost
A) Analýza dílčí a celkové (resp. všeobecné) ekonomické rovnováhy B) Všeobecná rovnováha a efektivnost v modelu x 2 x 2 C) Efektivnost ve výrobě D) Efektivnost ve směně E) Výrobně spotřební efektivnost F) Celková ekonomická rovnováha v modelu x 2 x 2 G) Dosahování všeobecné ekonomické rovnováhy H) Efektivnost a spravedlnost (nepovinná rozšiřující pasáž) Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 18.; [2] – kap. 18.; [3] – část I. téma 8.; [19] – kap. 17.; [6] – kap. 23., 27./téma 15.

36 př. 2. Tržní selhání a mikroekonomická politika
A) Koncepce tržních selhání B) Hlavní příčiny tržních selhání B1) Nedokonalá konkurence B2) Externality B3) Veřejné statky B4) Asymetrické informace C) Mikro- a makroekonomické aspekty hospodářské politiky D) Příčiny a nástroje mikroekonomické politiky E) Institucionální rámec ekonomiky F) Efektivnost a hodnotový systém společnosti G) Přerozdělování příjmů H) Selhání vlády Dodatek: Další otázky spojené s mikroekonomickou politikou (nepovinná rozšiřující pasáž) Hlavní studijní prameny: [1] – kap. 19., 20.; [2] – kap. 19., 20.; [3] – část I. téma 8.; [19] – kap. 16., 19., 20.; [6] – kap. 24., 25., 27./téma 16., 17.


Stáhnout ppt "doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D."

Podobné prezentace


Reklamy Google