Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení pedagogiky VČ (PVČ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení pedagogiky VČ (PVČ)"— Transkript prezentace:

1 Vymezení pedagogiky VČ (PVČ)

2 Východiska dnešní PVČ 2 tradice současné PVČ (Kaplánek):
A. MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA postkomunistické země zaměření na děti a mládež neformální vzdělávání (výchova) organizovaná činnost z původní vazby na školu rozvoj samostatné sítě VČ zařízení neřeší sociální problémy

3 Východiska dnešní PVČ B. PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU
Německo (Freizeitpädagogik – Opaschowski, Nahrstedt) – i další země (Francie) sociálně-pedagogické zaměření neformální a informální vzdělávání otevřenost výchovného prostředí vychází ze společenských věd široce orientovaný výzkumný obor

4 Východiska rozvoje PVČ (Kaplánek)
1. VĚDA REFLEKTUJÍCÍ VČ Z HLEDISKA OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE JEDINCE východisko: filozofie/teologie, sociologie, psychologie, kinantropologie, ... předmět zkoumání: fenomén „volný čas“ a jeho místo v životě člověka praktický výsledek: stanovení etických, politických a pedagogických principů pro utváření VČ

5 Východiska rozvoje PVČ (Kaplánek)
2. SPECIÁLNÍ OBOR PEDAGOGIKY ZAMĚŘENÝ NA VÝCHOVU VE VČ východisko: mimoškolní pedagogika (zájmová činnost, organizace dětí a mládeže, práce v nízkoprahových zařízeních, ...) zaměření výzkumu: vliv volnočasových aktivit na děti a mládež, formy a metody práce s dětmi a mládeží ve VČ praktický výsledek: rozvoj organizací a metodik volnočasových aktivit

6 Vymezení pedagogiky VČ
Pedagogika volného času = samostatná disciplína mezi vědou (výzkumem) o volném čase a pedagogikou = interdisciplinární věda = integrální věda – vztah k sociologii, psychologii, ekonomice, … + vědy zkoumající obsahové oblasti VČ aktivit – kulturologie, kinantropologie, informatika, ... = společenská věda (výzkum a kritická reflexe) = věda o lidském jednání – tvoří praktické strategie = pedagogická věda zaměřená na edukační prostředky napomáhající autonomnímu a smysluplnému využívání volného času

7 PVČ v systému věd (Kaplánek)
Sociální pedagogika Rekreologie Sociální práce Věda o VČ

8 Prvky edukace ve volném čase
cíl edukace (určuje obsah) pedagog volného času účastník VČ aktivit podmínky edukace prostředky edukace efekty edukace ve VČ

9 (Pedagogické) požadavky na VČ aktivity
potřeba zotavení, osvěžení, zdraví a dobrého pocitu – REKREACE potřeba vyrovnání, rozptýlení a potěšení – KOMPENZACE potřeba poznání a učebního podněcování a dalšího učení – EDUKACE potřeba klidu, pohody, rozjímání a sebevědomí – KONTEMPLACE

10 (Pedagogické) požadavky na VČ aktivity
potřeba sdělení, kontaktu a družnosti – KOMUNIKACE (rozhovor, zábava – touha nebýt sám, hledání kontaktu, přání rozmanitých sociálních vztahů, intenzifikace zážitků společně tráveným časem s ostatními – typické pro mládež, ale i seniory) potřeba společnosti, kolektivního vztahu a tvoření skupin – INTEGRACE potřeba účastenství, anagažovanosti a sociálního sebepojetí – PARTICIPACE potřeba kreativního rozvoje, produktivního uplatnění a účasti na kulturním životě – ENKULTURACE

11 Pedagogické principy VČ aktivit
základní požadavky usilující o efektivnost edukačního procesu Pro VČ aktivity: „klasické“ pedagogické (didaktické) principy + specifické principy pro VČ

12 Pedagogické principy VČ aktivit
„Klasické“ pedagogické principy: jejich přehled a charakteristika? které jsou významné pro VČ aktivity? jaká jsou jejich případná omezení pro VČ aktivity?

13 Pedagogické principy VČ aktivit
„Klasické“ pedagogické principy: cílevědomost soustavnost aktivnost názornost trvalost přiměřenost ...

14 Pedagogické principy VČ aktivit
Specifické principy pro VČ aktivity: Dosažitelnost Otevřenost Charakter výzvy Svobodné rozdělení času Dobrovolnost Nenucenost Možnost volby Možnost rozhodnutí Možnost iniciativy

15 Specifické principy VČ aktivit
Dosažitelnost – prostorová, časová, informační, motivační (vytvoření vztahu) Otevřenost – vstřícnost, ochota, laskavost, zdar, úspěch, přímost, upřímnost, ... Charakter výzvy – bohaté a přitažlivé prostředí, zařízení, nabídky, média i osoby Svobodné rozdělení času = mít volný čas a používat jej libovolně (pouze ohraničeno vnějšími rámcovými okolnostmi, např. přesně stanovené doby akcí) – utváření programů ve vlastní režii, možnosti „časového ústupu“

16 Specifické principy VČ aktivit
Dobrovolnost = vůdčí princip VČ aktivit Nenucenost = možnost být přirozený (bez nutnosti úspěchu a konkurenčního boje – příležitost k jednání zbaveného povinnosti) Možnost volby – selekce mezi alternativami (svoboda vyzkoušet si z nabídky různých možností) Možnost rozhodnutí = šance vlastního nezávislého rozhodování Možnost iniciativy = příležitost být podnikavý sám nebo společně s ostatními

17 Specifické principy VČ aktivit
Další specifické principy pro VČ: učení všemi smysly – příklady? vlastní tvůrčí činnost – oblasti? participace – v čem? emocionálnost zážitkovost

18 Pedagog volného času Pedagog volného času je pedagogický pracovník, který pomáhá dětem, mládeži i dospělým k tomu, aby mohli využít potenciál svého volného času k rozvoji své osobnosti, k vytváření a prohlubování sociálních vazeb i k dobru celé společnosti (Kaplánek).


Stáhnout ppt "Vymezení pedagogiky VČ (PVČ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google