Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidé s mentálním postižením v knihovně Eva Cerniňáková Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 4. 5. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidé s mentálním postižením v knihovně Eva Cerniňáková Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 4. 5. 2014."— Transkript prezentace:

1 Lidé s mentálním postižením v knihovně Eva Cerniňáková Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 4. 5. 2014

2 http://knihovna.jabok.cz/doc/mp.ppt

3 Mentální postižení Poškození mozku v prenatálním období nebo do 2. roku života Omezený vývoj schopností  Mentálních  Motorických  Sociálních Individuální  Příčiny  Projevy

4 Vliv mentálního postižení na život Postihuje celou osobnost Provázanost s dalšími handicapy  Zrak  Sluch  Motorika  Výslovnost  Poruchy autistického spektra  Psychické poruchy  Poruchy chování

5 Specifika mentálního postižení Infantilita osobnosti Zvýšená sugestibilita Ulpívání na stereotypech (nepružnost) Možnost úzkostných reakcí Impulsivita, citová vzrušivost Závislost na jiných osobách Potřeba bezpečí Snížená schopnost reagovat na sociální požadavky

6 Kognitivní schopnosti Potíže v učení Obtížné zpracování informací Snížená logická a mechanická paměť Menší míra pozornosti Omezení srovnávacích schopností Pomalé tempo Omezená schopnost abstrakce, zobecňování Nerovnováha výkonu Nepřiměřené sebehodnocení Potíže v komunikaci Ulpívání na detailech Problém vyhodnotit běžné situace Problémy s pohybovou koordinací, jemnou motorikou Problémy s prostorovou orientací a orientací v čase Problémy s rozlišováním podobných hlásek

7 Obecné zásady komunikace Člověk na prvním místě Důstojnost člověka Společenské konvence Žádné „velké děti“ Doprovod je jen pomocník Světlo a klid jsou důležité Co se bude dít? Všechno krok za krokem Naučit, jak věci dělat Nastavení hranic Pozor na nechtěnou manipulaci

8 Jak komunikovat Přizpůsobit tempo a způsob komunikace Používat jednoduchá sdělení, jednoduché kladné věty Popisovat jednotlivé kroky, ne sled úkonů Nepoužívat  Cizí slova  Abstraktní výrazy  Přenesené výrazy  Ironii, dvojsmysly Dát si pozor na výslovnost Zařazovat do komunikace alternativní komunikaci (gestikulace, názorné předměty, obrázky) Kontrolovat porozumění nepřímými otázkami

9 Úprava prostoru Srozumitelný informační systém Odstranění bariér Odstranění potenciálních krizových bodů Vytvoření klidného prostoru bez rušivých vlivů

10 Návštěva knihovny Vysvětlení, jak to v knihovně chodí Pomoc s výběrem literatury Orientace v knihovně Pomoc při práci s PC a technikou

11 Vhodné knihovní dokumenty Jednoduchá beletrie a naučná literatura Upravené (zjednodušené) texty Obrázkové knihy Knihy s výrazným fontem Audiovizuální dokumenty Výukové CD, DVD a tematické materiály Didaktické hračky Hry (didaktické hry na počítači, deskové hry)

12 Vhodné činnosti a aktivity Informace o knihovně interaktivní formou Divadlo/dramatizace/tanec/po hyb Jednoduché výtvarné aktivity Hudba, zpěv Praktické informace Zapojení do pomoci druhým Zapojení do vzdělávacích projektů

13 Jak připravit program pro lidi s mentálním postižením Střídat činnosti Zapojit klienty do aktivit Přizpůsobit dané skupině Vizuální komunikace (gestikulace, piktogramy, obrázky, fotografie, názorné předměty) Kontrolovat porozumění (např. semafor srozumitelnosti) Lze využít podobné činnosti jako pro trénování paměti, divadlo, scénky, zpěv, kreslení, skládání obrázků, hádanky … Dodržovat zásady vhodné komunikace

14 Knihovní informace a dokumenty Webové stránky Knihovní řád „Návod na knihovnu“ Informace o konaných akcích

15 Jak vytvářet srozumitelné informace Jednoduchá slova, vysvětlení nových termínů Konzistentní používání termínů Jasné nadpisy Vizuální informace Krátké, kladné věty Nepoužívat pasivní formu Nepříliš dlouhé texty Zapojit do přípravy lidi s mentálním postižením Test srozumitelnosti: http://www.inclusion-europe.com/checklist_cz/http://www.inclusion-europe.com/checklist_cz/

16 Grafická podoba textu Bezpatkový font Větší velikost písma Písmo bez formátování Nepoužívat barvy jako nositele významu Vhodný kontrast textu vůči pozadí Zarovnat text doleva Dostatečně velké okraje a mezery Nepoužívat poznámky pod čarou Pro seznamy používat odrážky Formát vhodný „do ruky“

17 Ukázka: vhodné písmo

18 Ukázka: Vhodný kontrast textu vůči pozadí

19 Ukázka: Obrázky

20 Přístupnost webu pro lidi s MP Důležité informace na vstupní stránce Srozumitelná a konzistentní navigace Vhodný kontrast textu a pozadí Omezit nutnost posunů na stránce Aktivním prvky přístupné i bez myši Používání názorných informací (obrázky, videa) Akce ovládá uživatel Odkazy vizuálně odlišené, srozumitelné

21 Zdroje informací Projekt ruku v ruce http://www.kjm.cz/ruku-v-ruce- projekt-handicapovani Občanské sdružení PETIT Olomouc http://www.petit-os.cz/ Dobromysl http://www.petit-os.cz/profil.php Bezbariérová knihovna http://bezbarierova.knihovna.cz Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením http://www.spmpcr.cz/ SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. 1. Vyd.Praha: Portál 2010. ISBN 978-7367-691-9. INCLUSION EUROPE: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: doporučené přístupy k lidem s mentálním postižením v rámci jejich celoživotního vzdělávání i mimo něj. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-137-3. Dostupné také z: http://www.spmpcr.cz/uploaded/PATHII/Kom unikace_FINAL_web.pdf INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné také z: http://www.inclusion- europe.org/pathways2/images/Information_fo r_all-CZ.pdf.

22 Inspirace Sebeobhájci https://www.youtube.com/watch?v=T7tNyoeV77chttps://www.youtube.com/watch?v=T7tNyoeV77c Podpůrci http://www.inclusion-europe.com/topside/http://www.inclusion-europe.com/topside/ Zaměstnávání lidi s mentálním postižením https://www.youtube.com/watch?v=pnKB1Acn1Rc https://www.youtube.com/watch?v=pnKB1Acn1Rc Hry bez hranic https://www.youtube.com/watch?v=iY5H22mY78whttps://www.youtube.com/watch?v=iY5H22mY78w Instruktážní video o sexu pro lidi s mentálním postižením https://www.youtube.com/watch?v=Rjfj9YgyK_U https://www.youtube.com/watch?v=Rjfj9YgyK_U Lidé s mentální postižením – mýty a realita http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/documents/kurzy/prace_s_p ocitacem.pdf http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/documents/kurzy/prace_s_p ocitacem.pdf Kurz práce s počítačem http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/documents/kurzy/prace_s_p ocitacem.pdf http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/documents/kurzy/prace_s_p ocitacem.pdf

23 Dotazy? Eva Cerniňáková cernin@jabok.cz

24 Workshop Vhodný knihovní fond Vhodné akce a aktivity knihovny Příprava akce Orientační systém Knihovní řád Návod na knihovnu Webové stránky


Stáhnout ppt "Lidé s mentálním postižením v knihovně Eva Cerniňáková Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 4. 5. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google