Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace je dostupná na adrese:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace je dostupná na adrese:"— Transkript prezentace:

1 http://knihovna.jabok.cz/doc/ld.ppt Prezentace je dostupná na adrese:

2 Lektorské dovednosti – lidé s postižením Eva Cerniňáková ÚISK, 3.4.2014

3 Lidé se specifickými potřebami se zrakovým postižením se sluchovým postižením s mentálním postižením s tělesným postižením

4 4 + 1 P P říprava P rostor P rezentování P řístupnost materiálů P řístup k člověku

5 Příprava akce Informace a přihlášky na akci přístupnou formou Informace o speciálních opatřeních Vhodný popis cesty Informace o přístupnosti prostoru, kde se akce koná

6 Prostor a jeho úprava Označení místa, orientace Zajištění přístupnosti všech prostor konání akce Vhodné uspořádání prostoru

7 Prezentování vhodnými formami Tvorba prezentace Vhodné prezentační a komunikační postupy Alternativní způsoby prezentování

8 Přístupnost (studijních) materiálů Dostupnost prezentace během výuky Vhodné formy a formáty Přístupné elektronické dokumenty, webové stránky a e-learning

9 Přístup k člověku s postižením Na prvním místě je člověk (ne jeho postižení) Seznámit se základy komunikace s ohledem na dané postižení Obracet se na člověka, ne na jeho průvodce Akceptovat specifické projevy

10 Lidé se zrakovým postižením Zrak je nejvyužívanějším zdrojem informací. Různé stupně a druhy postižení (slabozrakost, úplná slepota, poruchy barvocitu aj.)

11 Příprava Informace a přihlášky přístupnou formou (přístupné elektronické informace, vhodné kontrasty a velikost písma u tištěných materiálů) Elektronická komunikace Popis cesty vhodnou formou (příklad: http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Kontakty/popis_trasy.html)

12 Prostor Odstranění překážek v prostoru Přirozené vodící linie Vhodné světelné a akustické podmínky Seznámení klientů s prostorem Wifi připojení

13 Prezentování Udělat první krok v komunikaci Upozornit, co se děje Nepoužívat nejasné slovní obraty (tam, tudy, aj.) „Dívat se“ není zakázané slovo Znát základy orientace a vedení nevidomých Využívat alternativní formy prezentování informací

14 Ukázka mapy pro nevidomé

15 Prezentování (pokračování) Dát k dispozici elektronickou prezentaci (např. odkaz na web, přenos na tablety apod.) Vhodně popisovat obrazové informace Více času při zapojení účastníků V elektronické prezentaci použít dostatečný kontrast a velikost písma

16 Jak nemá vypadat prezentace

17 Přístupnost materiálů Tištěné texty  Velké písmo  Dostatečný kontrast textu a pozadí

18 Přístupnost materiálů (pokrač.) Zvětšovací programy, hlasové výstupy Ukázky hlasových syntéz: http://www.pcvox.cz/pcvox/ukazka.html http://www.pcvox.cz/pcvox/ukazka.html Jak fungují screanreadery: http://www.pristupnost.cz/screen-readery/ http://www.pristupnost.cz/screen-readery/ Slepec hovno vidí: https://www.youtube.com/watch?v=-NSo7EiLQTo) https://www.youtube.com/watch?v=-NSo7EiLQTo

19 Přístupnost materiálů (pokrač.) Elektronické dokumenty  Strukturování obsahu pomocí nadpisů a stylů  Tabulky čitelné po řádcích  Alternativy pro obrazové informace  Možnost zvětšování bez ztráty informace  Nestačí text naskenovat, je nutné OCR  Kde to jde, nepoužívat PDF  Pro tvorbu PDF nepoužívat virtuální tiskárny

20 Přístupnost materiálů (pokrač.) Pravidla přístupnosti webu  Přístupná navigace  Co nejkratší cesta k informaci  Strukturování obsahu (sémantické znaky pro nadpisy, seznamy …)  Alternativy k obrazovým informacím  Vhodný kontrast textu a pozadí  Více viz např. http://www.blindfriendly.czhttp://www.blindfriendly

21 Lidé se sluchovým postižením Různé problémy a skupiny ( nedoslýchaví, neslyšící, šel estáři, Neslyšící (jazyková a kulturní menšina) Prelingvální hluchota – český znakový jazyk jako mateřský jazyk (čeština je cizím jazykem)

22 Příprava Informace o opatřeních pro lidi se sluchovým postižením Elektronická komunikace, využití tlumočníka apod.

23 Příprava Odstranění překážek Zajištění bezpečnosti Vhodné světelné a akustické podmínky Mikrofony, indukční smyčka Úprava prostoru pro alternativní formy komunikace a prezentace

24 Prezentování Upozornit, že se chystáme něco sdělit. Mluvit zřetelně, nepříliš rychle, používat jednoduchá sdělení, dělat pauzy. Ověřovat porozumění Pozor na neporozumění gestům a mimice Pozor na podmínky komunikace  Vzájemná poloha (vzdálenost, výškový rozdíl, vzájemný postoj)  Velikost skupiny  Osvětlení a okolní hluk  Souběžně vykonávané činnosti Ukázka komunikace s neslyšícími: Ze seriálu Sue Thomas, agentka FBI:http://www.youtube.com/watch?v=U03MSFD6dsU (od 9:48) https://www.youtube.com/watch?v=PN50FLhpsfM

25 Prezentování (pokračování) Alternativní formy komunikace a prezentace  Tlumočení  Simultánní přepis  Titulky pro neslyšící

26 Tlumočení do znakového jazyka

27 Online přepis

28 Přístupnost informací Jednoduchá, srozumitelná sdělení (pro prelingválně neslyšící je čeština cizí jazyk) Alternativa ke zvukovým informacím např. titulky pro neslyšící, tlumočení do znakového jazyka Ukázka uměleckého tlumočení: https://www.youtube.com/watch?v=SiYQCUQdIAg&list=PLF A18067A006BB4CE Maximální využívání vizualizace Překlad delších textů do znakového jazyka

29 Lidé s mentálním postižením Různé druhy a stupně postižení, často kombinované s dalšími problémy

30 Prostor Srozumitelné označení místností Odstranění bariér a potenciálních krizových bodů Vytvoření klidného prostoru bez rušivých vlivů

31 Prezentování Střídat činnosti (krátká doba pozornosti) Zapojit klienty do aktivit Přizpůsobit komunikaci individuálnímu klientovi Používat jednoduchá sdělení Popisovat jednotlivé kroky, ne sled úkonů Pozor na doslovné chápání smyslu Dát si pozor na výslovnost

32 Prezentování (pokračování) Vizuální komunikace (gestikulace, piktogramy, obrázky, fotografie, názorné předměty) Vhodný jazyk Ověřovat porozumění nepřímými otázkami Pomoci klientům, aby se věci učili sami Neděsit se taktilního dorozumívání (dotyky, objetí, pohlazení)

33 Přístupné materiály Jednoduchá slova Konzistentní používání termínů Krátké věty Nepříliš dlouhé texty Formát vhodný „do ruky“ Vhodný font (bezpatkový, větší velikost, bez speciálního formátování, bez barev) Vhodný kontrast textu a pozadí

34 Příklad srozumitelného textu Zdroj: INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro odporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5.

35 Osoby s tělesným postižením Různé stupně a typy postižení (nejen vozíčkáři)

36 Příprava Možnost elektronické komunikace Informace o bezbariérovosti prostoru Popis cesty (parkování, veřejná doprava, povrch cesty, nájezdy)

37 Prostor Odstranění bariér (prahy, schody, kabely, nábytek, otvírání dveří) Začlenění osob s postižením mezi ostatní posluchače Dostatek místa pro invalidní vozík / pohyb s berlemi Podjezdnost stolů / studijních míst Přístupnost toalet a všech dalších používaných prostor Místo pro odpočinek

38 Prezentování Zvážit vhodnost některých aktivit, především kontaktní a pohybové

39 Přístupnost materiálů Dálkový přístup ke studijním materiálům (elektronické texty) Dodržení pravidel přístupnosti elektronických dokumentů (pro lidi, kteří využívají alternativní vstupní / výstupní zařízení)

40 Dotazy ? Eva Cerniňáková cernin@jabok.cz

41 Doporučená literatura INCLUSION EUROPE: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: doporučené přístupy k lidem s mentálním postižením v rámci jejich celoživotního vzdělávání i mimo něj. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-137-3. Dostupné také z: http://www.spmpcr.cz/uploaded/PATHII/Komunikace_FINAL_web.pdf http://www.spmpcr.cz/uploaded/PATHII/Komunikace_FINAL_web.pdf INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné také z: http://www.inclusion- europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf.http://www.inclusion- europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf GLOZAR, Jiří et al. Přístupnost e-learningu pro studenty s postižením. Brno: Středisko pro pomoc studentům se specifickými potřebami Masarykova Univerzita, 2007. 15 s. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/pristupnost_e- learningu.pdfhttps://www.teiresias.muni.cz/download/pristupnost_e- learningu.pdf MASARYKOVA UNIVERZITA. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Kurz komunikace se sluchově postiženými. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 45 s. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace- sluchove-postizeni.pdfhttps://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace- sluchove-postizeni.pdf MASARYKOVA UNIVERZITA. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Kurz komunikace se zrakově postiženými. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 63 s. Dostupné z: https://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace- zrakove-postizeni.pdfhttps://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace- zrakove-postizeni.pdf SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9.


Stáhnout ppt "Prezentace je dostupná na adrese:"

Podobné prezentace


Reklamy Google