Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český stát za vlády lucemburků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český stát za vlády lucemburků"— Transkript prezentace:

1 Český stát za vlády lucemburků

2 Spory o český trůn Rod Přemyslovců vymřel po meči a český stát potřeboval nového panovníka. Spory a hádky o český trůn trvaly čtyři roky. Na trůn nakonec nastupuje panovnický rod Lucemburků. video

3 Jan lucemburský Oženil se s Eliškou Přemyslovnou (sestrou zavražděného Václava III.). Nerozuměl českému jazyku ani české zemi. Byl odvážným bojovníkem, dobyl pro českou zemi další území. V českých zemích téměř nepobýval, šlechta se za jeho nepřítomnosti snažila stále více omezovat panovníkovu moc. Býval označován jako „král cizinec“.

4 Bitva u kresčaku video Jan Lucemburský zahynul v bitvě u Kresčaku, kde bojoval na straně francouzského krále.

5 Eliška přemyslovna Byla manželkou Jana Lucemburského a matkou Václava, budoucího krále Karla IV.. S Janem si příliš nerozuměla a žili odloučeně. Jan nechal unést jejich společného syna Karla. Nejprve ho věznil na hradu Loket, pak jej odvezl k francouzskému dvoru. Eliška svého syna už nikdy neviděla.

6 Karel IV. Narodil se Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému.
Původně se jmenoval Václav, jméno Karel přijal podle svého kmotra- francouzského krále. Byl velmi vzdělaný, výborný diplomat. Za jeho vlády české země vzkvétaly.

7 Karel IV. Opravil a rozšířil Pražský hrad.
Vybudoval Nové Město Pražské. Postavil Karlův most. Založil Karlovu univerzitu. Vybudoval hrad Karlštejn. Nechal vyrobit nové korunovační klenoty. Povýšil pražské biskupství na arcibiskupství. Byl římskoněmeckým císařem a českým králem. Je nazýván „Otcem vlasti“

8 Václav iv. video Nejstarší Karlův syn nebyl tak schopný vladař.
Byl vzdělaný, ale vládnutí a politika ho nezajímaly. Vystupovala proti němu nejen šlechta, ale i bratr Zikmund, dostal se do sporu i s církví. Mezi prostým lidem sílil odpor proti zkažené církvi, rozvíjelo se husitské hnutí. Těsně před vypuknutím husitských válek Václav IV. umírá.

9 Zikmund lucemburský Stal se nástupcem Václava IV., byl to jeho bratr.
Byl výborný diplomat, podařilo se mu urovnat spory uvnitř církve. Husitské války už naplno propukly. Husité odmítali uznat Zikmunda jako českého krále, přezdívali mu „šelma ryšavá“. Po skončení husitských válek a uklidnění situace král Zikmund umírá bez mužského nástupce. Rod Lucemburků vymírá po meči, stejně jako Přemyslovci.

10 Český stát za vlády Lucemburků
zápis Český stát za vlády Lucemburků Po čtyřech letech sporů a hádek o český trůn se k moci dostává panovnický rod Lucemburků. Jan Lucemburský Oženil se s Eliškou Přemyslovnou, sestrou Václava III.. Nerozuměl českému jazyku ani české zemi. Češi mu přezdívali „král cizinec“. Byl odvážný bojovník, nebavilo ho vládnout. V zemi za jeho vlády propukaly nepokoje, šlechta omezovala panovníkovu moc. Zemřel slepý v bitvě u Kresčaku. („Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“) Karel IV. Viz prezentace Karel IV. Václav IV. Starší syn Karla IV., byl vzdělaný, ale nezdědil diplomatické schopnosti po otci. Vystupovala proti němu šlechta, bratr Zikmund i církev, sílilo husitské hnutí. Umírá těsně před rozpoutání husitských válek.

11 zápis Zikmund Lucemburský Po otci Karlu IV byl vynikající diplomat. Podařilo se mu urovnat problémy uvnitř církve. Propukly husitské války, husité odmítali uznat Zikmunda jako českého krále, přezdívali mu „šelma ryšavá“. Krátce po skončení husitských válek umírá bez mužského následovníka. Rod Lucemburků vymírá po meči, stejně jako Přemyslovci.

12 otázky Který panovnický rod nastoupil na český trůn po Přemyslovcích.
Řekni stručně co víš o životě a smrti Jan Lucemburského. Kterému panovníkovi se říkalo Otec vlasti? Co o něm víš? Jak se jmenovali synové Karla IV. a jak vládli? Otázky pro mladé historiky: Kterému panovníkovi husité přezdívali „šelma ryšavá“ a proč? Co víš o Elišce Přemyslovně?

13 Použité prameny Učebnice Vlastivěda 4, nakladatelství Alter Učebnice Vlastivěda- Hlavní události nejstarších českých dějin, nakladatelství Nová škola Dětská ilustrovaná encyklopedie Naše vlast, nakladatelství Slovart


Stáhnout ppt "Český stát za vlády lucemburků"

Podobné prezentace


Reklamy Google