Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení 1: Využití ploch. Zadání  Ve zvoleném území zhodnoťte změny vybraných typů využití ploch mezi lety 1896 a 2007  Ve zvoleném území zhodnoťte.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení 1: Využití ploch. Zadání  Ve zvoleném území zhodnoťte změny vybraných typů využití ploch mezi lety 1896 a 2007  Ve zvoleném území zhodnoťte."— Transkript prezentace:

1 Cvičení 1: Využití ploch

2 Zadání  Ve zvoleném území zhodnoťte změny vybraných typů využití ploch mezi lety 1896 a 2007  Ve zvoleném území zhodnoťte prostorovou distribuci německy mluvícího obyvatelstva  Základní prostorová jednotka je obec v současném administrativním vymezení

3 1. Historický podkladový materiál  Lexikon ze sčítání 1900 převést do elektronické formy (do excelu), a to ve struktuře obcí zachycené v lexikonu

4 2. Zajištění územní srovnatelnosti  Administrativní strukturu z roku 1900 je nutné přizpůsobit současnému stavu  Současný stav: Statistický lexikon obcí České republiky 2005  Může pomoci: Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005. Počet obyvatel a domů podle obcí a částí obcí v letech 1869– 2001 podle správního rozdělení České republiky k 1. 1. 2005. Vydal Český statistický úřad podle výsledků sčítání lidu 1869– 2001. Praha, 2006. Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850–1970. Počet obyvatelů a domů podle obcí a částí obcí podle správního členění k 1. lednu 1972 a abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1850–1970. Vydal Federální statistický úřad na základě výsledků sčítání lidu z let 1850– 1970. Praha, 1978.

5 3. Sčítání zemědělských ploch a lesů ke konci roku 1896  Lexikon obcí pro Čechy. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1904.  Lexikon obcí pro Moravu. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1906.  Lexikon obcí pro Slezsko. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900. Vydán c. k. Statistickou ústřední komisí. Ve Vídni, 1906.

6 3. Sčítání zemědělských ploch a lesů ke konci roku 1896  Vše převést do excelu (soubor je povinná příloha ke cvičení!!!)  Tabulky v excelu budou obsahovat kódy!!! (viz dále)  Tabulka bude obsahovat současnou administrativní strukturu

7 4. Současné využití ploch  2007 – soubor bude k dispozici

8 Operace s daty  Porovnání zastoupení vybraných typů ploch (současné administrativní vymezení!) Pole (orná půda) Louky Zahrady Vinice Pastviny Lesy  Louky a pastviny = trvalé travní porosty  Rok 1900 = 100 %

9 Operace s daty  Zastoupení německy mluvícího obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel (za rok 1900)

10 Výstupy  Mapy Změny zastoupení orné půdy (pole) Změny zastoupení TTP Změny zastoupení zahrad Změny zastoupení vinic (pokud nejsou tak samozřejmě nic) Změny zastoupení lesů Zastoupení německé národnosti na celkovém počtu obyvatelstva

11 Výstupy  Graf: oba časové okamžiky a sledované kategorie za celé zkoumané území  ½ komentáře ke zjištěným výsledkům

12 Rekapitulace odevzdání  Zadání  6 (5) map  1 graf  ½ stránky komentáře  Soubor v excelu s převedeným lexikonem z roku 1900 za zkoumané území (v administrativní struktuře k roku 1900!!!)  Soubor v excelu s výpočty změn využití ploch a zastoupení německého obyvatelstva (oba soubory budou obsahovat kódy prostorových jednotek - ICZUJ)

13 Podklady k dispozici  Mapa obvodů ORP s názvy  Mapa obvodů ORP s kódy  Seznam obcí seřazených podle Příslušnosti k obvodu ORP Abecedy  Vrstva obvodů ORP („moravské“ kraje)  Vrstva obcí („moravské kraje“)  Statistický lexikon obcí  Historický lexikon obcí 1869 - 2005

14 Odevzdání: 7. duben 2009


Stáhnout ppt "Cvičení 1: Využití ploch. Zadání  Ve zvoleném území zhodnoťte změny vybraných typů využití ploch mezi lety 1896 a 2007  Ve zvoleném území zhodnoťte."

Podobné prezentace


Reklamy Google