Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Laboratoř IT pro pedagogické a výzkumné účely na vysoké škole Autor: Filip Borůvka Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Oponent práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Laboratoř IT pro pedagogické a výzkumné účely na vysoké škole Autor: Filip Borůvka Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Oponent práce: Ing. Bohuslav Růžička,"— Transkript prezentace:

1 Laboratoř IT pro pedagogické a výzkumné účely na vysoké škole Autor: Filip Borůvka Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Oponent práce: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. 14. 6. 2011 Obhajoba diplomové práce

2 Pedagogická a výzkumná činnost v IT2 Cíle Příprava DP Kapitoly DP Pedagogická činnost Výzkumné účely Další postup Otázky k obhajobě Obsah

3 Pedagogická a výzkumná činnost v IT3 Návrh prostředí pro pedagogickou a výzkumnou činnost v oblasti informačních technologií. Rozšíření výuky IT o praktické předměty. Využití technického zázemí pro matematické a statistické aplikace. Cíl diplomové práce

4 Pedagogická a výzkumná činnost v IT4 Vytvoření prostředí pro výzkumnou činnost v oboru informačních technologií Využívání vytvořeného prostředí pro vzdělávání studentů a dalších zájemců v různých informačních disciplínách Povznesení výuky IT oborů na BIVŠ o praktické semináře Laboratoř IT je nezbytným předpokladem pro získání akreditace doktorandského studia pro IT obory Dílčí cíle

5 Pedagogická a výzkumná činnost v IT5 Příprava DP - 1 Jednání –10 jednání ohledně DP s vedoucím práce Konzultace –9 konzultací s experty na IT Návštěva FIT VUT v Brně (září 2010) –Biometrická laboratoř –Prohlídka laboratoře a konzultace Workshop (prosinec 2010) –Pro členy katedry matematiky, statistiky a informačních technologií –Prezentace a následná diskuze

6 Pedagogická a výzkumná činnost v IT6 Příprava DP - 2 Dokumenty –Koncept DP –Zápisy z jednání a konzultací –Výkaz práce –Prezentace - workshop –Seznam zapojených osob (celkem 21) Spotřebovaný čas –Březen 2010 – duben 2011 –26 pracovních dnů / 208 hodin

7 Pedagogická a výzkumná činnost v IT7 Kapitoly DP - 1 Seznámení s problematikou –Datové centrum –Laboratoř IT Analýza stávajícího stavu –Studium a výuka –Posluchárny a učebny –Technika a její umístění

8 Pedagogická a výzkumná činnost v IT8 Kapitoly DP - 2 Návrh a postup realizace –Pedagogická činnost –Návrh nových praktických předmětů –Matematické a statistické aplikace –Využití laboratoře pro výzkumné účely –Externí spolupráce a podpora Zhodnocení změn –Fáze vzniku laboratoře –Dopad na personální základnu –Workshop v rámci přípravy DP

9 Pedagogická a výzkumná činnost v IT9 Pedagogická činnost Co je účelem pedagogické činnosti? – Možnost ověření učiva v praxi a rozvoj znalostí Výuka praktických předmětů –IT infrastruktura v praxi –Přehled webových aplikací –Přehled systému IBM i (ukázka) –Exkurze do reálného DC –Programování (C++, C#, Java, Fortran, Assembler) Přednášky odborníků z praxe na dané téma –Jedna vyhrazená přednáška Studijní hosting Navrhnutí IS - vytvoření komplexního příkladu (ukázka)

10 Pedagogická a výzkumná činnost v IT10 Praktický předmět - ukázka Přehled systému IBM i: 1. IBM i – historie a úvod do problematiky. 2. Popis prostředí systému IBM i (objektové a souborové prostředí (IFS)). 3. Ovládání příkazového řádku v IBM i. 4. Work management – řízení úloh na IBM i. 5. Bezpečnost na IBM i. 6. Komunikace a síťová bezpečnost na IBM i. 7. Zálohování a obnova dat na IBM i. 8. Replikace dat na IBM i. 9. Využití „IBM i“ jako webového a aplikačního serveru (IBM Apache, IBM WAS, DB2, ZendCore (PHP, MYSQL). 10. Popis HW komponent a jejich adresace. 11. Správa HW a logických oblastí pomocí HMC (Hardware Management Console). 12. Reálné použití v praxi, příklady aplikací.

11 Pedagogická a výzkumná činnost v IT Navrhnutí IS - vytvoření komplexního příkladu

12 Pedagogická a výzkumná činnost v IT12 Výzkumné účely - 1 Základní předpoklad úspěchu Pro laboratoř je třeba získat lidi se zájmem a se silnou motivací tam pracovat a provádět výzkum a pak postupně získávat nové členy laboratoře a spolupracovníky. Co je účelem laboratoře? –Výzkum, vývoj a aplikace nových poznatků do praxe Co je to výzkumná činnost v oboru informačních technologií? –na otázku částečně odpoví členění na dalších snímcích Orientační náčrtek laboratoře (ukázka) –Rozšířená varianta

13 Pedagogická a výzkumná činnost v IT13 Výzkumné účely - členění - 2 Členění výzkumných účelů v informatice Hardware –Obnova poškozených dat na datových mediích –Bezdrátové napájení (dobíjení) IT zařízení –Projekt kompletní digitální domácnosti Software –Vytváření a optimalizace algoritmů –Vývoj, zdokonalení e-learningové aplikace a její použití pro studenty –Virtualizace aplikací –Projekt spolupráce mezi VŠ - Cloud computing

14 Pedagogická a výzkumná činnost v IT14 Výzkumné účely - členění - 3 Bezpečnost –Programy a analytické nástroje –Forenzní informatika –Obnova poškozených dat a rekonstrukce činnosti uživatelů –Bezpečné mazání dat na různých datových nosičích –Přirozená bezpečnost Teorie –Zkoumání adekvátnosti ceny a kvality IT dodávek do státního sektoru –Nové technologie a vliv na budoucnost IT –Historické čtení dat –Ekologie a IT –Elektronické volby (referendum)

15 Pedagogická a výzkumná činnost v IT Laboratoř IT – náčrtek - 4

16 Pedagogická a výzkumná činnost v IT16 Další postup Získání ukázkových zařízení a části výpočetních zařízení Vypsání souvisejících témat pro BP/DP Získání místnosti (místností) pro laboratoř Zajištění financování na vybavení Zahájení externí spolupráce Získání nadšenců –Z řad studentů denního studia –Nový člen (členové) katedry Nové praktické předměty Realizace formou projektu

17 Pedagogická a výzkumná činnost v IT17 Externí spolupráce Zájmové sdružení COMMON –COMMON je sdružení uživatelů technologií IBM –Pořádá konference –Možnost neformální komunikace s členy –Technologické firmy, finanční instituce, distributoři –Zviditelnění školy a získání kontaktů Academic Initiative program –IBM Academic Initiative je celosvětový program, který usnadňuje spolupráci mezi IBM a pedagogy –člen Akademické iniciativy má zdarma vzdálený přístup k určitým HW systémům a plným verzím software

18 Pedagogická a výzkumná činnost v IT18 Academic Initiative program Tyto zúčastněné školy mají uvedené systémy v osnovách a jsou aktivně vyučovány Power Systems: AIX –Technical University in Liberec - http://www.tul.cz/ Kontaktní osoba: Vladimir Vechet (vladimir.vechet@tul.cz) Power Systems: IBM i –Charles University - http://dsrg.mff.cuni.cz/ Kontaktní osoba: Petr Tuma (petr.tuma@dsrg.mff.cuni.cz) –VSB-TU Ostrava - http://www.vsb.cz/ Kontaktní osoba: Ivo Martinik (ivo.martinik@vsb.cz) System z –Czech Technical University (http://www.cvut.cz/) –University of Economics (http://www.vse.cz/) –Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (http://www.vsb.cz/)

19 Pedagogická a výzkumná činnost v IT19 Další spolupráce s VŠ Příprava článku do technické přílohy PULSu –Černobílá prostřední čtyřstrana Spolupráce na vzniku laboratoře –Ukázková zařízení a části výpočetních zařízení –Zprostředkování kontaktu s IBM –Možnost přihlášení BIVŠ do sdružení COMMON –Konzultace

20 Pedagogická a výzkumná činnost v IT20 Dotazy, diskuze

21 Pedagogická a výzkumná činnost v IT21 Děkuji za pozornost

22 Pedagogická a výzkumná činnost v IT22 Otázky k obhajobě Kapitola 3.9 na str. 60 – první osoba mn. č. znamená, že autor je členem tohoto týmu nebo jen přepis diskuse s pracovníky laboratoře? Pokud se autor zmiňuje o využití poznatků z návštěvy v diplomové práci, zajímá mne, které konkrétní poznatky využil. V práci uvádíte, že doména internetové prezentace BIVŠ je zajištěna proti zneužití pomocí DNSSEC. Můžete to vysvětlit?

23 Pedagogická a výzkumná činnost v IT23 Otázky k obhajobě 1/2 Kapitola 3.9 na str. 60 – první osoba mn. č. znamená, že autor je členem tohoto týmu nebo jen přepis diskuse s pracovníky laboratoře? Pokud se autor zmiňuje o využití poznatků z návštěvy v diplomové práci, zajímá mne, které konkrétní poznatky využil.

24 Pedagogická a výzkumná činnost v IT24 Kapitola 3.9 na str. 60 Kapitola 3.9 na str. 60 – první osoba mn. č. znamená, že autor je členem tohoto týmu nebo jen přepis diskuse s pracovníky laboratoře? Dotčený odstavec: „Velkou oblastí, kterou se zabýváme, je biometrie, přičemž zde se věnujeme prakticky všem v současné době dostupným technologiím a metrikám, např. snímání otisků prstů, detekci živosti, snímání obličeje, snímání žil atd. „ Jde o text ze stránky skupiny STRaDe, sekce „O nás“ - Odkaz na citaci je uveden v poznámce pod čarou.

25 Pedagogická a výzkumná činnost v IT25 Kapitola 3.9 na str. 60 Pokud se autor zmiňuje o využití poznatků z návštěvy v diplomové práci, zajímá mne, které konkrétní poznatky využil. Návštěva laboratoře je popsána v „Z á p i s z konzultace - Diplomová práce ze dne 22. září 2010” 1.3.2 Vybavení laboratoře – „... je nejvhodnější laboratoř nejdříve vybavit základním vybavením, a pak podle potřeby a v rámci projektů postupně doplňovat.“ s. 16 1.3.3 Personální obsazení laboratoře – „...je třeba, aby členové laboratoře byli seznámeni s vyhláškou ČÚBP č. 50/1978 Sb....“ s. 17

26 Pedagogická a výzkumná činnost v IT26 Kapitola 3.9 na str. 60 1.3.5 Provoz laboratoře – „...která řeší provozní řád, a ten je třeba sepsat....“ a „Pro dražší zařízení je nutné provádět proškolení obsluhy a tyto zařízení zajistit ochranou proti přepětí, případně včetně galvanického oddělení – eliminace fáze.“ s. 18 3.6 Využití laboratoře pro výzkumné účely – „Pro laboratoř je třeba získat lidi se zájmem a se silnou motivací tam pracovat a provádět výzkum...“ s. 49 3.6.1 Hardware – 3. Projekt kompletní digitální domácnosti „Ovládání hlasem pro inteligentní domy (zejména podpora češtiny).“ s. 49

27 Pedagogická a výzkumná činnost v IT27 Otázky k obhajobě 2/2 V práci uvádíte, že doména internetové prezentace BIVŠ je zajištěna proti zneužití pomocí DNSSEC. Můžete to vysvětlit?

28 Pedagogická a výzkumná činnost v IT28 DNSSEC - 1 DNS – Domain Name System –Zajišťuje převod doménového jména na IP adresu –http://www.bivs.cz -> 89.233.144.117:80 – ftp://www.bivs.cz -> 89.233.144.117:21 –DNS není zabezpečeno - podvržení odpovědi Přesměrování na podvodnou stránku –Kopie originální stránky –Získání citlivých údajů (jméno, adresa, RČ, email a heslo) –Získání čísla platební karty, expirace a CVV2/CVC2 –Stažení škodlivého kódu

29 Pedagogická a výzkumná činnost v IT29 DNSSEC - 2

30 Pedagogická a výzkumná činnost v IT30 DNSSEC - 3 DNSSEC zvyšuje bezpečnost DNS –Asymetrická kryptografie pro podepisování jednotlivých záznamů o doménových jménech –Vygenerování páru klíčů - soukromý a veřejný –Soukromým klíčem budou podepsána data v zónách –Veřejný klíč bude zveřejněn, tak aby jej ostatní mohli použít pro ověření podpisů Rozšíření DNSSEC pro CZ doménu –Celkem registrovaných domén CZ: 808 368 –Zabezpečeno technologií DNSSEC: 125 363 –Podíl DNSSEC 15,5 %

31 Pedagogická a výzkumná činnost v IT31 DNSSEC - 4 Odkazy na Internetu: CZ.NIC - Správce domény CZ –http://www.nic.cz/ –http://www.dnssec.cz/ ROOT.CZ - Zpravodajství ze světa linuxu, open source a free software –Seriál DNSSEC a bezpečné DNS –http://www.root.cz/serialy/dnssec-a-bezpecne-dns/

32 Pedagogická a výzkumná činnost v IT32 Dotazy, diskuze

33 Pedagogická a výzkumná činnost v IT33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Laboratoř IT pro pedagogické a výzkumné účely na vysoké škole Autor: Filip Borůvka Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Oponent práce: Ing. Bohuslav Růžička,"

Podobné prezentace


Reklamy Google