Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití MKA v předmětu RaA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití MKA v předmětu RaA"— Transkript prezentace:

1 Využití MKA v předmětu RaA
MKA=Multi-Kriteriální Analýza (vícekriteriální apod.) Viz odkaz na aplikaci OKS (Optimalizace Krajinné Struktury) na adrese CV 3.lekce

2 Postup MK hodnocení variant
naformulovat strategii řešení úlohy vytvořit soustavy kritérií a jejich preference maximalizační x minimalizační kvantitativní x kvalitativní stanovit váhy kritérií vhodnou metodou bodovací, metoda pořadí, párová Fullerova vyplnit a normalizovat (transformovat) matici hodnocení variant - např. maximalizace užitku: metoda váženého součtu (WSA Weighted Sum Approach) výběr nejvhodnější varianty (seřazení variant)

3 Metoda párového srovnání kritérií Fullerova metoda
zakroužkovat ve dvojicích vítězné kritérium N=k*(k-1)/2 36=9*8/2 sečíst počty vítězství vypočítat váhy kritérií

4 Maticové operace v MS Excelu
Řešení soustavy rovnic pomocí inverzní matice (viz např. ) (resp. operace s maticemi viz ) CV 3.lekce

5 Maticové operace v MS Excelu
Postup řešení soustavy lineárních rovnic: z výchozí matice vytvořit matici inverzní A-1: toto provést pomocí funkce =INVERZE(A13:F18) provést součin matic pravé strany B a inverzní matice A-1 toto provést pomocí funkce =SOUČIN.MATIC(J13:O18;H13:H18) pozn.: Jaká jsou pravidla pro součin matic: viz "Příklady cvičení": 3.lekce/A CV 3.lekce

6 Další podklady ke cvičení
K dispozici na WEBu viz "Příklady cvičení": 3.lekce/A - 3.lekce/B Část A: Příklad 1 (řešení soustavy rovnic v Excelu) Část B: Příklad 2 (MKA a maticové operace v Excelu) K dispozici jsou následující manuály: V rámci manuálu OKS je na stranách 4-19 popis MKA viz Zpracovaný příklad pro uplatnění MKA při posouzení variant aplikace kompostu na snížení povrchového odtoku při intenzivních dešťových srážkách viz CV 3.lekce


Stáhnout ppt "Využití MKA v předmětu RaA"

Podobné prezentace


Reklamy Google