Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vícekriteriální rozhodování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vícekriteriální rozhodování"— Transkript prezentace:

1 Vícekriteriální rozhodování

2 Rozhodování výběr mezi variantami
variant může být konečný nebo nekonečný počet na jednotlivé varianty se pohlíží z různých hledisek obecně se hledá maximální, minimální nebo konkrétní hodnota pokud je hledisek (kritérií) výběru více, hovoří se o vícekriteriálním rozhodování

3 Vícekriteriální hodnocení variant
variant je konečný počet, existuje jejich výčet X = {X1, X2, … Xn} varianty hodnoceny podle několika kritérií Y = {Y1, Y2, … Yk} jednotlivé varianty jsou popsány vektorem kriteriálních hodnot Xi = (yi1, yi2, … yik) model celé úlohy může být vyjádřen ve tvaru kriteriální matice Y1 Y2 Yk X1 y11 y12 y1k X2 y21 y22 y2k Xn yn1 yn2 ynk

4 Výsledek hodnocení výběr jedné varianty (kompromisní varianta)
uspořádání variant klasifikace variant do tříd – vyhovující/nevyhovující, ABC analýza

5 Hodnocení variant pokud pro varianty X1 a X2 platí, že y1i je lepší než y2i pro i = 1..k, varianta X1 dominuje variantu X2 tato situace ale nastane zřídka a je třeba hledat kompromis problém je to, jednotlivé kritéria mají často různou důležitost (=váhu) rozhodovací subjekt má určité preference, které je třeba zachytit hodnotící kritéria jsou často nesouměřitelná i protichůdná

6 Odhad vah kritérií metoda pořadí
vyžaduje uspořádat kritéria od nejdůležitějšího po nejméně důležité mějme k kritérií, nejdůležitější bude mít hodnotu k, druhé nejdůležitější hodnotu k-1, nejméně důležité hodnotu 1 váhy lze vypočítat podle vztahu

7 Odhad vah kritérií bodovací metoda
každému kritériu se přiřadí hodnota z určité stupnice (např ) váhy lze vypočítat podle vztahu

8 Odhad vah kritérií Fullerův trojúhelník
rozhodovateli je předloženo trojúhelníkové schéma, v němž jsou všechny kombinace dvojic kritérií rozhodovatel z každé dvojice vybere důležitější (případně obě, pokud jsou stejně důležitá) počet výběru kritéria Yi označme pi a váhy lze vypočítat podle vztahu Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

9 Odhad vah kritérií Saatyho metoda
spočívá v párovém porovnání všech dvojic kritérií a přidělení každému páru hodnotu vyjadřující vzájemnou důležitost a výpočtu vah na základě těchto hodnot 1 – stejně důležité 3 – o něco důležitější 5 – určitě důležitější 7 – mnohem důležitější 9 – extrémně důležitější je základem metody AHP

10 AHP (Analytical Hierarchy Process)
metoda sloužící pro řešení složitých rozhodovacích problémů pracuje s kvantitativními i kvalitativními veličinami složitý problém rozkládá na řadu jednodušších (hierarchicky uspořádaných), varianty i kritéria se hodnotí po dvojicích, výsledkem jsou numerické hodnoty využívá jednoduchého maticového aparátu poskytuje nástroje pro hodnocení kritérií zachycení preferencí porovnání alternativ

11 Hierarchický rozklad problému

12 Hodnocení kritérií je třeba stanovit váhy jednotlivých kritérií
děje se na základě relativní důležitosti jednotlivých kritérií odvozených z jejich přímého porovnání (Saatyho metoda)

13 Příklad – hodnocení IS zdroj: McCaffrey, J. The Analytic Hierarchy Process. MSDN Magazine, Volume 20, Number 6 (June 2005)

14 Příklad – hodnocení IS pro hodnocení je použito stupnice 1-9
1 – stejně důležité 3 – o něco důležitější 5 – určitě důležitější 7 – mnohem důležitější 9 – extrémně důležitější kritérium funkčnost ve srovnání s výkonem je hodnoceno hodnotou 4 průměry řádků normalizace sloupců výkon funkčnost 1 0,25 4 výkon funkčnost 0,2 0,8 výkon 0,2 funkčnost 0,8 vektor priorit pro první úroveň kritérií

15 Příklad – hodnocení IS start ukládání 1 5 1/5 rozhraní databáze síť 1
3 7 1/3 2 1/7 1/2 start ukládání 0,833 0,167 rozhraní databáze síť 0,678 0,667 0,700 0,226 0,222 0,200 0,097 0,111 0,100 start 0,833 ukládání 0,167 rozhraní 0,681 databáze 0,216 síť 0,103

16 Příklad – hodnocení IS porovnání z hlediska kritéria start
porovnání z hlediska kritéria ukládání systém A systém B systém C 1 3 5 1/3 2 1/5 1/2 systém A systém B systém C 1 2 4 1/2 1/4

17 Příklad – hodnocení IS porovnání z hlediska kritéria rozhraní
porovnání z hlediska kritéria databáze systém A systém B systém C 1 3 2 1/3 1/2 systém A systém B systém C 1 3 6 1/3 4 1/6 1/4 porovnání z hlediska kritéria síť systém A systém B systém C 1 4 5 1/4 1/5

18 Příklad – hodnocení IS hodnocení systémů kritérium start
hodnocení systémů kritérium rozhraní hodnocení systémů kritérium síť systém A 0,648 systém B 0,230 systém C 0,122 systém A 0,443 systém B 0,387 systém C 0,170 systém A 0,638 systém B 0,273 systém C 0,089 hodnocení systémů kritérium ukládání hodnocení systémů kritérium databáze systém A 0,571 systém B 0,286 systém C 0,143 systém A 0,639 systém B 0,274 systém C 0,087

19 Příklad – hodnocení IS výkon 0,200 funkčnost 0,800 start ukládání
rozhraní databáze síť 0,833 0,167 0,681 0,216 0,103 systém A 0,648 0,427 0,443 0,639 0,638 systém B 0,230 0,382 0,387 0,274 0,273 systém C 0,122 0,191 0,170 0,087 0,089 hodnocení systému A: 0,2 * (0,833 * 0, ,167 * 0,427) + + 0,800 * (0,681 * 0, ,216 * 0, ,103 * 0,638) = 0,526

20 Příklad – hodnocení IS celkové hodnocení systém A: 0,526
systém B: 0,332 systém C: 0,142


Stáhnout ppt "Vícekriteriální rozhodování"

Podobné prezentace


Reklamy Google