Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity"— Transkript prezentace:

1 Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity
v Plzni Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová– magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; Drahomír Rychecký

2 Odkud přicházíme

3 Odkud přicházíme

4 Co přinášíme: Katedra fyziky (KFY) www.kfy.zcu.cz
Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV) Katedra kybernetiky (KKY) Katedra matematiky (KMA) Katedra mechaniky (KME)

5 Proč k nám, proč ne jinam:
Neprezentujeme jak jsme dobří. Dokazujeme, že nejsme špatní. Za dobrou a náročnou práci nabízíme dobrou a jistou perspektivu. Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová– magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; Procento nezaměstnaných absolventů k uvedenému měsíci (mm.rr). 100% tvoří absolventi. Zdroj a detaily:

6 http://www.fav.zcu.cz/ Studijní oddělení:
Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ;

7 Studijní programy FAV pro ak. rok 2012/13
6 7 8 1 2 3 4 5 Doktorské studijní programy INID, AVID, AMAD, MAD, GEMD 200 studujících D Navazující magisterské studijní programy ININ, AVIN, MAN, GEMN, POMN 250 studujících MN Bakalářské INIB, AVIB, GEMB, POMB, MAB, SIB 1000 studujících B Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ;

8 INIB - Inženýrská informatika 39-02- R, titul Bc.
Bakalářské studijní programy Bakalářské studijní obory INF – Informatika (KIV) VT - Výpočetní technika (KIV) INIB - Inženýrská informatika R, titul Bc. IS – Informační systémy (KIV) IK – Inteligentní komunikace člověk-stroj (KIV) Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; PŘ – Počítačové řízení strojů a procesů (KIV) SI – Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci (KIV)

9 AIF - Aplikovaná a inženýrská fyzika (KFY)
Bakalářské studijní programy Bakalářské studijní obory AIF - Aplikovaná a inženýrská fyzika (KFY) AVIB - Aplikované vědy a informatika R, titul Bc. KŘT - Kybernetika a řídící technika (KKY) FIS - Finanční informatika a statistika (KMA) GEMB - Geomatika R, titul Bc. GEM – Geomatika (KMA) Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; POM – Počítačové modelování (KME) POMB – Počítačové modelování v technice R, titul Bc. VD – Výpočty a design (KME)

10 OBM – Obecná matematika (KMA)
Bakalářské studijní programy Bakalářské studijní obory OBM – Obecná matematika (KMA) MPV – Matematika pro přírodní vědy (KMA) MFS – Matematika a finanční studia (KMA) MAB – Matematika R, titul Bc. MVM – Matematické výpočty a modelování (KMA) MVM – Matematika a management (KMA) STA – Stavitelství (KME) STAB – Stavební inženýrství R, titul Bc. Doba studia: 4 roky Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; UPL – Územní plánování (KME)

11 Podmínky přijetí na FAV Bakalářské studijní programy
je průměr z průměrů za poslední tři roky studia, w = 2,6 … absolvent bc. nebo mgr. studia v příbuzném oboru, w = 2,3 … absolvent bc. nebo mgr. studia, w = 2 … gymnázium (M, M+F), technické lyceum, úspěšný řešitel celostátního kola MO nebo FO, úspěšný řešitel finálového kola PilsProg, w = 1,6 … VOŠ, úspěšný řešitel oblast. kola MO či FO, celostátní kolo SOČ, w = 1,3 … absolvování gymnázia nebo SPŠ nebo SŠ v zahraničí, w = 1 … pro všechny ostatní uchazeče. s = 0 nebo 0,15 nebo 0,3 nebo 0,45 – bonifikace: za SCIO – NS zkoušky: MA nebo OSP s percentilem alespoň 60 % - za každou s = 0,15 za SCIO – NS zkoušky MA s percentilem alespoň 70 % s = 0,30 Uchazeči budou seřazeni dle hodnoty P v pořadí od nejlepších. P =  : (w+s) Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; Je-li uchazečů více než je kapacita oboru, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších. Pokud se některý obor naplní, bude uchazeči nabídnuto přijetí na další obor dle jeho pořadí preferovaných oborů.

12 Jak dokládat výsledky ze střední školy?
Podmínky přijetí na FAV Bakalářské studijní programy Jak dokládat výsledky ze střední školy? Maturujete v roce 2013? Doložíte: Průměr známek (bez chování) v posledním ročníku střední školy za první pololetí. Průměr známek (bez chování) v předposledním ročníku střední školy za druhé pololetí. Průměr známek (bez chování) v předpředposledním ročníku střední školy za druhé pololetí. Přihlášky do Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; Obor Matematika a management - studenti budou povinně volit odborné předměty vyučované v angličtině. Kromě doložených výsledků ze střední školy, musí doložit ještě úroveň znalosti anglického jazyka. Buď doloží doklad – certifikát o znalosti anglického jazyka na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce nebo se zúčastní a doloží výsledky „kompletního“ rozřazovacího testu z anglického jazyka, který probíhá elektronicky na adrese

13 Proč zrovna z Vaší střední školy
Vstupní testy z matematiky v akademickém roce 2012/2013. Deset jednoduchých příkladů. Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; Nejedná se o žádné hodnocení středních škol ale o účelový přehled, užitečný pro FAV ZČU v Plzni.

14 Věci dobré k nakousnutí
Tipy na úspěšné studium Rozhodně se nebát Je dobré navštívit co nejvíce možných míst

15 Tipy i pro ne-zájemce Nedat na první dojem ze DOD!!!
Sehnat i nějaké známé, kteří znají prostředí. Kolik lidí danou problematiku studuje a kolik je pro ně pozic, konkurence mezi sebou. Zamyslet se nad trhem práce a jeho vývojem. Připravit se na možnost špatného odhadu svého oboru.

16 Důležitá adresa 30. 1. 2013 Den otevřených dveří
- informace o možnostech studia, o přijímacím řízení Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; Den otevřených dveří

17 Děkuji za Vaši pozornost.
Studijní oddělení: Petra Sutnerová – bakalářské studium tel: ; Monika Brabencová – magisterské studium tel: ; Ing. Jaroslav Toninger–doktorské studium tel ; Den otevřených dveří


Stáhnout ppt "Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity"

Podobné prezentace


Reklamy Google