Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případové studie: angličitina jako lingua franca Workshop Institutu Interní Komunikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případové studie: angličitina jako lingua franca Workshop Institutu Interní Komunikace."— Transkript prezentace:

1 Případové studie: angličitina jako lingua franca Workshop Institutu Interní Komunikace

2 Firemní jazyk obecně Význam sousloví je značně proměnlivý, souvisí s kulturou firmy Rozdíly v pravidlech používání – striktní vs. volné Předpokládané benefity: – Zlepšuje komunikaci – Zvyšuje efektivitu sdílení znalostí/zkušeností napříč firmou – Snižuje potenciál nedorozumění – Zvyšuje důvěru v rámci vnitrofiremních vztahů

3 BELF obecně Business English as a Lingua Franca Definice: Používání angličtiny jako sdíleného jazyka v prostředí businessu mezi ne-rodilými mluvčími. Neutrální „kód“ sdílený všemi, kdo jím mluví – Pravidla rovnocennosti – Zjednodušená struktura jazyka – bez frazeologie, idiomů – Gramatická správnost ne zcela vyžadována – Reflektuje mateřský jazyk uživatele

4 BELF použití Komunikace za použití BELFu vyžaduje určitou míru: – znalosti jazyka jako takového – např. základní gramatická struktura, pravidla, apod., – znalosti jazyka v daném prostředí oboru – technokratický jazyk, terminologie – zkušeností komunikovat s různými kulturami, – zkušeností komunikovat s NS i NNS, – znalost jiných kultur, zejména odlišnosti, – empatie.

5 „Meaning is based on shared expectations and can only be understood in the context of interaction“

6 Případová studie 1

7 Porovnání různých přístupů ve výběru jazyka Multilinguální strategie Představení případu: Nevládní organizace – humanitární pomoc, centrální sídlo v UK, operuje ve více než 70 zemích. 4 oficiální jazyky: angličtina, španělština, francouzština, portugalština. Formální + neformální komunikace. Ohniskové skupiny, interview, dotazníky. Jeden jazyk Představení případu: Celkem pět mezinárodních společností se sídlem ve Finsku 1 oficiální jazyk: angličtina Každodenní komunikace mezi zaměstnanci On-line dotazník, navazující interview

8 Porovnání různých přístupů ve výběru jazyka Multilinguální strategie Výsledky: Používání lokálních jazyků – např. v Afrických státech. Znatelná dominance angličtiny jako jazyku centrálního sídla – např. obsah intranetu. Nedostatek/špatná kvalita překládaných materiálů – Rozdíl v informovanosti Neexistence pravidel na použití daných jazyků. Pocit nerovnosti a zmatku v používání jazyka. Jeden jazyk Výsledky: Používání angličtiny jako BELFu vychází z kontextu komunikační situace podle: – lokace zaměstnance, – Jazyka nejbližších spolupracovníků. Nutná znalost dvou jazyků: mateřský + angličtina. Rozdíly v komunikaci s/mezi NS a NNS: – jazykové výhody NS, možná manipulace.

9 „As long as the core message gets across, your English doesn‘t need to be perfect“

10 Případová studie II

11 Srovnání podle používání jazyka Případová studie zahrnuje dvě firmy: obě vznikly sloučením Finské a Švédské původní společnosti, přes rozdílný přístup k jazyku nakonec obě používají BELF, výzkum se týkal emailová komunikace, schůzek…, v regionu se jako Lingua Franca tradičně používala Švédština, popř. „Skandinávština“, v obou firmách v průměru 2/3 času stráveného vnitrofiremní komunikací zabraly meetingy, popř. komunikace přes email/telefon.

12 Použití mluveného jazyka Švédové Více času stráveného na schůzkách Popisují se: více diskutující, používají větší množství slov, zapojení každého účastníka komunikace Popisují je: nekonečně diskutující, vyhýbající se konfliktu, mnoho zdvořilostí bez praktického dopadu Finové Více času stráveného emailovou komunikací Popisují se: přímočaří, ekonomické používání slov, efektivní, bez zbytečné nezávazné konverzace Popisují je: příliš rychlí v rozhodování, méně mluvní, rezervovaní Jazyk ústní komunikace se odvíjí od situace Problematika: odbornost jazyka X běžné použití Oba národy

13 Použití psaného jazyka Zkoumáno: forma a důvod komunikace, obsah, lingvistické charakteristiky Psaná komunikace převážně v angličtině – Převzetí zastaralých frází („Please find enclosed…“). Základní sdílené generické prvky psané komunikace: – Pozdravy a rozloučení – Švédské „Hej“ a „Med vänlig hälsning“ (používáno všemi zaměstnanci). – Časté používání křestních jmen – 3 hlavní žánry komunikace, tzv.: dialog – výměna informací, pošťák – doručení dokumentů, nástěnka – informovat zaměstnance o firemních záležitostech. Příklady rozdílů v užití mluveného jazyka – Finové: Please comment on this. – Švédové: Could you please comment on this.

14 Děkujeme za pozornost! ZDROJE: Louhiala-Salminen, L., Kankaanranta, A., (2012). Language as an issue in international internal communication: English or local language? If English, what English?. Public Relations Review. Issue 38, pp 262-269. Louhiala-Salminen, L., Charles, m., Kankaanranta, A., (2005). English as a lingua france in Nordic corporate mergers: Two case companies. English for Specific Purposes. Issue 24, pp 401-421.


Stáhnout ppt "Případové studie: angličitina jako lingua franca Workshop Institutu Interní Komunikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google