Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LETNÍ TÁBOR RAFAEL 2008 LOVECKÝ ZÁMEČEK PÁDOLÍ MALTÉZSKÁ POMOC, O.P.S. CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LETNÍ TÁBOR RAFAEL 2008 LOVECKÝ ZÁMEČEK PÁDOLÍ MALTÉZSKÁ POMOC, O.P.S. CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ."— Transkript prezentace:

1 LETNÍ TÁBOR RAFAEL 2008 LOVECKÝ ZÁMEČEK PÁDOLÍ MALTÉZSKÁ POMOC, O.P.S. CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ

2 ZVEME VÁS NA TÁBOR VSTUPTE Drazí přátelé! Jsem rád, že jste do těchto míst cestu vážili a já vás v dílně přivítati mohu, kde se ti z nejlepších sochařskému umění učí a pracují společně se mnou na dílech pro významné osoby naše. Pán na zámku Kuks, hrabě František Antonín Špork, zadal mi velký úkol ten, že sochy k jeho zámku vytesati mám. Sochy tyto ctnosti a neřesti lidské mají znázorňovati, jak o nich Písmo svaté mluví. Úkol to velký a důležitý jest, leč přemnoho zakázek mám a pomoc vaše nezbytnou se stává. Pro tento úkol důležito jest nejen neřesti, ale především ctnosti dobře znáti. Základem každého díla uměleckého totiž jest dobře porozumět tomu, co dílo názorňovati má, proto i úkolem vaším ono porozumění se stává. Poté až sochy sochati můžete. Je mi ctí toto dílo s vámi tvořiti. Za dobré dílo dobrá odměna od pana hraběte Šporka čekati vás bude. Váš Matyáš Bernard Braun

3 Pozvání Mistra Brauna přivítalo naše děvčata na dalším z táborů Maltézské pomoci. Tentokrát jsme zvolili překrásné místo: Lovecký zámeček Pádolí. Tábora se zúčastnilo 22 dívek ve věku od 8 do 15 let. Připravili jsme pro ně pestrý program. Chladné počasí nám ani nevadilo. Mohli jsme každý den ven do nádherné přírody plné krásy, klidu a ticha.

4 Pomluva Děvče vystrkuje jazyk, jako by zrovna o někom zle hovořilo. V rukou třímá hořící snop slámy, neboť pomluva se šíří rychlostí ohně. U ramene sedí kavka, symbol klevetivosti. Na šatech různé masky, které si mění podle toho, koho pomlouvá či komu pochlebuje. Umělá noha připomíná, že pomluva přese všechno daleko nedorazí. Tábor jsme zahájili výletem na Kuks. Tam jsme obdivovali a poznávali mistrovo dílo. Plni obdivu jsme četli z připravené brožurky vysvětlení symbolů, které nám přibližovalo ctnosti i neřesti.

5 Statečnost Žena v antické zbroji se opírá o torzo sloupu, symbolu stálosti. V levé ruce třímá maršálskou hůl. Nejen příroda nese v sobě krásu. Proto jsme cestou na Kuks navštívili kostel sv. Mikuláše v Jaroměři.

6 Píle Děvče kdysi držívalo ve vztyčené ruce železný kužel s přízí. Opírá se o úl, protože včela je symbolem vlastnosti. Přesýpací hodiny připomínají, že pilní si váží svého času. U nohou zobe kohout, neboť pilný člověk začíná svůj den časně zrána, po kohoutím kokrhání. Viděli jsme krásnou, skoro pohádkovou Těšnovskou přehradu Les království. Navštívili jsme poutní místo Kocléřov.

7 Upřímnost Dívka se srdcem na dlani. Šlape po masce, protože upřímní lidé opovrhují přetvářkou. Holubice upomínají na lásku a čistotu. Každý den byla táborová hra, která nám nabídla možnost se nejen o ctnostech a neřestech něco dozvědět ale i poznat, které dobré vlastnosti máme a které ještě ne.

8 Trpělivost Dívka hladí beránka na paměť rčení: "trpělivý jako beránek"; také Kristus byl zobrazován coby beránek. Na reliéfu u nohou symbol trpícího z Bible -Job. Například trpělivost vyžadovaly tužky z bužírek bižuterie z korálků Hněv děvčata vyjádřila abstraktivními obrázky.

9 Statečnost děvčata si ověřila při hledání klíče ve sklenicích například s jogurtem, či jehličím ve vodě, nebo peřím a to ve tmavém sklepě. Hněv Žena si zlostně strhává plášť z těla. Je oděna ve zbroji připomínající, že lidé ve vzteku jsou odolní vůči všemu přesvědčování. Pod nohama rozzuřený medvěd. … každý by měl dost nahnáno, ….

10 Lenost Ospalá dívka se líně opírá o symbol hlouposti a lenosti -osla. Táborová hra vyžadovala schopnosti jedinců a také učila spolupráci ve skupině.

11 Lstivost Dívka ve škrabošce, neboť nemůže být nikdy poznána její pravá tvář. V rukou nese ryby, slizké jako lstiví lidé. U nohou liška – symbol vychytralosti. Soutěžilo se jako o závod. Děvčata soutěžila jednotlivě mezi sebou, v malých skupinkách a ve dvou velkých skupinách, do kterých byla rozdělena. Získané body se poctivě sčítaly.

12 Scénky pomohly dívkám lépe porozumět probíraným tématům. Někdy hrály bajky, někdy… hrály samy sebe. Porota vždycky ocenila angažovanost a nápaditost představovaných úkolů. Spravedlnost Tradičně znázorněná jako žena se zavázanýma očima, neb soudí podle toho, jak kdo jedná, ne vypadá. Ve zdvižené ruce držívala železné váhy k měření lidských skutků. Mečem trestá bezpráví.

13 Cudnost Dívka má zakrytou tvář, neb se vystříhává špatností okolo sebe. Hrdličky pod lemem pláště představují manželskou lásku a věrnost. Reliéf zobrazuje útěk cudného Josefa Egyptského před svůdnou Putifarkou. Ruční práce se setkaly s velikým zájmem. Pečlivá práce přinesla velmi dobré výsledky. Děvčata si odvezla tašky, prostírání, obrázky vytvořené na dřevě, …

14 Tanec patřil mezi oblíbené činnosti. Tancovaly se břišní tance nebo různé sestavy. Byla možnost vyzkoušet vše naučené na večerní diskotéce. Smilstvo Poloobnažená dívka se vzhlíží v zrcadle, kde však nespatřuje sebe, nýbrž svoji pravou tvář -tvář opičí. Objímá opici, symbol chlípnosti. Slape po knihách, neboť opovrhuje vzděláním a náboženstvím. Za peníze rozsypané pod nohami prodává své tělo.

15 Zoufalství Žena si v zoufalé životní situaci vráží dýku do prsou. Na pařezu další symbol sebevražedného konce života -provaz. Dívky připravily podívanou na nedělní odpoledne, kdy nás navštívili rodiče.

16 Počasí nám přálo. Každý den jsme mohli jít ven. Hřiště, které jsme měli hned u zámečku bylo naplno využité Naděje Dívka hledí k nebi, odkud čeká spásu. Kotva připomíná dálavy, očekávání, naději. …. vuááá, jsi mrtě dobrá!!!!!

17 Láska Poslední ze základní trojice ctností, zobrazená jako láska mateřská. Možnosti výletů do přírody byly velmi lákavé a proto jsme poznávali okolí na pěších výletech. Navštívili jsme pramen řeky Kněžny. Nebylo problémem vyšlapat na Velkou Deštnou.

18 Pýcha Žena v pyšném postoji, v bohatém oděvu, na čele si drží vějíř z pavích per. Páv jako symbol vlastnosti u nohou. A přece! Příroda je tak krásná, že nás velice okouzlovala. Každý krok, každá zatáčka, každý kousek cesty nám nesly přemíru dojmů a krásy. Krásné hříbě,….

19 Víra Základní křesťanská ctnost. Dívka objímá kříž, symbol víry, u nohou papežská tiara, symbol církve. Koně, dětmi tak milovaní! Děvčata si je ráda pohladila a nakrmila šťavnatou trávou.

20 Moudrost Žena s třemi tvářemi, v nichž se zračí přístup moudrého člověka ke světu. Zadní hledí do minulosti, z níž čerpá ponaučení pro současnost (přední obličej). Třetí tvář v zrcadle vyjadřuje, že je třeba vždy mít na paměti i budoucnost. Had okolo ruky symbolizuje chytrost. Náš obdiv nad krásou okolí neměl konce. Nádherná zákoutí a ticho lesa, cesty, louky, potůčky a rybníček hladily duši.

21 Lehkomyslnost Jediná plastika bez atributů (předmětů či zvířat), vlastnost vyjadřuje roztančená dívčina s tváří plnou smíchu a marnivosti. K pestrosti zaměstnání jsme chtěli přidat i plavání. Bohužel teplota nám změnila plány – bazén sice těšil naše oči ale nemohli jsme se v nim koupat. Přesto na nudu nebyl čas. Dívky dostaly knihy, které pomohly smysluplně vyplnit čas.

22 Obžerství Tlustá žena se zkaženými zuby mlsně hledí na mísu plnou lahůdek. U nohou představitel vlastnosti -prase. Duchovní náplň tábora jsme brali vážně. Byla možnost zúčastnit se mše svaté. Den končil večerní modlitbou, která se vrátila k tématu dne – ctnosti či neřesti, o které se ten den mluvilo.

23 Střídmost Děvče má svůj pohár naplněný až po okraj, neboť střídmí lidé znají ve všem svou míru. Poděkovali jsme za dny na zámku naši „paní domácí“. Opravdu jsme žili 14 dnů ve velmi hezkém prostředí „dobrého bydla“ a láskyplné péče personálu.

24 Štědrost Dívenka nabízí ze svého rohu hojnosti plody země příchozím. To všechno, co jsme Vám ukázali by nebylo možné bez obětavých lidí s dobrým srdcem. Proto děkujeme naším sponzorům, mezi které patří: Magistrát města Hradec Králové Diecézní pastorační fond Škoda auto a.s. Siemens a.s., a dalším jednotlivcům.

25 Za dny plné štěstí, nových zkušenosti, přátelství a radosti. DĚKUJEME !!!


Stáhnout ppt "LETNÍ TÁBOR RAFAEL 2008 LOVECKÝ ZÁMEČEK PÁDOLÍ MALTÉZSKÁ POMOC, O.P.S. CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google