Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Představení SSK Nasazování SSK Reference

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Představení SSK Nasazování SSK Reference"— Transkript prezentace:

0 Systém správy kabeláže Verze 2.0  01/2013
PRG-ZPD P1C Systém správy kabeláže Verze 2.0  01/2013

1 Obsah Představení SSK Nasazování SSK Reference
PRG-ZPD P1C Obsah Představení SSK Popis kabelového systému Podpora projektování, realizace a provozování Trasování Sledování a řízení změn Řízená dokumentace Architektura, rozhraní, otevřenost Nasazování SSK Reference Kvalifikace a kompetence

2 Představení SSK CAD/CAE (CAx) systém SSK – specializovaný programový systém pro podporu projektování, realizace a provozování kabelových systémů rozsáhlých technologických celků Centralizace a strukturalizace všech informací o prvcích kabelového systému ( konzistentní model kabelového systému) Podpora optimálního návrhu prvků kabelového systému Zajištění a prokázání dodržení všech technických a legislativních zásad návrhu kabelového systému Podpora celému životnímu cyklu prvků kabelového systému Sledování a řízení změn Tvorba řízené dokumentace Otevřená koncepce, sdílení a výměna dat s jinými softwarovými systémy

3 Popis kabelového systému
Stavby Stavební dispozice kabelového systému pro definici dispozic tras a terminálů Trasy Stavební a konstrukční prvky pro definici uložení kabelů Terminály Koncová zařízení pro definici ukončení a připojení kabelů Kabely STAVBY TRASY TERMINÁLY KABELY ZMĚNY DOKUMENTACE

4 Stavby Stavby (stavební objekty) Řezy (podlaží) Místnosti Body
Objekty řezů/místností Rastry Místnosti Řezy místností Obrysy místností Body STAVBY TRASY TERMINÁLY KABELY

5 Trasy Trasy Segmenty tras (úseky, prostupy)
Body segmentů tras Materiálové složení (kusovník) Prvky segmentů tras (lávky, žlaby, trubky, otvory) Návaznosti (povolené přechody) Projektované segregační skupiny Počáteční segregační skupiny STAVBY TRASY TERMINÁLY KABELY

6 Terminály Terminály (zařízení, hermetické stěny)
Zaměření místností a/nebo rastrem Body terminálů (body zaměření, body trasování) Segmenty terminálů (části zařízení, hermetické průchodky) Projektované segregační skupiny Prvky segmentů terminálů STAVBY TRASY TERMINÁLY KABELY

7 Kabely Kabely Verze kabelů
Ukončení kabelů (ukončení kabelů na bodech zaměření nebo bodech trasování terminálů) Připojení kabelů (připojení kabelů/žil kabelů na terminály, segmenty a prvky) Trasy kabelů Uložení kabelů (uložení kabelů na trasách, segmentech a prvcích) Spojky kabelů STAVBY TRASY TERMINÁLY KABELY

8 Podpora projektování, realizace a provozování
Návrh a modifikace prvků kabelového systému Podpora návrhu tras Správa projektovaných tras a terminálů Automatické trasování kabelů (trasování, retrasování, dotrasování) – nalezení optimální trasy při zohlednění Charakteristik kabelu Parametrů trasování Stavebních a technických omezení Normativních a empirických zásad Sledování a řízení změn kabelů Sledování a řízení celého životního cyklu kabelů Sledování a řízení změn kabelů (modifikací) Správa řízené dokumentace Standardní i uživatelsky definovatelné kontroly a vyhodnocení prvků kabelového systému

9 Automatické trasování
Parametry trasování (povinné a nepovinné) Kabel základní charakteristiky, ukončení, uložení Zásady separace a segregace Související kabely zálohované a paralelní Stavby, trasy, terminály, změny, … Algoritmus automatického trasování Optimální trasa kabelu

10 Trasovací centrum Vytváření dávek kabelů dle nejrůznějších kritérií
Základní charakteristiky kabelu Uživatelské charakteristiky kabelu Stavy a změny (modifikace) Ukončení 1 a 2 včetně charakteristik zaměření Uložení včetně charakteristik zaměření Jednotlivé nebo hromadného trasování Historizace všech běhů trasování včetně použitých parametrů Hromadné vyhodnocování běhů trasování Vyhodnocení kabelů (tras kabelů) pro dávku Separace, projektovaná a skutečná segregace, spojitost tras kabelů, úplnost definice uložení kabelů Vyhodnocení prvků tras pro kabely dávky Projektovaná a skutečná segregace, zaplnění, počet kabelů

11 Sledování a řízení změn
Uživatelská definice životního cyklu kabelu prostřednictvím definice stavového modelu Stavy Počáteční, koncový Editovatelný, fixační Oprávnění ke stavům Povolení prvků kabelového systému dle stavu Přechody Podmínky přechodů Akce spojené s přechody Oprávnění k přechodům Systémová i uživatelská historizace záznamů (verzování) STAV 1 Počáteční STAV 3 Fixační STAV 2 Editovatelný STAV 4 Koncový

12 Sledování a řízení změn (2)
Uživatelská definice druhů změn prostřednictvím vymezení podmnožiny stavového modelu dle povahy změny Podmnožiny stavů a přechodů Počáteční a koncové stavy – podmínky otevření a uzavření změn Řízení změn (modifikací) Explicitní (vyžadující akci uživatele) Implicitní (automaticky prováděné na pozadí) STAV 1 Počáteční STAV 3 Fixační STAV 2 Editovatelný STAV 4 Koncový

13 Řízená dokumentace Uživatelská definice typů dokumentace – pravidel sestavování (generování) dokumentace Povolení sledování změn a řízení dokumentace Povolení změnových složek Povolení slučování změn Povolení násobného výskytu kabelů Definice šablon reportů pro změnové složky a revize Definice obsahu (kabelů a stavů) a pravidel generování prostřednictvím typů pro jednotlivé instance řízené dokumentace Automatické generování změnových složek a revizí pro jednotlivé instance řízené dokumentace

14 Architektura Aplikace typu klient – server Serverová část
Centrální úložiště dat, nástroj definice a uplatnění pravidel konzistence dat a aplikační logiky Databázový systém Oracle (bezpečnost, spolehlivost, výkonnost) Klientská část Grafické uživatelské rozhraní, aplikace pro MS Windows Java2

15 Uživatelské rozhraní Formulářové uživatelské rozhraní
Intuitivní ovládání Současná práce ve více nezávislých modulech Přechody mezi moduly dle kontextu Přechody mezi formulářovým a grafickým rozhraním dle kontextu

16 Uživatelské rozhraní (2)
Grafické uživatelské rozhraní Schématická grafická zobrazení půdorysů (průmět staveb, tras, terminálů a kabelů do řezů staveb) Schématická grafická zobrazení řezů nebo pohledů na trasy nebo terminály

17 Otevřenost a rozšiřitelnost
Adaptabilita na požadavky a podmínky různých projektů Parametrizace Přizpůsobení Zákaznické úpravy a nástroje Vestavěné nástroje rozšiřitelnosti Uživatelské atributy Uživatelská vyhodnocení a reporty Dokumenty Poznámky Výměna dat s jinými systémy přes standardní rozhraní (OBDC, JDBC, ...) Standardní rozšiřující nástroje (AutoCAD Import/Export, …) Ad-hoc zákaznické nástroje Produkty třetích stran

18 Nasazení SSK Dodávka Nasazení Projekt nasazení
Standardní softwarové řešení SSK Specifické zákaznické úpravy a rozšíření Specifické programové nástroje Nasazení Zpracování projektu nasazení Realizace činností nasazení v souladu s projektem nasazení Projekt nasazení Popis všech aspektů přechodu ze současného stavu do definovaného cílového stavu Vymezení současného stavu – popis stávajících procesů týkajících se správy kabelového systému, které budou dotčeny nasazením SSK Definice cílového stavu – specifikace požadavků (daných, předpokládaných), jejich rozbor a návrh optimálního cílového stavu (maximalizace míry splnění požadavků při zohlednění technických, časových a ekonomických možností jejich dosažení)

19 Nasazení SSK (2) Projekt nasazení (pokračování)
Návrh cílového modelu procesů Návrh konfigurace a parametrizace systému Návrh způsobu převodu dat Vymezení rozsahu převáděných statických a dynamických dat Analýza existujících dostupných datových zdrojů (forma, rozsah, kvalita) Specifikace chybějících datových zdrojů a rozbor možností jejich zajištění Návrh zpracování a převodu datových zdrojů (obzvláště návrh způsobu převodu invalidních dat – duplicitně značených, nekonzistentních, …) Analýza potřeb zákaznických úprav a rozšíření systému a návrh způsobu jejich realizace Analýza potřeb specifických programových nástrojů a návrh způsobu jejich realizace Návrh obsahu a rozsahu školení uživatelů Návrh testování a zkoušení

20 Reference Jaderné elektrárny Uhelné elektrárny Ostatní elektrárny
Jaderná elektrárna Dukovany ČEZ, a.s. Komplexní správa kabelového systému Jaderná elektrárna Temelín ČEZ, a.s. Komplexní správa kabelového systému Uhelné elektrárny Uhelná elektrárna Tušimice II ČEZ, a.s. (komplexní obnova) Podpora projektování a realizace kabelového systému Uhelná elektrárna Ledvice ČEZ, a.s. (nový zdroj) Podpora projektování a realizace kabelového systému Ostatní elektrárny Paroplynová elektrárna Počerady ČEZ, a.s. (nový zdroj) Podpora projektování a realizace kabelového systému

21 Kvalifikace a kompetence
Dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů různých odborností a profesí  poskytnutí komplexních služeb Zkušenosti z „velkých“ akcí Vlastní software  možnost plného přizpůsobení specifickým požadavkům a potřebám projektů Vlastní software se zázemím silné a stabilní společnosti  podpora a trvalý rozvoj


Stáhnout ppt "Obsah Představení SSK Nasazování SSK Reference"

Podobné prezentace


Reklamy Google