Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RISKUJ ! Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RISKUJ ! Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 RISKUJ ! Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Sacharidy Lipidy Bílkoviny Nukleové kyseliny Buňka 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 Riskuj – hrací pole

3 Monosacharid glukosa patří mezi:
Sacharidy 1000: Monosacharid glukosa patří mezi: a) tetrosy b) pentosy c) hexosy Riskuj – hrací pole

4 Mezi redukující disacharidy nepatří:
a) maltosa b) sacharosa c) laktosa Riskuj – hrací pole

5 Odbourávání oligosacharidů je založeno na hydrolytickém štěpení vazby:
Sacharidy 3000: Odbourávání oligosacharidů je založeno na hydrolytickém štěpení vazby: a) fosfodiesterové b) N-glykosidové c) O-glykosidové Riskuj – hrací pole

6 Největší množství energie se uvolní při:
Sacharidy 4000: Největší množství energie se uvolní při: a) odbourání glukosy na oxid uhličitý a vodu b) odbourání glukosy na laktát c) odbourání glukosy na ethanol Riskuj – hrací pole

7 Sacharidy 5000: Jak se nazývá proces, který v sobě zahrnuje odbourávání D-glukosy na pyruvát? Odpověď GLYKOLÝZA Riskuj – hrací pole

8 Triacylglyceroly jsou estery:
Lipidy 1000: Triacylglyceroly jsou estery: a) vyšších mastných kyselin s propanolem b) vyšších mastných kyselin s propan - 1, 2, 3 - triolem c) dikarboxylových kyselin s propanolem Riskuj – hrací pole

9 Enzymy podílející se na trávení triacylglycerolů se nazývají:
Lipidy 2000: Enzymy podílející se na trávení triacylglycerolů se nazývají: a) lipasy b) amylasy c) žluč Riskuj – hrací pole

10 Při kyselé hydrolýze triacylglycerolů:
Lipidy 3000: Při kyselé hydrolýze triacylglycerolů: a) dochází ke vzniku mastných kyselin a glycerolu. b) dojde k úplnému odbourání až na CO2 a H2O za současného uvolnění energie. c) dochází ke změně optické aktivity, kdy se L-isomery přemění na D-isomery. Riskuj – hrací pole

11 Při alkalické hydrolýze triacylglycerolů:
Lipidy 4000: Při alkalické hydrolýze triacylglycerolů: a) dochází k přeměně neutrálních olejů na neutrální tuky. b) vznikají soli mastných kyselin, které známe jako mýdla. c) dochází ke změně optické aktivity, kdy se L-isomery přemění na D-isomery. Riskuj – hrací pole

12 Lipidy 5000: Jak se nazývá proces, během kterého dochází k odbourávání mastných kyselin na acetylkoenzym A? Odpověď β-oxidace Riskuj – hrací pole

13 Jak se nazývá vazba spojující jednotlivé molekuly aminokyselin?
Bílkoviny 1000: Jak se nazývá vazba spojující jednotlivé molekuly aminokyselin? a) esterová b) glykosidová c) peptidová Riskuj – hrací pole

14 Konečným produktem odbourávání amoniaku v močovinovém cyklu je/jsou:
Bílkoviny 2000: Konečným produktem odbourávání amoniaku v močovinovém cyklu je/jsou: a) diamid b) jednotlivé aminokyseliny c) primární aminy Riskuj – hrací pole

15 Bílkoviny 3000: Primární struktura při popisu trojrozměrného uspořádání proteinů se vztahuje k: a) prostorovému uspořádání jednotlivých aminokyselin b) pořadí aminokyselinových zbytků v molekule proteinu c) prostorovému uspořádání bílkovinného řetězce Riskuj – hrací pole

16 Sekundární struktura:
Bílkoviny 4000: Sekundární struktura: je výsledkem vodíkových vazeb mezi C=O a N-H skupinami bílkovinného řetězce b) týká se celkového prostorového uspořádání bílkoviny c) udává vzájemnou polohu strukturních podjednotek molekuly bílkoviny vůči sobě Riskuj – hrací pole

17 K čemu dochází při denaturaci bílkovin?
Bílkoviny 5000: K čemu dochází při denaturaci bílkovin? Odpověď Proteiny přecházejí z více uspořádané formy na méně uspořádanou formu. Proteiny jsou lépe přístupné hydrolytickým enzymům. Dochází ke změně prostorového uspořádání. Proteiny ztrácí svou biologickou funkci. Riskuj – hrací pole

18 Nukleové kyseliny 1000: Jak se nazývá proces, při kterém vznikají dvě dceřinné molekuly DNA z jedné mateřské? a) replikace b) transkripce c) translace Riskuj – hrací pole

19 Nukleové kyseliny 2000: rRNA:
a) přináší aminokyseliny na místo proteosyntézy b) má strukturní funkci - tvoří hlavní součást ribosomů c) přenáší informaci o pořadí aminokyselin v peptidovém řetězci Riskuj – hrací pole

20 Nukleové kyseliny 3000: Jak se nazývá vazba vznikající mezi jednotlivými ribonukleotidy během procesu transkripce? a) fosfodiesterová b) glykosidová c) peptidová Riskuj – hrací pole

21 Nukleové kyseliny 4000: Jak se nazývá vazba vznikající mezi prodlužujícím se peptidovým řetězcem a přicházející aminokyselinou během procesu translace? a) fosfodiesterová b) glykosidová c) peptidová Riskuj – hrací pole

22 Nukleové kyseliny 5000: Kyselina deoxyribonukleová (DNA) je tvořena z:
Odpověď deoxyribosy, adeninu, guaninu, cytosinu, thyminu a zbytku kyseliny fosforečné Riskuj – hrací pole

23 Replikace DNA probíhá:
Buňka 1000: Replikace DNA probíhá: a) na ribosomu b) v endoplasmatickém retikulu c) v buněčném jádře Riskuj – hrací pole

24 Jaká je hlavní funkce hladkého endoplasmatického retikula?
Buňka 2000: Jaká je hlavní funkce hladkého endoplasmatického retikula? a) syntéza DNA a přenos genetické informace b) detoxikace látek c) syntéza lipidů a sacharidů Riskuj – hrací pole

25 Proteosyntéza probíhá:
Buňka 3000: Proteosyntéza probíhá: a) v mitochondriích b) na ribosomu c) v buněčném jádře Riskuj – hrací pole

26 Organela obsahující trávicí enzymy se nazývá:
Buňka 4000: Organela obsahující trávicí enzymy se nazývá: a) lyzosom b) buněčné jádro c) Golgiho aparát Riskuj – hrací pole

27 Z čeho se skládá plasmatická membrána (stručně)?
Buňka 5000: Z čeho se skládá plasmatická membrána (stručně)? Odpověď Základ plasmatické membrány tvoří dvojitá vrstva složená z fosfolipidů. Mezi fosfolipidy jsou vmezeřeny bílkoviny. Riskuj – hrací pole


Stáhnout ppt "RISKUJ ! Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google