Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003 – 2004 Zlata Houšková Pardubice listopad 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003 – 2004 Zlata Houšková Pardubice listopad 2005."— Transkript prezentace:

1 Výsledky Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003 – 2004 Zlata Houšková Pardubice listopad 2005

2 Rozsah průzkum Opakovaný průzkum: 2004 (1998) Osloveno: 1200 knihoven (všechny veřejné profesionální knihovny + specializované knihovny Návratnost: 905 knihoven (569) Údaje se týkají 6514 pracovníků knihoven (veřejné k. 4776, specializované k. 1738)

3 Na co jsme se ptali? Základní údaje o knihovně Pracovní kapacita, pohlaví, věk, vzdělání Zdroje vzdělávání, spokojenost s nabídkou Jazykové znalosti Podpora vzdělávání Úroveň znalostí a dovedností ICT Mzdové ohodnocení, zařazení do tříd

4 Složení pracovníků knihoven

5 Složení pracovníků dle pohlaví

6 87% 93%

7 Věkové složení knihovníků 37% 30% 35%

8 Dosažené vzdělání 2004

9 Poměr knihovníků a neknihovníků 53% 47%

10 POZOR! Rekvalifikovaní z akreditovaných kurzů jsou knihovníci!

11 Dosažené vzdělání – srovnání

12 Přes 10 let v knihovně

13 Zdroje vzdělání - VK

14 Vzdělávací centra knihoven Velký význam x ale ne dostatečný Zejména nedostatečně využíváno specializovanými knihovnami Zejména nedostatečně využíváno specializovanými knihovnami

15 Problémy v nabídce vzdělávání

16 Znalosti a dovednosti ICT Výrazně se zvýšila schopnost pracovníků knihoven pracovat a využívat ICT. Zvládnutí AKS, textového a tabulkového editoru, používání internetu a emailu je samozřejmostí u naprosté většiny pracovníků. Rezervy jsou zatím v oblasti zvládnutí práce s grafickým editorem, při tvorbě databází a webových stránek, práce s prezentačním programem a při zpracování rešerší.

17 Znalosti – textový editor

18 Znalosti – rešerše

19 VISK 2 Potřebné nástavbové a rozšiřující kurzy – moduly prezentace, práce s Internetem, databáze (5,6,7) Potřebné nástavbové a rozšiřující kurzy – moduly prezentace, práce s Internetem, databáze (5,6,7)

20 Jazykové znalosti - 2004 892 knihoven – za 5505 knihovníků 892 knihoven – za 5505 knihovníků Angličtina1389 Němčina948 Francouzština197 Ruština1660 Ostatní jazyky 256 Celkem4450

21 Jazykové znalosti v %

22 Jazykové vzdělání – hodnocení

23

24 Podpora profesního vzdělávání

25 Podpora vzdělávání v ICT

26 Podpora jazykového vzdělávání

27 Podpora vzdělávání

28 Priority témat vzdělávání - profese Témata VK SK Výpůjční služby a systémy 1 6 Jmenná katalogizace 2 2 Vzdělávací funkce knihoven 3 11 Práce s databázemi 4 1 Informační výchova uživatelů, práce s IT 5 7 Referenční a informační služby 6 4 Vývoj řízení sbírek 7 3 Věcná katalogizace, Konspektus 17 5

29 Krajské knihovny – tipy na vzdělávací aktivity Výpůjční systémy a služby Vzdělávací funkce knihoven (vzdělávání uživatelů) Jmenná katalogizace (AACR, MARC 21) Práce s databázemi (spec. knihovny)

30 Priority témat vzdělávání – management Témata VK SK Analýza cílů a procesů v instituci, rozhodování 4 3 Strategie a řízení procesu změny 8 7 Fundraising, ekonomika podniku 7 9 Příprava projektů a žádostí o dotace 1 1 Kooperace knihoven 2 2 Komunikace v organizaci 3 4 Týmová spolupráce 5 5

31 Krajské knihovny – tipy na vzdělávací aktivity Příprava projektů Spolupráce knihoven Komunikace v organizaci Analýza cílů a procesů v instituci..

32 Priority témat vzdělávání - IT Témata VK SK Textové editory 5 6 Tabulkové procesory 6 7 Tvorba a správa web. stránek 3 5 Vyhled. nástroje a inform. zdroje na internetu 2 1 Digitalizace 7 3 Automatizovaný knihovnický systém 1 2 Práce systémového knihovníka 4 4 Základy hardware 8 8

33 Krajské knihovny – tipy na vzdělávací aktivity Tvorba a správa webových stránek Vyhledávací nástroje a informační zdroje na Internetu Digitalizace Výběr AKS (poradenství…)

34 Rozložení do tříd - úvazky 2004

35 Průměrný měsíční plat 2004 (knihovníci) Středoškoláci Vysokoškoláci

36 Srovnání s celostátním průměrem

37

38 12 závěrů pro další rozvoj Zvyšuje se podíl kvalifikovaných pracovníků Došlo k poklesu počtu pracovníků se základním vzděláním Nepatrně poklesla úroveň feminizace profese Pokračuje nepříznivý trend stárnutí pracovníků knihoven

39 12 závěrů pro další rozvoj Zvýšil se podíl pracovníků, kteří nemají knihovnické vzdělávání Pracovníci knihoven zůstávají své instituci věrni Roste význam vzdělávacích center krajských knihoven Zvýšila se schopnost pracovat s ICT

40 12 závěrů pro další rozvoj Stoupla spokojenost s nabídkou vzdělávání. Na vzdělávání ovšem chybí Vedení knihoven podceňuje význam jazykových kompetencí Chybí provázanost mimoškolního vzdělávání s odměňováním (=malá motivace pracovníků) Knihovníci jsou podprůměrně odměňováni

41 Nabídka na rok 2006 Právnické minimum pro ředitele knihoven s právní subjektivitou (G) Cyklické specializační studium pro pracovníky oddělení pro děti VK Lektorské dovednosti (G) Rekvalifikační kurz (obsazen) Komunitní role knihoven (v případě zájmu) Zpracování (jmenné, věcné)

42 Nabídka na rok 2006 Služby uživatelům (v jednání cyklika) Digitalizace v knihovnách (v případě zájmu, G) Elektronické zdroje a databáze (v případě zájmu, G) Další náměty ???

43 Díky za pozornost! Zlata Houšková Zlata Houšková zlata.houskova@nkp.cz +420-221-663-330


Stáhnout ppt "Výsledky Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003 – 2004 Zlata Houšková Pardubice listopad 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google