Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková"— Transkript prezentace:

1 Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková
Úprava pitné vody Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková

2 VY_52_inovace_CH_8.52 Označení vzdělávacího materiálu (kód): VY_52_inovace_CH_8..52 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: „Vzdělání pro život“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo a název šablony klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast - vzdělávací obor (předmět): Chemie Tematický okruh - téma: Úprava pitné vody Autor vzdělávacího materiálu/DUM: Ing. Martina Hrabáková Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: Ověření vzdělávacího materiálu Třída: 8. Datum: Metodický list/anotace: Prezentace poskytuje žákům díky motivačnímu videu získat informace o úpravě pitné vody. Nabádá k zamyšlení nad druhy vod, znečištěním a úpravou. Obrázky poskytují ukázky běžných zařízení.

3 video 7min 44s

4 Pitná voda zdravotně nezávadná voda
nezpůsobuje onemocnění ani poruchy zdraví

5 Zdroje pitné vody Podzemní – asi 45 % zdrojů
odstraňování oxidu uhličitého, železa a manganu Povrchové – asi 55 % zdrojů méně kvalitní a spolehlivá kvalita se mění v závislosti na přírodních podmínkách- tání sněhu a po záplavách znečištění tvoří organické látky, koloidní látky a suspendované látky (řasy), zákal, někdy železo a mangan

6

7 Druhy vod podle původu či výskytu
Atmosférická voda - vzniká v ovzduší z vodních par Vyskytuje se v kapalném nebo tuhém skupenství Rozeznáváme srážky  : horizontální (mlha, rosa, déšť, vertikální (sníh, led)              

8 Druhy vod podle původu či výskytu
Povrchová voda Dělí se na vody mořské a kontinentální Kontinentální se dělí - vody tekoucí (stružky, potoky, řeky) a vody stojaté (jezera, rybníky, přehradní nádrže). Zdrojem kontinentálních povrchových vod jsou atmosférické nebo podzemní vody, které později vyvěrají na zemský povrch . Podpovrchová voda - nachází se ve všech skupenstvích pod zemským povrchem Jako voda půdní a podzemní

9 Znečištění pitné vody Může pocházet z nejrůznějších zdrojů
Nejvíce je to zemědělství, doprava, těžba, průmyslová výroba, těžba, služby, ale také přirozené zdroje Na znečišťování se podílí lidská činnost, ale také přírodní pochody (sopečná činnost, sesuvy půdy, vyplavování toxických látek z podloží)

10 Znečištění organickými látkami
bílkoviny, sacharidy, tuky (fekální znečištění) karcinogenní aromatické látky (průmysl) průmyslové tuky a oleje organická rozpouštědla (průmysl) fenoly, tenzidy (čistící prostředky) pesticidy (zemědělství) ropné produkty mikrobiální znečištění (patogenními zárodky) přemnožení planktonu v důsledku zvýšeného obsahu živin - hlavně dusíku a fosforu (eutrofizace)

11 Znečištění anorganickými látkami
toxické látky (rtuť, kadmium) anorganické průmyslové kaly anorganické soli (zemědělství, chemie) fosforečnany (prací prášky) půdní a jílovité částice splavené do vody erozí

12 Předúprava pitné vody vodu připraví na čištění v úpravně
může probíhat přímo na místě vzniku znečištění využívají se organismy spotřebovávající nadbytečné živiny ve vodě dále jsou využívány denitrifikační bakterie, které zpracovávají dusičnany

13

14 Úprava vody Úprava vody probíhá v úpravnách pitné vody na principu mechanickém, biologickém, chemickém nebo fyzikálněchemickém. Surová voda se upravuje v případě, že svojí kvalitou nevyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou pro pitnou vodu

15 Postup úpravy Usazování v usazovacích nádržích
Odstraňuje z vody hrubší suspendované částice Čiření Po přidání chemikálií – koagulačních činidel (síran hlinitý, chlorid železitý, skalice zelená) probíhá vyvločkování (flokulace). Vločky mají záporný náboj a váží na sebe mikrobiologické látky. Tento krok zvětšuje velikost částic a umožňuje lepší filtraci. Filtrace

16 Postup úpravy Pomalé flitry: obsahují vrstvu z říčního písku a křemeliny; na jejich povrchu se tvoří "filtrační pokožka" – která zvyšuje účinnost filtru. Rychlé filtry: Filtrace probíhá pod tlakem, což zkracuje čas nutný k filtrování a umožňuje takto očistit daleko větší objem vody (méně účinná)

17 Postup úpravy Sorpce odstranění přirozených organických látek (ropné látky, pesticidy, fenoly, chlorované uhlovodíky) probíhá na aktivním uhlí

18 Postup úpravy Oxidace k rozrušení organických látek oxidací, některých anorganických složek (NH4, NO2, Fe2+, Mn2+) Dezinfekce Chlorace- používá se chlór, chloramin B, chloran sodný nebo chloroxin ničí baktérie, spóry a viry. UV záření a ozonizace odstraňují zápach a na rozdíl od chlóru nemění chuť vody

19 Postup úpravy Provzdušňování (aerace)- k nasycení vody kyslíkem a odstraňování zapáchajících látek (amoniaku a sulfanu) Odželezování a odmanganování - k odstranění železa a manganu s využitím provzdušňování, alkalizace, oxidace

20 Mikrobiologická úprava
slouží k odstraňování organických látek, živin a bakteriálního znečištění

21 Skladování upravené vody
Upravená voda vedena do zásobních vodojemů

22 Čištění odpadních vod feature=relmfu

23 Použité zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda
pramenita.cz/userfiles/image/Informace/schema1f.jpg&imgrefurl= pramenita.cz/informace&h=514&w=640&sz=72&tbnid=QUpivYo4rPcEOM:&tbnh=100&tbnw=124&zoo m=1&usg=__htTPesUDqTUkSKWCDd0srdrrNi8=&docid=LBfpgImIA45OkM&sa=X&ei=KJGIUuqbDvH07A a6_YDoDw&ved=0CEkQ9QEwAg&dur=706 a&hs=HcL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2paIUu_7IIfW7Qax64CICw&ved =0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 a&hs=230&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lZiIUoiyL8W47AbO7oEQ&ved= 0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 a&hs=hrL&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lpqIUrClJ- yw7AbHzID4Bg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

24 Použité zdroje a&hs=7F1&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gpuIUqaDDuHE7Aaf 1oGgAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=44 a&hs=Udg&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KJyIUtGJD4Gp7Ab 7tYDgBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 a&hs=gfM&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=saaIUrOHL8yd7Qa 55YCACA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2FZpUpw Aeu1W6M%3A%3BhLijFUMPAPVlVM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%2 52Fwikipedia%252Fcommons%252F0%252F02%252FBacterial_morphology_diagram_cs_% 282%29.svg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biomach.cz%252Fmikrobiologie%252Fbakt erie%3B825%3B762 a&hs=BSh&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=b6iIUuuSONKQ7Abs roHYDw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443 a&hs=1Uh&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=H6mIUuqmGYfH7Aa ikICADg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911&bih=443

25 Použité zdroje - a&hs=dtM&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ei=EqqIUpCZJM6I7Ab1s4HYDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911 &bih=443 a&hs=mah&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa= X&ei=hKqIUuv5F66O7Abm3IBw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=911 &bih=443 a&hs=ZI2&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ei=HquIUuK5GeXm7AaX1oC4Bw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=91 1&bih=443


Stáhnout ppt "Zpracovala: Ing. Martina Hrabáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google