Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologie a pedologie - cvičení č. 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologie a pedologie - cvičení č. 1"— Transkript prezentace:

1 Geologie a pedologie - cvičení č. 1
téma: informace k předmětu průběz a základní info k seminárním pracím kontakt: prof. Jaroslava Vráblíková, CSc.- doc. RNDr. Miroslava Blažková, PhD. - Ing. Richard Pokorný, DiS. –

2 Terénní cvičení 1. přípravné práce 2. rekognoskace terénu
3. výkop sondy

3 1. Přípravné práce shromáždění a prostudování materiálů popisujících zájmové území (geologické, pedologické, petrografické, geomorfologické, petrografické, orografické, klimatické, hydrologické, hydrogeologické, fytocenologické, antropogenní ovlivnění) zahrnuje studium literatury, nepublikovaných studií, map, internetu zajištění materiálu potřebného pro další práci

4

5 2. Rekognoskace terénu cílem je upřesnění a doplnění údajů získaných při přípravných pracích spočívá především v pochůzce zájmovým územím a získání přehledu o skutečném a současném stavu ověřuje se např. členitost terénu, vliv podzemních a povrchových vod, stav pěstovaných kultur či porostů, ovlivnění půdy člověkem při rekognoskaci terénu je dobré rozvrhnut si plán výkopu půdních sond (resp. sondy)

6 3.1 Výkop sondy a její popis
hloubení se provádí nejčastěji ručně (lze ale i použít výkop např. u stavby) půdorys kopané sondy je obdélníkovitý, šířka cm, délka cm, hloubka cm strana proti čelu se kope v podobě schůdků při výkopu je nutno oddělit svrchní humusové horizonty od spodních, aby bylo možno při zasypávání zachovat původní sled vrstev

7

8

9 3.2 Popis sondy do polního půdního záznamu je nutno zapsat informativní údaje o lokalitě (viz formulář): číslo sondy, datum výkopu a popisu, charakteristika počasí, hodnocení rostlinného krytu, uvedení nadmořské výšky… nejdůležitější je popis půdního profilu: omaz, indexy genetických horizontů, barva, struktura, druh, skeletovitost, vlhkost, konzistence, novotvary dalšími popisovanými charakteristikami jsou obsah CaCO3, vyznačení hloubky podzemní vody, zařazení půdy do systému (podle Tomáška)

10

11

12


Stáhnout ppt "Geologie a pedologie - cvičení č. 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google