Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ"— Transkript prezentace:

1 TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ
Ing. Zdenka Kubištová OMP PF UJEP

2 TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ
Zásady vystupování při prezentaci Prezentace pomocí programu Power Point Tvorba multimediální elektronické publikace pomocí programu Zoner Context, ProAuthor Práce s interaktivní tabulí

3 Požadavky na zápočet Vytvoření multimediální prezentace
v programu PowerPoint a její prezentace v hodině.

4 Zásady vystupování při prezentaci
Při přípravě prezentace by jste se měli věnovat kromě technické stránky prezentace (výběr tabulek, grafů, obrázků a multimediálních ukázek) i přípravě mluveného projevu. I precizně připravená prezentace ztrácí svůj význam bez kvalitního verbálního projevu. Dobrá příprava řečníka je základem úspěchu při mluveném projevu. Delší projevy by vždy měly mít jako východisko psaný text, i když nebudou čtené. U kratších proslovů je důležité si alespoň v bodech připravit strukturu sdělení.

5 PRAKTICKÉ RADY K MLUVENÉMU PROJEVU
Mluvte k posluchačům – nečtěte prezentaci promítanou na plátně Stůjte čelem k posluchačům, neseďte Dívejte se na posluchače, nikoliv na plátno či obrazovku prezentací Mluvte jednoduše, srozumitelně Používejte termíny, které jsou pro vaše posluchače známé a adekvátní Promyslete si strukturu projevu, měla by obsahovat úvod, vlastní sdělení a závěr. V úvodu se zaměřte na zaujmutí posluchačů a získání jejich pozornosti, v hlavní části sdělte tři klíčové myšlenky, které potom v závěru krátce shrnete a zopakujete Řeč těla by měla být v souladu s vaším mluveným projevem Pokuste se posluchače zapojit (zvýší se tím jejich pozornost, získáte zpětnou vazbu) např. možností pokládání otázek

6 ČASTÉ CHYBY ŘEČNÍKA Nezájem o posluchače – snažte se udržet kontakt s publikem Předčítání textu, tam kde to není vhodné Nadužívání „plevelných „ slov Pohrávání si s předměty Nedbalé či neadekvátní oblečení

7 ELEKTRONICKÁ PREZENTACE

8

9 PŘI TVORBĚ PREZENTACE DODRŽUJEME ZÁKLADNÍ STRUKTURU I ČASOVÁNÍ SDĚLENÍ

10

11 PRAVIDLA PRO TVORBU ELEKTRONICKÉ PREZENTACE
Méně je více, prezentace nemusí být létající cirkus 1. Pravidlo 5 x 5: na každý snímek (fólii, stránku) umístěte maximálně 5 bodů - hesel či odrážek textu vyvarujte se dlouhých složitých souvětí. Na řádku uveďte maximálně 5 slov. Snažte se myšlenky zformulovat do klíčových hesel, která při vystoupení dále rozvedete. 2. Patkové fonty čte lidské oko pomaleji. Používejte tyto fonty na nadpisy, aby vašim posluchačům více utkvěly v paměti. Na běžný text snímků používejte bezpatkové písmo, (font Arial, Tahoma apod.), tak si posluchači rychleji udělají přehled o obsahu snímků. 3. Všechny texty na snímku musí být čitelné pro posluchače, proto si vyzkoušejte čitelnost ze všech možných pozic v místnosti. Pro velikost písma, které použijete ve své prezentaci berte v úvahu počet posluchačů a velikosti místnosti. Používejte vždy písmo větší velikosti než 20 (bodů).

12 PRAVIDLA PRO TVORBU ELEKTRONICKÉ PREZENTACE
4.  Pro zvýraznění klíčových slov použijte bold (tučný) text nebo jinou barvu písma, raději se vyvarujte kurzívy, která se při projekci jeví neostře a hůře se čte. 5.   Pokud jste na pozadí své prezentace zvolili světlý barevný odstín, pak pro texty a objekty použijte tmavší odstíny barev a naopak. Pro dobrou viditelnost a čitelnost projekce je nejdůležitější kontrast mezi barvou pozadí a grafickými prvky na snímku. 6.   V našich evropských podmínkách čteme text zleva doprava a shora dolů. Abyste docílili větší přehlednosti vašeho snímku, uspořádejte jednotlivé grafické objekty (texty, obrázky, grafy atd.) v uvedených směrech. Nejdůležitější argument uvádějte až jako poslední (vpravo nebo dole), protože tuto informaci si posluchači nejspíše zapamatují. 7.  Chcete-li při výkladu upoutat pozornost svých posluchačů, využijte animační a přechodové efekty, které PowerPoint i další prezentační programy nabízejí. Pohyb a najíždění textů či objektů by mělo být přirozené lidskému oku – vyberte si několik málo konzervativních, nerušících animačních efektů, s nimi pracujte a dodržujte jejich jednotné používání. 8.  Potřebujete-li naopak v prezentaci některý z bodů zdůraznit, použijte jiný, pozornost upoutávající animační efekt (spirála, roztáhnutí či najíždění zprava). 

13 POUŽITÍ BAREV

14

15

16 UJEP

17

18

19


Stáhnout ppt "TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google