Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost"— Transkript prezentace:

1 Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost
Jejich společná vlastnost, která se projevuje tím, že kapalná a plynná tělesa snadno mění svůj tvar podle nádoby, v níž se nacházejí. Příčinou je snadná vzájemná pohyblivost částic, která je větší u plynů než u kapalin. Liší se však mezi jednotlivými kapalinami (voda x olej). Rozdílná tekutost je důsledkem vnitřního tření (viskozita), které se projevuje vznikem vnitřních odporových sil.

2 Definice ideálních tekutin (Pro zjednodušení úvah, abychom mohli zanedbat viskozitu.)
Ideální kapalina dokonale tekutá (bez vnitřního tření) zcela nestlačitelná Ideální plyn dokonale tekutý (bez vnitřního tření) dokonale stlačitelný Pozn.: Při odvozování budeme tekutiny považovat za spojité prostředí – kontinuum, tzn. Nebudeme přihlížet k jejich částicové struktuře.

3 Pozn. Obdobně u plynů: aerostatika, aerodynamika.
Mechanika kapalin Hydrostatika Studuje kapalinu v klidu a její podmínky rovnováhy. - Pascalův zákon - Archimédův zákon Hydrodynamika Studuje prodění kapalin. - Bernoulliho rovnice - Rovnice kontinuity Pozn. Obdobně u plynů: aerostatika, aerodynamika.

4 Vlastnosti tekutin Kapaliny stálý objem
nestálý tvar, měnící se podle nádoby volný vodorovný povrch velmi málo stlačitelné Plyny nemají stálý objem nestálý tvar, měnící se podle nádoby velmi snadno stlačitelné rozpínavé

5 T l a k Skalární fyzikální veličina, která charakterizuje stav tekutin v klidu. Značka: p Jednotka: Pa ( starší jednotky: atm, bar, torr…) p = F/S Definice: Tlak je velikost tlakové síly působící na plochu o obsahu S. K měření se používají manometry. Tlak může být vyvolán: a) Vnější silou, prostřednictvím pevného tělesa. b) Tíhovou silou, kterou působí na tekutiny naše Země.

6 Úlohy: Na píst hustilky o obsahu průřezu 15 cm2 působí tlaková síla 0,5 kN. Jaký tlak vznikne v hustilce, je-li její vývod uzavřen? Jak se zmenší tlak, vyvolaný lyžařem o hmotnosti 65 kg na sněhovou pokrývku, bude-li stát v lyžařských botách a poté na lyžích? Obsah podrážky lyžařských bot je 40 cm2, obsah styčných ploch lyží 0,2 m2. V pneumatice jízdního kola byl naměřen tlak 0,6 MPa. Jak velká tlaková síla působí na část pneumatiky o obsahu 0,2 dm2?

7 Otázky: Co je základní společnou vlastností kapalin a plynů?
Kterými vlastnostmi se kapaliny a plyny navzájem liší? Co je ideální kapalina a co je ideální plyn? Která veličina charakterizuje stav tekutiny v klidu? Jak určíme tlak a co je jeho jednotkou? Kterými přístroji měříme tlak?


Stáhnout ppt "Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost"

Podobné prezentace


Reklamy Google