Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovala Iva Potáčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovala Iva Potáčková"— Transkript prezentace:

1 Zpracovala Iva Potáčková
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Zpracovala Iva Potáčková

2 STATIKA KAPALIN A PLYNŮ
studuje podmínky rovnováhy kapalina plynů v klidu hydrostatika a aerostatika DYNAMIKA KAPALIN A PLYNŮ studuje zákonitosti jejich pohybu a pohybu těles ponořených do kapalin a plynů hydrodynamika a aerodynamika

3 TEKUTOST vzájemná pohyblivost části, z nichž se kapaliny a plyny skládají souhrnné označení pro kapaliny a plyny je tekutiny mechanika tekutin

4 VLASTNOSTI TEKUTIN KAPALINY PLYNY kapalná tělesa
zachovávají při různém tvaru nádoby stálý objem v tíhovém poli Země vytvářejí vodorovný povrch mají malou stlačitelnost nízká vzájemná pohyblivost částic je nestlačitelná plynná tělesa nemají stálý tvar ani objem tvar i objem je dán tvarem nádoby mají velkou stlačitelnost velká vzájemná pohyblivost částic

5 TLAK V KAPALINÁCH A PLYNECH
fyzikální veličina, která určuje v libovolném místě stav tekutin v klidu jednotka tlaku je pascal (Pa) 1 Pa = 1 N . m-2 v praxi kPa, Mpa, hPa (1 hPa = 100 Pa) k měření tlaku se používají manometry

6 PASCALŮV ZÁKON Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na povrch kapaliny v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. Pascalův zákon platí i pro plyny

7 HYDRAULICKÝ LIS Využití Pascalova zákona v praxi
tvořen dvěma válci nestejného průměru propojenými u dna trubkou síla F1působí v užším válci na píst průřezu S1 a vyvolává v kapalině tlak p, který je přenesen i do druhého válce na píst o průřezu S2 a na ten je vyvinuta síla F2

8 HYDROSTATICKÁ VZTALKOVÁ SÍLA
velikost vztlakové síly FVZ , kterou je těleso v kapalinách nadlehčováno, je přímoúměrná hustotě ρ kapaliny a objemu V ponořeného tělesa součin ρV představuje hmotnost m kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa

9 ARCHIMEDŮV ZÁKON Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa, nebo objem ponořené části tělesa.

10 Chování těles v kapalině
FG < FVZ těleso v kapalině klesá ke dnu FG = FVZ těleso se v kapalině volně vznáší FG > FVZ těleso v kapalině stoupá vzhůru až do okamžiku rovnováhy sil, při níž těleso v kapalině plave

11 ARCHIMEDŮV ZÁKON V PLYNECH
na tělesa působí aerostatická vztlaková síla v atmosféře registrujeme atmosférický tlak, který s rostoucí nadmořskou výškou klesá v praxi atmosférický tlak měříme tlakoměry tlakoměry se rtuťovou stupnicí se nazývají barometry atmosférický tlak lze měřit v torrech, atmosférách (at) nebo Pascalech tlak při hladině moře: 105 Pa = 1 at = 760 torrů normální atmosférický tlak: pn = 101,325 kPa

12 PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ
je to usměrněný pohyb tekutin pro popis používáme proudnice, což jsou trajektorie pro velmi malý objem ustálené proudění je takové ideální proudění kapaliny, při kterém zůstává v libovolném průřezu potrubí rychlost i tlak kapaliny stálý objemový průtok QV je objem kapaliny, který projde průřezem S, za jednotku času

13 ROVNICE KONTINUITY Při ustáleném proudění dokonalé kapaliny je objemový průtok v každém průřezu spojité trubice stálý. ve zúženém místě potrubí se při ustáleném toku ideální kapaliny zvětší rychlost proudění kapaliny

14 HYDRODYNAMICKÉ PARADOXON
jev, při němž v užší trubici s větší rychlostí je menší tlak v kapalině BERNOULLIOVA ROVNICE dojde-li v určitém místě k zúžení potrubí, vzroste v něm rychlost kapaliny, ale současně poklesne v tomto místě tlak v praxi : rozprašovač, karburátor, vodní vývěva


Stáhnout ppt "Zpracovala Iva Potáčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google