Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany"— Transkript prezentace:

1 Nabídka vzdělávacích seminářů, exkurzí a workshopů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ

2 Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany
Nabídka služeb: Poradenské služby v oblasti ochrany vod, vodních živočichů a šetrného vodního hospodářství Zajištění specializovaných výchovně-vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů a konferencí pro školy, firmy, státní správu, odborníky i širokou veřejnost Ubytování a pronájem sálu a učeben včetně doprovodných služeb

3 Vybavení střediska: velký přednáškový sál pro min. 80 lidí (plně vybaven) dvě učebny s kapacitou min. 20 posluchačů kancelář pro stálé zajištění poradenských služeb technické zázemí (kopírovací místnost, jídelna apod.) ubytovací část s kapacitou 38 míst (16 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, 2 dvoulůžkové bezbariérové pokoje)

4 Nabídka pro školy Roadshow Fakulty rybářství a ochrany vod JU
Podstatou roadshow je zábavným a interaktivním způsobem předvést výsledky vědy a výzkumu, studenti zakusí vědu různými smysly. Nejde o klasickou přednášku, důležitou úlohu hraje zapojení studentů do aktivit roadshow. Studenti Vaší školy si zahrají například na chemika a zemědělce a uvidí, jak může činnost těchto profesí ovlivňovat čistotu vod a život ryb. Dozví se řadu zajímavých informací o různých druzích ryb a raků. Zúčastní se také předváděčky živých raků, budou si je moci vzít do ruky, vyzkouší si poznávat různé druhy, odlišit pohlaví, dobrovolník se jím může nechat i štípnout. Dále budou mít studenti možnost vyzkoušet svou zručnost při vrhání sítí na plyšovou rybu. Lektoři: Bc. Dana Luhanová, Mgr. Aleš Pospíchal Délka pořadu: podle domluvy, max. však 1,5 hodiny Místo konání: Vodňany nebo i u Vás na škole Max. počet studentů: cca 35 Věk studentů: od 10 let Možno zkombinovat s exkurzí na Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví či s jakýmkoliv seminářem Cena: 30 Kč za jednoho žáka (dopravu si hradí škola sama)

5 Nabídka pro školy Exkurze – Genetické rybářské centrum
Studenti zavítají na Genetické rybářské centrum Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech, kde jim vědci ukáží živé jesetery či největší sladkovodní ryby na světě – vyzy velké. Součástí návštěvy bude seminář, na němž se studenti dozví mnoho zajímavých informacích o těchto živoucích fosiliích s chrupavčitou kostrou a o chovu jeseterovitých ryb na „líhni“ ve Vodňanech. Lektoři: Průvodce a některý z příslušných odborníků (dle výběru semináře) Délka pořadu: podle domluvy, nejméně však 1,5 hodiny Místo konání: Vodňany Max. počet studentů: cca 35 Věk studentů: od 10 let Možno zkombinovat s exkurzí na Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví či s jakýmkoliv seminářem Cena: 20 Kč za jednoho žáka (dopravu si hradí škola sama)

6 Nabídka pro školy Exkurze – Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví Studenti zavítají na Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví ve Vodňanech, kde jim vědci ukáží různé druhy raků a dravých říčních ryb. Součástí návštěvy bude seminář, na němž se studenti dozví mnoho zajímavých informacích o racích, o problematice invaze nepůvodních druhů raků do Evropy či o různých druzích dravých ryb (candát, štika, okoun, úhoř apod.) Lektoři: Průvodce a některý z příslušných odborníků (dle výběru semináře) Délka pořadu: podle domluvy, minimálně však 1,5 hodiny Místo konání: Vodňany Max. počet studentů: cca 35 Věk studentů: od 10 let Možno zkombinovat s exkurzí na Genetické rybářské centrum či s jakýmkoliv seminářem Cena: 20 Kč za jednoho žáka (dopravu si hradí škola sama)

7 Nabídka pro školy Seminář Zdravý jako ryba?
Studenti vyslechnou zajímavou přednášku doplněnou bohatými obrazovými přílohami. Zároveň si procvičí své znalosti z biologie, chemie a ekologie. Vyzkouší si vyplnit kvíz a budou si moci sami provést analýzu vody, pro tyto účely si mohou donést vlastní vzorek. Rovněž se mohou účastnit dalšího pokusu, který objasní vliv přítomnosti ryb na složení vody. Lektorky: MVDr. Veronika Piačková, Ph.D., Ing. Jana Máchová, Ph.D. Délka pořadu: cca 2 vyučovací hodiny (podle domluvy) Místo konání: prostory MEVPIS ve Vodňanech Max. počet studentů: cca 40 Věk studentů: od 14 let Cena: 20 Kč za jednoho žáka (dopravu si hradí škola sama)

8 Nabídka pro školy Seminář Raci českých vod
Přední čeští odborníci na problematiku raků přinesou do školy živé raky a představí studentům vše podstatné o těchto tajemných organismech. Studenti se dozví zajímavé informace o jejich výskytu, druzích, životním cyklu, anatomii apod. Seznámí se také s velkým problémem v podobě zavlečení nepůvodních račích druhů do českých vod, což má za následek přenos račího moru a decimaci původních druhů. Lektoři: doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Ing. Antonín Kouba, Ph.D. Délka pořadu: cca 2 vyučovací hodiny (podle domluvy) Místo konání: prostory MEVPIS ve Vodňanech Max. počet studentů: cca 40 Věk studentů: od 10 let Cena: 20 Kč za jednoho žáka (dopravu si hradí škola sama)

9 Nabídka pro školy Seminář Jeseterovité ryby – žijící fosilie z doby dinosaurů Na semináři se studenti dozví mnoho zajímavých informací o těchto živoucích fosiliích s chrupavčitou kostrou, které přežily z dob dinosaurů, a o chovu jeseterovitých ryb. V současnosti je většina druhů jeseterovitých ryb ohrožena, ať již kvůli znečištění, zásahům do přirozeného prostředí nebo kvůli lovu pro kaviár. Ruku v ruce s tím se rozvíjí jejich chov, který probíhá též v intenzivní míře na Fakultě rybářství a ochrany vod JU. Přednáška je ideální v kombinaci s exkurzí do Vodňan, ale i na Vaši školu můžeme přivézt bohatý obrazový materiál. Lektoři: Ing. David Gela, Ph.D., Ing. Miloš Havelka Délka pořadu: cca 2 vyučovací hodiny (podle domluvy) Místo konání: Prostory MEVPIS ve Vodňanech Max. počet studentů: cca 40 Věk studentů: od 12 let Cena: 20 Kč za jednoho žáka (dopravu si hradí škola sama)

10 Nabídka pro školy Seminář Zajímavosti ze života ryb a rybářů
Hořavka duhová, piskoř pruhovaný nebo mihule potoční. Ryby neznámé, ale pozoruhodné svou biologií či chováním. Studenti se dozví řadu informací ze života těchto ryb a některé z nich jim vědci přivezou ukázat. Lektor představí posluchačům také řadu dalších informací týkajících se sportovního rybolovu – vždyť v Čechách je podle statistik 300 tisíc rybářů. Lektoři: RNDr. Bořek Drozd, Ph.D. Délka pořadu: cca 2 vyučovací hodiny (podle domluvy) Místo konání: prostory MEVPIS ve Vodňanech Max. počet studentů: cca 40 Věk studentů: od 12 let Cena: 20 Kč za jednoho žáka (dopravu si hradí škola sama)

11 Nabídka pro školy Seminář Ryby a genetika
Seminář zaměřený na v současné době diskutovaný problém genomových manipulací, modifikací a transplantace zárodečných buněk. Vědci z FROV JU tyto metody aplikují na jesetery s cílem využít poznatky v jejich chovu a také k záchraně ohrožených druhů. Studenti se zajímavou a přístupnou formou dozví řadu poznatků z oblasti genetiky, pochopí potenciál i možná rizika genomových manipulací a zjistí, co to je například chiméra nebo transgenní ryba. Zároveň budou mít možnost provést jednoduchý pokus týkající se genomové manipulace. Lektoři: Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D., Ing. Martin Pšenička, Ph.D. Délka pořadu: cca 2 vyučovací hodiny (podle domluvy) Místo konání: prostory MEVPIS ve Vodňanech Max. počet studentů: cca 40 Věk studentů: od 14 let Cena: 20 Kč za jednoho žáka (dopravu si hradí škola sama)

12 Nabídka pro školy Seminář Makrokosmos pod hladinou rybníka aneb Na čem si pochutnává kapr Lektor představí studentům život pod vodou od těch nejmenších mikroorganismů až po ryby, zejména popíše potravní řetězce, které ve vodním prostředí fungují, součástí semináře je také práce s laboratorní technikou. Co to jsou vířníci, perloočky nebo vznášivky? Seminář je možné realizovat i formou praktického cvičení v terénu (v letních měsících), poté v laboratoři. Lektoři: Ing. Martin Bláha, Ph.D., Ing. Tomáš Zajíc, Ph.D. Délka pořadu: cca 2 vyučovací hodiny (podle domluvy) Místo konání: prostory MEVPIS ve Vodňanech nebo v terénu Max. počet studentů: cca 35 Věk studentů: od 14 let Cena: 20 Kč za jednoho žáka (dopravu si hradí škola sama)

13 Nabídka pro školy Víkendový seminář pro učitele
Ponořte se do světa vědy a výzkumu. Blok seminářů a workshopů určených pedagogům ZŠ a SŠ, pracovníkům v neziskových organizacích či ve státních institucích a ostatním zájemcům o danou problematiku. Dvouhodinové bloky budou sestávat z různě zaměřených příspěvků vědců z Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Jde o logicky sestavený celek, na jehož konci disponují účastníci kurzu novými poznatky z oblasti biologie a chemie. Hlavním tématem všech seminářů je voda a život v ní. Vědci předávají své znalosti v přístupné formě a seznamují účastníky semináře s nejnovějšími poznatky vědy. To vše záživnou a praktickou formou. Délka pořadu: jednodenní nebo dvoudenní blok po 8 hodinách (podle zájmu ze strany pedagogů) Místo konání: prostory MEVPIS ve Vodňanech Max. počet pedagogů: max. 20 Platí se vstupní poplatek, případně ubytování. Dopravu a stravu si účastníci hradí sami.

14 Nabídka pro školy Výukové moduly
Metodický tým složený z pedagogů základních a středních škol a našich odborníků zpracoval návrh výukových modulů (problematika EVVO) kombinujících aktivní i pasivní prvky, tj. přednášky, audiovizuální díla, terénní či laboratorní práce. Délka modulů je volitelná – od 2 h po 2 dny. Výukové moduly jsou odstupňovány podle věku – pro 1. stupeň ZŠ, pro 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií a pro SŠ a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Závěrem účastníci samostatně nebo ve skupinách vyplňují připravené pracovní listy, v nichž si mohou ověřit své znalosti. Pracovní listy obsahují křížovky, skrývačky, testové otázky, doplňovačky apod. Obsah pracovních listů odpovídá ŠVP a RVP. Rozsah modulu: podle dohody Místo konání: podle dohody (některé aktivity je možno provádět pouze na objektech FROV JU) Cena: v závislosti na charakteru a rozsahu požadavku (od 20 Kč na žáka) Pracovní listy a výukové moduly byly připraveny v rámci řešení projektu „Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ a SŠ“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/

15 Nabídka pro školy Semináře „ušité na míru“
Máte nějaký specifický požadavek, vlastní námět na téma semináře, který by byl vhodný pro Vaše žáky nebo studenty, ale nenašli jste ho v předchozí nabídce? Rádi Vám vyjdeme vstříc a ušijeme Vám i Vašim studentům seminář na míru. Může jít o propojení různých témat v rámci jedné přednášky (kombinace různých témat z oblasti rybářství a ochrany vod) nebo například o seminář v terénu, seminář pro vybranou skupinu nadaných žáků na Vaší škole (individuálnější a dlouhodobější práce v laboratoři) apod. Délka pořadu: podle dohody Místo konání: podle dohody Cena: v závislosti na charakteru požadavku

16 Kontaktní informace Mgr. Miroslav Boček Tel.: +420 728 152 581
Více informací naleznete též na


Stáhnout ppt "Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany"

Podobné prezentace


Reklamy Google