Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzory podst. jmen rodu středního

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzory podst. jmen rodu středního"— Transkript prezentace:

1 Vzory podst. jmen rodu středního
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Vzory podst. jmen rodu středního Český jazyk 5. ročník ZŠ

2 Vyhledej podstatná jména rodu středního:
slovo, stavidla, otec, umyvadlo, pes, nebe, kotě, šnek, domeček, plot, studánka, letadlo, medvěd, nebe, pole, autobus, poupě, lešení, poklad, hospodářství, kůzle, bludiště

3 Vyhledej podstatná jména rodu středního: - Řešení
slovo, stavidla, otec, umyvadlo, pes, nebe, kotě, šnek, domeček, plot, studánka, letadlo, medvěd, nebe, pole, autobus, poupě, lešení, poklad, hospodářství, kůzle, bludiště

4 Skloňování podstatných jmen rodu středního – vzor město
Pamatuj! Podle vzoru město se skloňují podstatná jména rodu středního zakončená v 1.p. na – o např. : pravítko, dělo, sluníčko, prasátko, umyvadlo, slovo, stéblo, letadlo, kolo, kladivo …

5 Skloňování vzoru město
jednotné číslo 1. p. město 2. p. města 3. p. městu 4. p. město 5. p. město! 6. p. (o) městě 7. p. (s) městem množné číslo 1. p. města 2. p. měst 3. p. městům 4. p. města 5. p. města! 6. p. (o) městech 7. p. (s) městy

6 PAMATUJ! V koncovce 7.p. č.mn. se u podstatných jmen skloňujících se podle vzoru město píše y.

7 Doplň koncovky podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru město:
s českými divadl_, řídit se moudrým_ slovy, píchnutí žihadl_, s krátkými švihadl_, mezi kol_, vzácnými zrcadl_, mýt se mýdl_, po rozvodněném Lab_, vitamíny v ovoc_, opalovat se na slunc_

8 Doplň koncovky podstatných jmen , která se skloňují podle vzoru město: Řešení
s českými divadly, řídit se moudrými slovy, píchnutí žihadly, s krátkými švihadly, mezi koly, vzácnými zrcadly, mýt se mýdly, po rozvodněném Labi, vitamíny v ovoci, opalovat se na slunci

9 Např.: pole, Labe, slunce, nebe, sídliště, hřiště, vejce
Vzor moře PAMATUJ! Podle vzoru moře se skloňují podstatná jména rodu středního, která jsou zakončená v 1. i ve 2.p. na – e (ě). Např.: pole, Labe, slunce, nebe, sídliště, hřiště, vejce

10 Pozor: 1.p. vejce 2.p. bez vejce ne vejcete
PAMATUJ! Pozor: 1.p. vejce 2.p. bez vejce ne vejcete

11 Tvořte zadané tvary podst. jmen:
7.p. mn.č. (počitadlo) -s 2.p. č.j. (hřiště) -bez 6.p. č.j. (Labe) –v 7.p č.mn. (plavidlo) -mezi 2.p. č.j. (vejce) –bez 3.p. č.j. (slunce) –ke 6.p. č.j. (sídliště) -o

12 Tvořte zadané tvary podst. jmen: Řešení
7.p. mn.č. (počitadlo) -s 2.p. č.j. (hřiště) -bez 6.p. č.j. (Labe) –v 7.p č.mn. (plavidlo) -mezi 2.p. č.j. (vejce) –bez 3.p. č.j. (slunce) –ke 6.p. č.j. (sídliště) -o s počitadly bez hřiště v Labi mezi plavidly bez vejce ke slunci o sídlišti

13 Skloňování vzoru moře jednotné číslo 1. p. moře 2. p. moře 3. p. moři
6. p. (o) moři 7. p. (s) mořem množné číslo 1. p. moře 2. p. moří 3. p. mořím 4. p. moře 5. p. moře! 6. p. (o) mořích 7. p. (s) moři

14 PAMATUJ! V koncovkách podstatných jmen , které se skloňují podle vzoru moře se píše vždy měkké i nebo í

15 Doplň y/i : I slov_ je člověku možno velmi ublížit. Koupali jste se také v Lab_? V naší zem_ je hezky. Mezi sedadl_ bylo málo místa. Už neuvidíme téměř nikde mlýny se stavidl_. Na neb_ svítily hvězdy. Kováři buší kladiv_ do kovadliny. Hruška stála v širém pol_. Opalovat se dlouze na slunc_ je nebezpečné.

16 Doplň y/i : Řešení I slovy je člověku možno velmi ublížit. Koupali jste se také v Labi? V naší zemi je hezky. Mezi sedadly bylo málo místa. Už neuvidíme téměř nikde mlýny se stavidly. Na nebi svítily hvězdy. Kováři buší kladivy do kovadliny. Hruška stála v širém poli. Opalovat se dlouze na slunci je nebezpečné.

17 Určete vzory podstatných jmen uvedených v závorce a řekněte je v náležitém tvaru:
Na čistém (nebe) se objevila rozzářená tvář (sluníčko). Na zoraném (pole) se objevilo hejno vrabců. Prohlédli jsme si hangáry s (letadla). V koupelně máme nové (umyvadlo). V (divadlo) bylo několik (křeslo) volných. V (léto) je počasí přívětivější. Na podzim nám ptáci na rozloučenou zamávají (křídlo).

18 Určete vzory podstatných jmen uvedených v závorce a řekněte je v náležitém tvaru: Řešení
Na čistém nebi se objevila rozzářená tvář sluníčka. Na zoraném poli se objevilo hejno vrabců. Prohlédli jsme si hangáry s letadly. V koupelně máme nové umyvadlo. V divadle bylo několik křesel volných. V létě je počasí přívětivější. Na podzim nám ptáci na rozloučenou zamávají křídly.

19 Vyhledej podst. jména rodu středního a určete pád a vzor:
Ráno je přivítalo ostrým sluncem. Bylo to dříve krásné rodinné sídlo. Uviděli jsme na jasném nebi letadlo. Do polí vyjely už kombajny. Kuřátka odpočívala pod křídly kvočny. Vitamíny jsou obsaženy v ovoci. Neopaluj se na slunci často. Mírnými slovy víc dokážeš. Všichni museli mít nafukovací křidélka.

20 Skloňování vzoru kuře jednotné číslo 1. p. kuře 2. p. kuřete
3. p. kuřeti 4. p. kuře 5. p. kuře! 6. p. (o) kuřeti 7. p. (s) kuřetem množné číslo 1. p. kuřata 2. p. kuřat 3. p. kuřatům 4. p. kuřata 5. p. kuřata! 6. p. (o) kuřatech 7. p. (s) kuřaty

21 Ve 3. a 6.p. č.j. je měkké i, v 7.p. č.mn. je tvrdé y!
PAMATUJ! Ve 3. a 6.p. č.j. je měkké i, v 7.p. č.mn. je tvrdé y!

22 Lvíče, kůzle, zvíře, house, koště, štěně…
Podle vzoru kuře se skloňují podst. jm. rodu středního zakončená v 1.p. na -e nebo -ě a v 2.p. na –ete nebo –ěte. Lvíče, kůzle, zvíře, house, koště, štěně…

23 Slova v závorce přečti v množném čísle:
koza s (kůzle), ovce s (jehně), kachna s (kachně), kvočna s (kuře), babička odešla s (vnouče), kráva s (tele), pes se (štěně), kobyla s (hříbě), hnízdo s (ptáče), růže s (poupě), medvědice s (medvídě), klec se (zvíře), lvice bez (lvíče)

24 Slova v závorce přečti v množném čísle. Řešení
koza s kůzlaty, ovce s jehňaty, kachna s kachňaty, kvočna s kuřaty, babička odešla s vnoučaty, kráva s telaty, pes se štěňaty, kobyla s hříbaty, hnízdo s ptáčaty, růže s poupaty, medvědice s medvíďaty, klec se zvířaty, lvice bez lvíčat

25 Uveďte tvary podst. Jmen v daném pádě a čísle:
mládě (3.p. č.j.) vejce (2.p. č.j.) hříbě (7.p. č.j.) hřiště (3.p. č.mn.) poupě (6.p. č.mn.) štěňátko (2.p. č.mn.) koště (2.p. č.j.) ohniště (4.p. č.j.) pravidlo (7.p. č.mn.) křídlo (2.p. č.mn.)

26 Uveďte tvary podst. Jmen v daném pádě a čísle: Řešení
mládě (3.p. č.j.) vejce (2.p. č.j.) hříbě (7.p. č.j.) hřiště (3.p. č.mn.) poupě (6.p. č.mn.) štěňátko (2.p. č.mn.) koště (2.p. č.j.) ohniště (4.p. č.j.) pravidlo (7.p. č.mn.) křídlo (2.p. č.mn.) mláděti vejce hříbětem hřištím poupatech štěňátek koštěte ohniště pravidly křídel

27 Vzor stavení Pamatuj! Podle vzoru stavení se skloňují podst. jména rodu středního zakončená na –í. Např. : pondělí, údolí, znamení, stavení, jehličí, vítězství, chmýří, dříví, uhlí …

28 Skloňování vzoru stavení
jednotné číslo 1. p. stavení 2. p. stavení 3. p. stavení 4. p. stavení 5. p. stavení! 6. p. (o) stavení 7. p. (s) stavením množné číslo 1. p. stavení 2. p. stavení 3. p. stavením 4. p. stavení 5. p. stavení! 6. p. (o) staveních 7. p. (s) staveními

29 PAMATUJ! V koncovkách podst. jmen, která se skloňují podle vzoru stavení se píše vždy měkké i !

30 Doplňte i/y : Na výstavě jsem viděl starodávné hodiny s kyvadl_. Obrázky v muzeu jsou uloženy pod skl_. V kamnech stále topíme uhl_m a dřív_m. Mnoho lidí pracuje v zemědělstv_. Zajíc se schoval do křov_. Koupila jsem si šaty z hedváb_. Dnes jsme měli k obědu knedlíky se zel_m. Čáp se procházel v rákos_. V našem podneb_ nevypěstujeme citrusy. Naše cesta vedla hlubokým údol_m. Rád se umývám voňavými mýdl_.

31 Doplňte i/y : Řešení Na výstavě jsem viděl starodávné hodiny s kyvadly. Obrázky v muzeu jsou uloženy pod skly. V kamnech stále topíme uhlím a dřívím. Mnoho lidí pracuje v zemědělství. Zajíc se schoval do křoví. Koupila jsem si šaty z hedvábí. Dnes jsme měli k obědu knedlíky se zelím. Čáp se procházel v rákosí. V našem podnebí nevypěstujeme citrusy. Naše cesta vedla hlubokým údolím. Rád se umývám voňavými mýdly.

32 Vyhledej podst. jména rodu středního, urči pád a vzor:
Děti cvičí se švihadly. Loďka byla poháněna vesly. Musím si udržovat své zdraví. Myslíš, že se snižuje těžba uhlí? Hmyz ohmatává překážky tykadly. V létě jsme připravili dříví na zimu. Nebe bylo bez mráčku. Vosy bodají žihadly. V kleci byla uvězněna lvice s lvíčaty. Řeknu ti to dvěma slovy. V červenci se sklízí obilí.

33 Doplň i nebo y : Mezi pytl_ byly velké nádob_ s potravinam_. Budeme přestupovat v Břeclav_. V lahv_ch byla nečistota. Žáci jeli na školu v přírodě se třemi učitel_. Strop byl vyzdoben malbam_. Nepovídej nesmysl_! Některé směs_ jsou výbušné. Chlapec si nejraději hrál s letadl_. Mezi vilam_ bylo volné místo. Žáb_ před čáp_ naskákaly do rybníka. Čáp_ mají rádi kraj s mokrými loukam_ a močál_. Babičku bolí kloub_. Mužstvo Ostrav_ hrálo na hřišti Opav_. Košťál_ králíkům chutnají. V pol_ch zrálo obil_. Ps_ a šakal_ jsou příbuzné šelm_. Vrchlab_ je pěkné město. Motýl_ hráli všemi barvam_.

34 Doplň i nebo y : Řešení Mezi pytli byly velké nádoby s potravinami. Budeme přestupovat v Břeclavi. V lahvích byla nečistota. Žáci jeli na školu v přírodě se třemi učiteli. Strop byl vyzdoben malbami. Nepovídej nesmysly! Některé směsi jsou výbušné. Chlapec si nejraději hrál s letadly. Mezi vilami bylo volné místo. Žáby před čápy naskákaly do rybníka. Čápi mají rádi kraj s mokrými loukami a močály. Babičku bolí klouby. Mužstvo Ostravy hrálo na hřišti Opavy. Košťály králíkům chutnají. V polích zrálo obilí. Psi a šakali jsou příbuzné šelmy. Vrchlabí je pěkné město. Motýli hráli všemi barvami.

35 Vzory podst. jmen rodu středního 5. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Internet obrázky z internetu Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Vzory podst. jmen rodu středního"

Podobné prezentace


Reklamy Google