Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKLOŇOVÁNÍ A PRAVOIS PŘÍDAVNÝCH JMEN MĚKKÝCH Český jazyk 5. ročník ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKLOŇOVÁNÍ A PRAVOIS PŘÍDAVNÝCH JMEN MĚKKÝCH Český jazyk 5. ročník ZŠ"— Transkript prezentace:

1 SKLOŇOVÁNÍ A PRAVOIS PŘÍDAVNÝCH JMEN MĚKKÝCH Český jazyk 5. ročník ZŠ
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SKLOŇOVÁNÍ A PRAVOIS PŘÍDAVNÝCH JMEN MĚKKÝCH Český jazyk 5. ročník ZŠ

2 Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru jarní
V koncovkách přídavných jmen měkkých píšeme jen í

3 Jednotné číslo Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod 1.
jarní (motýl, květ) jarní (noc) jarní (jitro) 2. jarního jarní 3. jarnímu 4. jarního (motýla) jarní (květ) 5. 6. (o) jarním (o) jarní 7. jarním

4 Množné číslo Pád 1. jarní (motýli, květy, jitra, noci) 2. jarních 3.
4. jarní 5. 6. (o) jarních 7. jarními

5 Rozlišíte v následujících spojeních přídavná jména tvrdá a měkká?
sobí kůže, bílí racci, nesmělí lidé, kovově lesklí brouci, zdvořilí chlapci, rybí ploutve, kosí mláďata, draví žraloci, cizí země, psí plemena, světoznámí závodníci, kozí rohy, poctiví nálezci, pomalí hlemýždi, sokolí hnízda, obětaví pomocníci, lví tlapy, krokodýlí slzy, hraví kocourci, želví vejce

6 Rozlišíte v následujících spojeních přídavná jména tvrdá a měkká
Rozlišíte v následujících spojeních přídavná jména tvrdá a měkká? Řešení TVRDÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA bílí racci, nesmělí lidé, kovově lesklí brouci, zdvořilí chlapci, draví žraloci, světoznámí závodníci, poctiví nálezci, pomalí hlemýždi, obětaví pomocníci, hraví kocourci MĚKKÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA sobí kůže, rybí ploutve, kosí mláďata, cizí země, psí plemena, kozí rohy, sokolí hnízda, lví tlapy, krokodýlí slzy, želví vejce

7 Nespletete se v pravopise tvrdých a měkkých přídavných jmen?
orl_ smělost, v tmav_ch nocích, pod kokosov_mi palmami, z ryz_ho přátelství, drav_ supi, laskav_ dědeček, ryb_ kost, v upl_nul_ch letech, sov_mi mláďaty, nadívané hus_ krky, draz_ přátelé, žab_mu kuňkání, žulov_m balvanům, mezi ciz_mi lidmi, na makov_ch a povidlov_ch koláčích, několik čap_ch mláďat zdrav_ nápoj, střídm_ lidé, drz_m pohledem, osl_ uši, hotov_m_ obrazy, slep_ hudebníci, ps_ věrnost, pronikav_m kos_m hvízdáním, pod převisl_mi vrbov_mi větvemi, krav_ rohy, ve vos_m hnízdě, slab_mi pěnkav_mi hlásky

8 Nespletete se v pravopise tvrdých a měkkých přídavných jmen? Řešení
orlísmělost, v tmavých nocích, pod kokosovými palmami, z ryzího přátelství, draví supi, laskavý dědeček, rybí kost, v uplynulých letech, sovími mláďaty, nadívané husí krky, drazí přátelé, žabímu kuňkání, žulovým balvanům, mezi cizími lidmi, na makových a povidlových koláčích, několik čapích mláďat zdravý nápoj, střídmí lidé, drzým pohledem, oslí uši, hotovými obrazy, slepí hudebníci, psí věrnost, pronikavým kosím hvízdáním, pod převislými vrbovými větvemi, kraví rohy, ve vosím hnízdě, slabými pěnkavími hlásky

9 Doplňte Učíme se ciz_m jazykům. Ryb_ tuk je zdrav_. Dědeček postavil na zahradě nov_ včel_ úl. Prsten byl z ryz_ho zlata. Za vsí je rozsáhl_ borov_ les. Mal_ medvědi jsou hrav_. Jedli jsme polévku s hověz_m masem. Nad námi se ozval pronikav_ jestřáb_ křik. Kolem se potuloval ciz_ pes, zřejmě hladov_. Motýl_ křídla hrají všemi barvami. Z koruny stromu zazníval jásav_ kos_ zpěv. Vesnicí nás provázel zuřiv_ ps_ štěkot. Obdivovali jsme rychl_ sokol_ let. Z hnízda vykukovalo čap_ mládě. Na skále bylo orl_ hnízdo. Na půdě byl klobouk s pštros_m perem. Uvařili jsme si šípkov_ čaj. Jsou to mil_ lidé. Na pole se sneslo hejno siv_ch holubů. Je to pro mě ciz_ člověk. Z žab_ch vajíček se vylíhli pulci. Losos_ maso je narůžovělé.

10 Doplňte Řešení Učíme se cizím jazykům. Rybí tuk je zdravý. Dědeček postavil na zahradě nový včelí úl. Prsten byl z ryzího zlata. Za vsí je rozsáhlý borový les. Malí medvědi jsou hraví. Jedli jsme polévku s hovězím masem. Nad námi se ozval pronikavý jestřábí křik. Kolem se potuloval cizí pes, zřejmě hladový. Motýlí křídla hrají všemi barvami. Z koruny stromu zazníval jásavý kosí zpěv. Vesnicí nás provázel zuřivý psí štěkot. Obdivovali jsme rychlý sokolí let. Z hnízda vykukovalo čapí mládě. Na skále bylo orlí hnízdo. Na půdě byl klobouk s pštrosím perem. Uvařili jsme si šípkový čaj. Jsou to milí lidé. Na pole se sneslo hejno sivých holubů. Je to pro mě cizí člověk. Z žabích vajíček se vylíhli pulci. Lososí maso je narůžovělé.

11 SKLOŇOVÁNÍ A PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN MĚKKÝCH 5. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Zoner - České kliparty 1, 2, 3 obrázky z internetu Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "SKLOŇOVÁNÍ A PRAVOIS PŘÍDAVNÝCH JMEN MĚKKÝCH Český jazyk 5. ročník ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google