Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny klimatu a adaptace stromů na ně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny klimatu a adaptace stromů na ně"— Transkript prezentace:

1 Změny klimatu a adaptace stromů na ně

2 Vysvětlení některých pojmů
Aklimatizace – otužování – ontogenetické přizpůsobení se jedince prostředí Adaptace – fylogenetické (dědičné) přizpůsobení se měnícímu se prostředí dlouhodobým vývojem Rezistence – odolnost vůči změně Rezilience – pružnost (schopnost návratu do určitého stravu) Tolerance - snášenlivost

3 Možné příčiny změny klimatu
Přirozený přírodní cyklus Působení člověka - zvyšování koncentrace některých látek (CO2, NOx, přízemní ozon, ...) - odlesňování v tropických oblastech

4 Důsledky změny klimatu
Zvyšování průměrné roční teploty Časové a místní změny rozložení srážek Zvýšený výskyt extrémních jevů Zvyšující se riziko hmyzích kalamit Nárůst koncentrace skleníkových plynů

5 1) Zvyšování průměrné roční teploty má za následek
Prodloužení vegetačního období (možnost vyšších přírůstů) Posun vegetační pásmovitosti (zvýšení horní hranice lesa) Změny druhového složení porostů

6 2) Časové a místní změny rozložení srážek
Pokles úhrnu srážek za vegetační období (sucho) možná adaptace: úprava jejich kořenových systémů, změny intenzity otevírání a zavírání průduchů, vyšší produkce kutikuly a trichomů Doporučení: preferovat jehličnany s tolerancí vůči suchu a jejich výsadba ve větších rozestupech. Navrhují se proto programy na zvýšení tolerance sazenic vůči suchu v lesních školkách

7 3) Zvýšený výskyt extrémních jevů
Sucho Záplavy Požáry Sníh a námraza (zúžení koruny, změna úhlu nasazení větví,…) Časné a pozdní mrazy Vítr (př. Slovensko, Skandinávie)

8 4) Zvyšující se riziko hmyzích kalamit
Je to způsobeno v důsledku zvýšení sucha a teploty či avizovaných extrémních jevů Jak říká klasik – „Co má rád kůrovec nemá rád smrk“ adaptační opatření = a to zkrácená doba obmýtí a pravidelné probírky pro dosažení větších rozestupů

9 5) Změna koncentrace některých složek atmosféry
CO2 a Nox – podíly těchto látek se zvyšují což má pozitivní účinky na lesní porosty – zvýšení přírůstů (za předpokladu že ostatní faktory nejsou v nedostatku = Liebigův zákon minima)

10 Co můžeme očekávat v budoucnosti?
Ze studia změn rozšíření rostlin v reakci na zásadní klimatické změny v minulosti vyplývá, že rostliny reagují převážně migrací a nikoliv genetickou adaptací Proto se předpokládají některé změny v porostech a ekosystémech ČR Mezi tyto změny se spadá například:

11 Budoucnost Druhové změny v lesních porostech ve prospěch listnatých dřevin

12 Budoucnost Ústup až zánik alpínského stupně v ČR

13 !Budoucnost! Zvýšení podílu hlavonožců z eko-organizací v lesích (chobotnice) = nárůst škod v lesích

14 Děkujeme za pozornost a někdy zase na viděnou
Autoři :Martin Baláš a Václav Nejman


Stáhnout ppt "Změny klimatu a adaptace stromů na ně"

Podobné prezentace


Reklamy Google