Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformační projekt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformační projekt"— Transkript prezentace:

1 Transformační projekt
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost motto Měníme se pro budoucnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

2 Transformace divize ED (stav k 1.1.2005)
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

3 Transformace divize ED k 1.1.2005
zrušení divize Elektrické dráhy zřízení jednotek:  Provoz Tramvaje (v podřízenosti DŘ)  Správa vozidel Tramvaje (v podřízenosti TŘ)  Dopravní cesta (dočasný útvar v podřízenosti TŘ)  Ekonomika Tramvaje (dočasný útvar v podřízenosti OEŘ) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

4 Organizační schéma divize ED k 30.9.2004
12000 – ředitel divize 12004 – kancelář ředitele 12020 – odd. právní 12040 – odd. info. technol. 12060 – odb. zaměstnanec. výrobní provozovny 12005 – referát obrany a ochrany majetku 12061 – odd. osobní a mzdové 12500 – vrchní stavba 12062 – odd. plánu mzd. prostř. 12510 – odb. tech. výrob. 12063 – odd. sociálních služeb 12511 – odd. přípr. a říz. st. výr. 12512 – odd. spr. kol. pasů a výr 12100 – úsek dopravní 12200 – úsek technický 12300 – úsek obch. ekon 12400 – úsek výrobní 12201 – odd. BOZP a PO 12302 – odd. rozp., cen a kalkul. 12401 – odd. údržby a služeb 12520 – odd. ekonomické 12110 – odb. dopravy a JŘ 12111 – odd. dopravní 12210 – odb. technický 12330 – odb. financování 12410 – odb. výrobní 12530 – pr. údr. vým. a zst. péče 12112 – odd. jízdních řádů 12211 – odd. technické kontroly 12331 – odd. fin. a hl. pokladny 12411 – odd. výroby a kvality 12540 – prov. dopravy a mech. 12113 – odd. provozní 12212 – odd. technické přípravy 12332 – odd. daní 12412 – odd. tech. správy areálu Malešice 12541 – stř. údržby vozidel 12114 – odd. zst. služby a pref. 12213 – odd. tech. rozvoje 12340 – odb. ekon. inform. 12542 – stř. dopravy 12218 – ref. mobilní čety TÚT 12413 – odd. hospodář. správy 12120 – odb. prov. dispeč. 12341 – odd. všeobec. účtárny 12414 – odd. péče o stav. a invest. majetek 12550 – prov. údr. kol. sítí 12121 – odd. přípr. řízení prov. 12230 – odb. energ. a ekol. 12342 – odd. účt. vlast. nákladů 12551 – stř. staveb. údr. kolejí 12122 – odd. tech. zabez. prov. 12231 – odd. energ. hosp. a ekol 12344 – ref. rozborů 12415 – odd. normování práce 12552 – stř. svařování 12123 – odd. DORIS 12232 – odd. energ. disp. tram. 12345 – ref. inventurní 12553 – stř. asfaltérů 12490 – odb. dopr. cest 12140 – odb. kontroly prov. 12240 – odb. prov. techn. 12350 – odb. obch.-zásob. 12491 – odd. dopravních cest 12700 – opravna tramvají 12141 – odd. dopravní kontroly 12241 – odd. org. údržby a oprav tramvají 12351 – odd. ekonomické 12492 – ref. správy mostů 12142 – ref. vyhodnocení MU 12352 – odd. obchodní 12710 – odd. řízení výroby 12493 – odd. pasportu a geodez. 12143 – odd. nehod a škod 12243 – odd. zajištění autoprov. 12353 – odd. vstup. kontr. jakosti materiálu a ND 12720 – odb. technický 12144 – odd. školy ED 12721 – odd. výrob. technologie 12354 – odd. sklad. hospodář. 12722 – odd. prov. technologie 12610 – provozovna Hloubětín 12650 – provozovna Strašnice technické provozovny 12611 – stř. provozní 12651 – stř. provozní 12730 – odd. ekonomické 12810 – měnírny a kabel. síť 12612 – stř. údržby 12652 – stř. údržby 12811 – stř. prov. a údr. měníren 12740 – prov. kontroly jakosti 12658 – stř. servisu OIS 12620 – provozovna Kobylisy 12812 – stř. prov. a údr. kab. sítě 12741 – stř. výst. kontroly 12621 – stř. provozní 12670 – provozovna Vokovice 12813 – stř. dálk. ovl. měníren 12742 – stř. zkušebny agregátů 12622 – stř. údržby 12671 – stř. provozní 12818 – stř. údržby měníren 12750 – prov. voz. skříní 12672 – stř. údržby 12630 – provozovna Motol 12830 – trakční vedení 12751 – stř. karosárny a lakovny 12631 – stř. provozní 12680 – provozovna Žižkov 12831 – stř. stav. a údr. tr. ved. 12752 – stř. oprav elektro 12632 – stř. údržby 12681 – stř. provozní 12832 – stř. mechanizace 12753 – stř. elektroniky 12682 – stř. údržby 12833 – stř. přípravy výroby 12640 – provozovna Pankrác 12760 – prov. montážních celků 12641 – stř. provozní 12690 – provozov. Střešovice 12761 – stř. oprav podvozků 12642 – stř. údržby 12691 – stř. LD Petřín 12762 – stř. oprav agregátů 12692 – stř. údržby 12770 – prov. elektrických strojů 12693 – stř. dopr.- ekon. čin. 12698 – stř. muzea MHD Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

5 Začlenění činností stávajících útvarů divize Elektrické dráhy do nové organizační struktury k 12000 – ředitel divize 12004 – kancelář ředitele 12020 – odd. právní 12040 – odd. info. technol. 12060 – odb. zaměstnanec. výrobní provozovny 12005 – referát obrany a ochrany majetku 12061 – odd. osobní a mzdové 12500 – vrchní stavba 12062 – odd. plánu mzd. prostř. 12510 – odb. tech. výrob. 12063 – odd. sociálních služeb 12511 – odd. přípr. a říz. st. výr. 12512 – odd. spr. kol. pasů a výr 12100 – úsek dopravní 12200 – úsek technický 12300 – úsek obch. ekon 12400 – úsek výrobní 12201 – odd. BOZP a PO 12302 – odd. rozp., cen a kalkul. 12401 – odd. údržby a služeb 12520 – odd. ekonomické 12110 – odb. dopravy a JŘ pravy a JŘ 12111 – odd. dopravní 12210 – odb. technický 12330 – odb. financování 12410 – odb. výrobní 12530 – pr. údr. vým. a zst. péče 12112 – odd. jízdních řádů 12211 – odd. technické kontroly 12331 – odd. fin. a hl. pokladny 12411 – odd. výroby a kvality 12540 – prov. dopravy a mech. 12113 – odd. provozní 12212 – odd. technické přípravy 12332 – odd. daní 12412 – odd. tech. správy areálu Malešice 12541 – stř. údržby vozidel 12114 – odd. zst. služby a pref. pref. 12213 – odd. tech. rozvoje 12340 – odb. ekon. inform. 12542 – stř. dopravy 12218 – ref. mobilní čety TÚT 12413 – odd. hospodář. správy 12120 – odb. prov. dispeč. 12341 – odd. všeobec. účtárny 12414 – odd. péče o stav. a invest. majetek 12550 – prov. údr. kol. sítí 12121 – odd. přípr. řízení prov. 12230 – odb. energ. a ekol. 12342 – odd. účt. vlast. nákladů 12551 – stř. staveb. údr. kolejí 12122 – odd. tech. zabez. prov. 12231 – odd. energ. hosp. a ekol 12344 – ref. rozborů 12415 – odd. normování práce 12552 – stř. svařování 12123 – odd. DORIS 12232 – odd. energ. disp. tram. 12345 – ref. inventurní 12553 – stř. asfaltérů 12490 – odb. dopr. cest 12140 – odb. kontroly prov. 12240 – odb. prov. techn. 12350 – odb. obch.-zásob. 12491 – odd. dopravních cest 12700 – opravna tramvají 12141 – odd. dopravní kontroly 12241 – odd. org. údržby a oprav tramvají 12351 – odd. ekonomické 12492 – ref. správy mostů 12142 – ref. vyhodnocení MU 12352 – odd. obchodní 12710 – odd. řízení výroby 12493 – odd. pasportu a geodez. 12143 – odd. nehod a škod 12243 – odd. zajištění autoprov. 12353 – odd. vstup. kontr. jakosti materiálu a ND 12720 – odb. technický 12144 – odd. školy ED 12721 – odd. výrob. technologie 12354 – odd. sklad. hospodář. 12722 – odd. prov. technologie 12610 – provozovna Hloubětín 12650 – provozovna Strašnice 12611 – stř. provozní 12651 – stř. provozní 12730 – odd. ekonomické technické provozovny 12612 – stř. údržby 12652 – stř. údržby jednotka Provoz Tramvaje 12740 – prov. kontroly jakosti 12658 – stř. servisu OIS 12810 – měnírny a kabel. síť 12620 – provozovna Kobylisy jednotka správa vozidel Tram. 12741 – stř. výst. kontroly 12811 – stř. prov. a údr. měníren 12621 – stř. provozní 12670 – provozovna Vokovice 12742 – stř. zkušebny agregátů jednotka spr. voz. Tramvaje-dočasná 12812 – stř. prov. a údr. kab. sítě 12622 – stř. údržby 12651 – stř. provozní 12813 – stř. dálk. ovl. měníren 12750 – prov. voz. skříní 12672 – stř. údržby jednotka Dopravní cesta 12630 – provozovna Motol 12818 – stř. údržby měníren 12751 – stř. karosárny a lakovny 12631 – stř. provozní 12680 – provozovna Žižkov Dopravní úsek 12752 – stř. oprav elektro 12830 – trakční vedení 12632 – stř. údržby 12681 – stř. provozní 12753 – stř. elektroniky Obchodně - ekonomický úsek 12831 – stř. stav. a údr. tr. ved. 12682 – stř. údržby 12640 – provozovna Pankrác 12832 – stř. mechanizace 12760 – prov. montážních celků Personální úsek 12641 – stř. provozní 12690 – provozov. Střešovice 12833 – stř. přípravy výroby 12761 – stř. oprav podvozků 12642 – stř. údržby 12691 – stř. LD Petřín Bezpečnostní úsek 12762 – stř. oprav agregátů 12692 – stř. údržby Služby (ICT, vnitropod. doprava) 12770 – prov. elektrických strojů 12693 – stř. dopr.- ekon. čin. 12698 – stř. muzea MHD zrušeno Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

6 Organizační schéma jednotky Provoz Tramvaje k 1.1.2005
jednotka Provoz Tramvaje Petr Hloch sekretariát Zdeňka Baxová - zástupce vedoucího jednotky Pavel Čeněk - ekonom jednotky Ing. Anna Míková 12102 – referát statistiky Anežka Dražďáková 12120 – odbor řízení provozu Jaroslav Stůj 12121 – odd. provozního dispečinku Luboš Vacek 12123 – odd. řídících systémů Jiří Sedláček 12232 – odd. energetického dispečinku Miroslav Rokyta 12813 – technologického dispečinku Ing. Antonín Anděra 12140 – odbor zabezpečení provozu Jaroslav Šimon 12113 – odd. přípravy provozu Radek Holubík 12122 – odd. technického zabezpečení provozu Pavel Balíček 12141 – odd. dopravní kontroly Jaroslav Lukeš 12142 – odd. mimořádných událostí Blanka Dušková 12143 – odd. škodových událostí Jiří Karmazín 12611 – provozovna Hloubětín Ing. Petr Reindl 12621 – provozovna Kobylisy Bohdan Kanjuga 12631 – provozovna Motol František Hrabánek 12641 – provozovna Pankrác Robert Domašínský 12651 – provozovna Strašnice Jiří Bareš 12671 – provozovna Vokovice Ing. Jan Šurovský Ph.D 12681 – provozovna Žižkov Zdeněk Hrubeš – provozovna LD Petřín Stanislav Laně Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

7 Organizační schéma jednotky Správa vozidel Tramvaje k 1.1.2005
jednotka Správa vozidel Tramvaje 12200 – Ing. Jan Doubek sekretariát 12210 – odbor technicko-provozní Martin Němeček - ekonom jednotky Ing. Alena Woitschová - zástupce ved. jednotky Radovan Kaprálek odd. technické kontroly odd. technických předpisů odd. technického rozvoje odd. technické dokumentace odd. konstrukce odd. řízení a údr. stroj. a zař., rev. stř. mob. četa tech. údržby tram. odd. oprav a údržby tramvají odd. normování práce 12610 – Provozovna Hloubětín Pavel Uhlík 12620 – Provozovna Kobylisy Jiří Piffl 12630 – Provozovna Motol Eduard Bláha 12640 – Provozovna Pankrác Pavel Tetliak 12612 – stř. opravy vozidel 12622 – stř. opravy vozidel 12632 – stř. opravy vozidel 12642 – stř. opravy vozidel 12615 – stř. technologií a budov 12625 – stř. technologií a budov 12635 – stř. technologií a budov 12645 – stř. technologií a budov 12650 – Provozovna Strašnice František Dupkala 12670 – Provozovna Vokovice Jan Sotona 12680 – Provozovna Žižkov Leoš Linka 12690 – Provozovna Střešovice Ing. Milan Pokorný 12652 – stř. opravy vozidel 12672 – stř. opravy vozidel 12682 – stř. opravy vozidel 12692 – stř. opravy vozidel 12655 – stř. technologií a budov 12675 – stř. technologií a budov 12685 – stř. technologií a budov 12693 – stř. dopravně - ekonomické 12698 – stř. Muzeum MHD odd. řízení výroby 12700 – Provozovna Opravna tramvají Václav Havlík stř. provozní technologie stř. výrobní technologie odd. ekonomické prov. vozových skříní stř. karosárna a lakovna stř. oprav elektro stř. elektroniky a OIS provoz montážních celků stř. oprav podvozků stř. oprav agregátů provoz elektrické stroje provoz strojně stavební údržby Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

8 Organizační schéma dočasné jednotky Dopravní cesta k 1.1.2005
12400 – dočasná jednotka Dopravní cesta Ing. Jiří Bezdíček sekretariát Miluška Pospíšilová 12410 – odbor výrobní Ing. Jan Founě 12412 – odd. tech. správy areálu Malešice Petr Smolař 12413 – odd. hospodářské služby Věra Jirouchová 12414 – odd. péče o stavby a investiční majetek Vladimír Hrouda 12450 – odbor zastávky Ing. Milan Lacina 12451 – odd. správa zastávkového zařízení Jan Lukeš 12452 – odd. označníky a informační systémy Jaroslav Bláha 12490 – odbor technické správy kolejové sítě Jiří Slaba 12491 – odd. dopravních cest Ing. Petr Páta 12992 – odd. pasportu a geodezie Petr Bulíček 12500 – provozovna Vrchní stavba Ing. Ladislav Sarnovský 12510 – odd. technicko provozní Petr Janák 12520 – odd. odd. ekonomické Ivana Vančurová 12530 – stř. údržby výměn Jindřich Švarc 12550 – stř. kolejových sítí Jiří Vejnar 12810 – provozovna Měnírny a kabelová síť Vladimír Farář 12811 – stř. provoz a údržba měníren Otakar Höschl 12812 – stř. údržba kabelové sítě Jindřich Šmejkal 12818 – stř. opravy měníren Stanislav Navrátil 12830 – provozovna Trakční vedení Ing. Josef Mysík 12831 – stř. stavba a údržba trakčního vedení Vladimír Košík 12833 – odd. příprava výroby Pavel Pražák Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

9 Organizační schéma jednotky Vnitropodniková doprava k 1.1.2005
jednotka Vnitropodniková doprava Adolf Bouček 906201 odd. řízení zakázek a ekonomiky Věra Moravcová 906202 odd. správy vozidel a majetku František Bláha provozovna Nákladní vozidla Jiří Urválek provozovna osobní vozidla Zdeněk Bílý 906230 provozovna Opravárenství Jiří Holý stř. nákladní dopravy Švábky Pavel Sommer stř. osobních vozidel Sokolovská Karel Ptáčník stř. opravárenství Švábky a dílna Hloubětín zatím neobsazeno stř. nákladní dopravy Kačerov František Vojtek stř. osobních vozidel CD Václav Dobal stř. opravárenství Orionka a dílna Kačerov Jiří Souček stř. nákladní dopravy Hostivař Karel Babánek stř. nákladní dopravy Orionka Bohumil Kureš Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

10 Organizační schéma Dopravního úseku k 1.1.2005
dopravní ředitel 90100 – Ing. Petr Blažek dozor nad provozy zatím neobsazeno sekretariát grafické středisko 90102 – Martin Jágr jednotka Provoz Autobusy Václav Jelínek jednotka Provoz Tramvaje 12100 – Petr Hloch rozvoj a pref. dopravy 90103 – Ing. Jindřich Prior odb. přípravy provozu 90110 – Ing. Markéta Hlaváčková odb. inform. servisu 90120 – Ing. Jiří Černík odb. přepravní kontroly 90130 – Josef Hocek odb. řízení a kontroly prov. 90140 – Ing. Jan Kutílek odb. jízdních řádů 90150 – Magdaléna Hornová 90111 – odd. vyhod. dopr. a přepr. Ing. Jan Májek 90121 – odd. tvorby informací Josef Černohorský 90131 – odd. přepravní kontroly Zdeněk Procházka 90141 – odd. dopravního dozoru Miloš Trnka odd. projekt. dopravy. 90112 – Ing. Jan Přívora odd. informačních středisek 90122 – Václav Richter odd. zabezpečení kontroly 90132 – Ing. Miroslav Gryc odd. řízení provozu 90142 – Ing. Jan Cibulka odd. dopr. stav. koordinace 90113 – Ing. Miloš Pechar odd. dopravních předpisů 90144 – Mgr. Antonín Ježek 90115 – odd. organizace dopravy Danuše Mitterbachová Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

11 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Organizační struktura DP a.s. k PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Generální ředitel referát tiskového mluvčího Dopravní úsek sekretariát dopravního ředitele referát grafické středisko oddělení IDS referát zmocněnce pro zahraniční vztahy odbor přípravy dopravních procesů odbor informačních systémů kancelář generálního ředitele odbor přepravní kontroly odbor dopravního dozoru odbor právní Technický úsek sekretariát technického ředitele odbor interního auditu a kontroly odbor strategie odbor investic odbor informační technologie odbor staveb odbor nemovitého majetku Obchodně-ekonomický úsek sekretariát obchodně-ekonom. ředitele odbor financování odbor Transformačního projektu odbor finančního účetnictví a controllingu odbor odbytu a tarifů MHD Divize Metro sekretariát personálního ředitele Personální úsek oddělení organizace a techniky řízení Divize Elektrické dráhy odbor zaměstnanecký Divize Autobusy Bezpečnostní úsek sekretariát bezpečnostního ředitele odbor krizového řízení a plánování Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

12 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Organizační struktura DP a.s. k PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Generální ředitel referát tiskového mluvčího Dopravní úsek jednotka Provoz Autobusy - sekretariát dopravního ředitele - referát grafické středisko referát zmocněnce pro zahraniční vztahy - oddělení IDS - odbor přípravy dopravních procesů - odbor informačních systémů kancelář generálního ředitele - odbor přepravní kontroly - odbor dopravního dozoru - odbor dopravy a přepravy odbor právní Technický úsek jednotka Správa vozidel Autobusy zbytkové činnosti (právní, IT, BOZP ..) odbor interního auditu a kontroly - sekretariát technického ředitele - odbor strategie - odbor investic - odbor staveb odbor informační technologie - středisko STK jednotka Ekonomika Autobusy - dočasná odbor nemovitého majetku Obchodně-ekonomický úsek - sekretariát obchodně-ekonom. ředitele odbor Transformačního projektu - odbor financování - odbor finančního účetnictví a controllingu - odbor odbytu a tarifů MHD Divize Autobusy Personální úsek Divize Elektrické dráhy - sekretariát personálního ředitele - odbor personální strategie - odbor zaměstnanecký – stř. Hostivař – stř. Kačerov Divize Metro – stř. Sokolovská - odbor kolekt. vyjednávání a soc. péče - odbor výchovy a vzdělávání - oddělení organizace a techniky řízení Bezpečnostní úsek - sekretariát bezpečnostního ředitele - odbor krizového řízení a plánování Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

13 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Organizační struktura DP a.s. k PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Generální ředitel Dopravní úsek jednotka Provoz Autobusy referát tiskového mluvčího - sekretariát dopravního ředitele jednotka Provoz Tramvaje - referát grafické středisko referát zmocněnce pro zahraniční vztahy - oddělení rozvoj a preference dopravy - odbor přípravy provozu - odbor informačního servisu kancelář generálního ředitele - odbor přepravní kontroly - odbor řízení a kontroly provozu - odbor jízdních řádů odbor právní Technický úsek jednotka Správa vozidel Autobusy zbytkové činnosti (právní, správní ..) odbor interního auditu a kontroly - sekretariát technického ředitele - odbor strategie jednotka Správa vozidel Tramvaje - odbor investic zbytkové činnosti (právní, správní ..) - odbor staveb odbor informační technologie - středisko STK jednotka Dopravní cesta - dočasná odbor nemovitého majetku jednotka Ekonomika Autobusy - dočasná Obchodně-ekonomický úsek odbor Transformačního projektu - sekretariát obchodně-ekonom. ředitele jednotka Ekonomika Tramvaje - dočasná - odbor financování - odbor finančního účetnictví a controllingu jednotka Inform. a komunik. technologie - odbor odbytu a tarifů MHD jednotka Vnitropodniková doprava Personální úsek - sekretariát personálního ředitele Divize Autobusy - odbor personální strategie - odbor zaměstnanecký – stř. Hostivař – stř. Kačerov – stř. Sokolovská Divize Elektrické dráhy - odbor kolekt. vyjednávání a soc. péče - oddělení organizace a techniky řízení - odbor výchovy a vzdělávání Divize Metro Bezpečnostní úsek - sekretariát bezpečnostního ředitele - odbor krizového řízení a plánování - Hasičský záchranný sbor Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

14 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Organizační struktura DP a.s. k PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Generální ředitel Dopravní úsek jednotka Provoz Autobusy referát tiskového mluvčího jednotka Provoz Tramvaje odbor přípravy provozu referát zmocněnce pro zahraniční vztahy odbor informačního servisu odbor přepravní kontroly odbor řízení a kontroly provozu kancelář generálního ředitele odbor jízdních řádů odbor právní Technický úsek jednotka správa vozidel Autobusy jednotka správa vozidel Tramvaje odbor interního auditu a kontroly jednotka Dopravní cesta odbor strategie odbor investic odbor nemovitého majetku odbor staveb odbor Transformačního projektu Obchodně-ekonomický úsek odbor financování odbor finančního účetnictví a conrollingu jednotka Informační a komunikační technologie odbor odbytu a tarifů MHD jednotka Ekonomika Autobusy jednotka Vnitropodniková doprava jednotka Ekonomika Tramvaje oddělení organizace a techniky řízení Personální úsek odbor personální strategie odbor zaměstnanecký Divize Metro Služby: Sdělovací a zabezpečovací technika Elektrotechnická Staveb a tratí Technologických zařízení Ochranného systému odbor soc. péče a kolekt. vyjednávání odbor výchovy a vzdělávání zaměstnanců Bezpečnostní úsek odbor krizového řízení a plánování Hasičský záchranný sbor Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


Stáhnout ppt "Transformační projekt"

Podobné prezentace


Reklamy Google