Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING"— Transkript prezentace:

1 GEOTECHNICKÝ MONITORING
Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

2 MONITOROVÁNÍ PODZEMNÍ VODY
monitoring výšky hladiny podzemní vody monitoring tlaku vody-pórových tlaků (hydrostatické účinky) monitoring proudění vody (hydrodynamické účinky)

3 MONITORING VÝŠKY HLADINY
PODZEMNÍ VODY světelnou zvukovou Sonda s indikací světelnou i zvukovou

4 Casagrandeho piezometr
MONITORING VODNÍCH A PÓROVÝCH TLAKŮ piezometry Casagrandeho piezometr Pneumatický piezometr Elektrický piezometr (využívají odporové nebo strunové tenzometrické snímače) Konstrukční typy: pro měření pórového tlaku opatřen hrotem pro zatlačení do zeminy pro monitorování vodního tlaku se umísťuje do vrtu

5 CASAGRANDEHO PIEZOMETR
PRINCIP: stanovení tlaku na základě výšky hladiny podzemní vody Větrací kryt Vrt Piezometrická výška Hladina vody Bentonitovo cementová výplň (zamezuje vertikálnímu proudění) Stoupací identifikační trubice Bentonitové těsnění (zamezuje vertikálnímu proudění) Písek Filtrační hrot

6 Instalace Casagrandeho pizometru

7 PNEUMATICKÝ PIEZOMETR
Měřený tlak membrána tlak plynu je větší než tlak vody, plyn vychází větrací trubicí aktivace-zvyšování tlaku plynu neaktivován měřič tlaku větrací trubice membrána filtr Tlak vody

8

9 ELEKTRICKÝ PIEZOMETR Strunový: Pracuje na principu strunového tenzometru

10 Využívá odporových tenzometrů
detail Odporový tenzometr Keramická membrána Keramická destička

11 INSTALACE Měřící box Ochranný kryt Bentonitová zátka Piezometr
min. 80 cm Elektrický kabel Pískový filtr min. 100 cm Piezometr Bentonitová zátka

12 Rozhodující parametry piezometrů:
rozsah měřených hodnot reakční čas piezometru

13 kontrola výkopových prací
Použití piezometrů: kontrola výkopových prací monitoring pórových tlaků ve svazích, násypech, výsypkách monitoring pórových tlaků v podzákladí posouzení vhodnosti úpravy horniny (odvodnění,injektáže,zmrazování) SYPANÉ HRÁZE OPĚRNÉ STĚNY PODLOŽÍ BETONOVÝCH HRÁZÍ ÚČINEK ODVODNĚNÍ

14 MONITOROVÁNÍ SMĚRU PROUDĚNÍ
PODZEMNÍ VODY Metoda hydroizohyps Metoda založená na měření elektrické vodivosti a teploty podzemních vod Metody jednovrtové Metody vícevrtové

15 Metoda hydroizohyps nejrozšířenější metoda předpokladem je znalost výšek hladin podzemní vody (výška hladiny je indikována snímačem se světelnou nebo zvukovou signalizací) mapa hydroizohyps (spojnice míst se stejnou výškou hladiny podzemní vody) směr proudění je kolmý k získaným hladinovým čarám

16 Nevýhody: Nepřesné údaje v případě nepřesností ve změřených výškách hladin vody v blízkých vrtech při malém sklonu hladiny podzemní vody Nepřesné a nejisté údaje v případě, že anomálie hladin v blízkých vrtech jsou způsobeny odlišnými hloubkami vrtů, které propojují různé tlakové horizonty

17 Metoda založená na měření elektrické vodivosti
Stanovení přírodní elektrické vodivosti v pozorovacích vrtech Hloubková závislost mineralizace podzemní vody Vymezení propustnějších horizontů ve vrtech

18 Metoda založená na měření teploty
podzemní vody ve vrtech PRINCIP: měření teploty v různých hloubkových úrovních Vhodná v případech, kdy se projevuje v přírodním režimu podzemních vod voda jiné teploty např. z technologických procesů

19 METODY JEDNOVRTOVÉ PRINCIP: indikace četnosti impulsů gama záření na stěnách vrtu, směr proudění je dán směrem maximální zaregistrované četnosti impulzů. SOUČÁSTI: radiaktivní indikátor(gama zářič)- zaveden do vrtu pod hladinu podzemní vody absorbovatelné- absorbují se na stěnách vrtu neabsorbovatelné-detekci je třeba provádět v reálném čase

20 detektor film, umístěný na stěny vrtu, vhodný pro absorbovatelné indikátory, nestíněný scintilační, Geiger-Mullerův detektor, je obvykle stíněný-sonda se otáčí kolem své osy Důležitý technický požadavek ! Je nutno vyloučit nepříznivý účinek vertikálního proudění utěsněním vrtu nad vývodem z dávkovacího zařízení

21 těsnění perforovaná pažnice podzemní voda dávkovač olověné otáčivé stínění motor světelná signalizace kompas

22 nálevný vrt (zavádí se indikátor např. barvivo)
METODY VÍCEVRTOVÉ PRINCIP: Max. množství indikátoru určuje směr proudění nálevný vrt (zavádí se indikátor např. barvivo) pozorovací vrty (umístěny ve stejné vzdálenosti od nálevného vrtu) Konec 4.části – děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING"

Podobné prezentace


Reklamy Google