Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KŘIVKA DEFORMACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KŘIVKA DEFORMACE."— Transkript prezentace:

1 KŘIVKA DEFORMACE

2 Při deformaci tahem se mění rozměry tělesa.
Dl - absolutní prodloužení Je dáno rozdílem mezi novou a původní délkou.

3 Při deformaci tahem se mění rozměry tělesa.
ak Dl = 0,05 m lo= 5 m e - relativní prodloužení Udává prodloužení připadající na jednotku délky tělesa.

4 Při postupném zvětšování velikosti sil deformujících
zkoumaný materiál můžeme experimentálně sledovat závislost normálového napětí sn na relativním prodloužení e. Grafická závislost sn = f(e) je křivka deformace.

5 Křivka deformace su - mez úměrnosti
E - modul pružnosti v tahu, [ E ] = Pa Normálové napětí sn je přímo úměrné relativnímu prodloužení e.

6 Hookův zákon Normálové napětí sn je přímo úměrné relativnímu
Robert Hooke ( ), anglický fyzik Normálové napětí sn je přímo úměrné relativnímu prodloužení e.

7 Křivka deformace sd - mez pružnosti
OA - úsečka OA odpovídá pružné deformaci AB - úsečka AB odpovídá dopružování (deformace neza- nikne hned po působení sil, ale až po určité době)

8 Křivka deformace BE - úsečka BE odpovídá oblasti plastické deformace
(deformace nezanikne ani skončením působení deformač- ních sil)

9 Křivka deformace sk - mez kluzu (průtažnosti)
CD - oblast tečení materiálu. Malé změně normálového napětí odpovídá velká změna relativního prodloužení.

10 Křivka deformace sp - mez pevnosti DE - oblast zpevnění materiálu
Po překročení meze pevnosti sp se tyč přetrhne.

11 Podle průběhu křivky deformace můžeme rozhodnout
o vlastnostech pevných látek. Pružné látky - pro velké  je n  p. (ocel do relativního prodloužení  = 1% ) Křehké látky - přibližuje-li se n  p (litina, sklo, porcelán, mramor)

12 Řešte úlohu: Ocelový drát má délku 6,0 m, obsah příčného řezu je 3,0 mm2. Určete sílu, která způsobí jeho prodloužení o 5,0 mm. Eocel = 0,20 TPa F= 0,5 kN

13 Test 1 Při deformaci tahem se změna délky tělesa popisuje
relativním (poměrným) prodloužením. Relativní prodloužení udává: a) prodloužení připadající na jednotku objemu tělesa, b) prodloužení připadající na jednotku obsahu tělesa, c) prodloužení připadající na jednotku působící deformační síly, d) prodloužení připadající na jednotku délky tělesa. 1

14 Test Definiční vztah relativního (poměrného) prodloužení je: 2

15 Test 3 Správné znění Hookova zákonu je:
a) Normálové napětí je přímo úměrné absolutnímu prodloužení. b) Normálové napětí je nepřímo úměrné relativnímu c) Normálové napětí je přímo úměrné relativnímu d) Normálové napětí je nepřímo úměrné absolutnímu 3

16 Test Matematické vyjádření Hookova zákonu je: 4

17 Test 5 Platnost Hookova zákonu je na křivce deformace ohraničená:
a) mezí pružnosti, b) mezí úměrnosti, c) mezí kluzu, d) mezí pevnosti. 5

18 Test 6 Oblast plastické deformace na křivce deformace je v rozpětí od:
a) meze úměrnosti po mez pevnosti, b) meze pružnosti po mez pevnosti, c) meze kluzu po mez pevnosti, d) meze pružnosti po mez kluzu. 6


Stáhnout ppt "KŘIVKA DEFORMACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google