Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Rozebíratelné a nerozebíratelné spojení materiálů OB21-OP-EL-OD-JEŘ-U-1-011 Ondřej Jeřábek

3 Rozebíratelné a nerozebíratelné spojení materiálů

4 Spojení pomocí lisovaných spojů
Rozebíratelné spoje Spojení pomocí závitů Spojení pomocí kolíků Spojení pomocí čepů Spojení pomocí kuželů Spojení pomocí lisovaných spojů

5 Spojení pomocí závitů Spojovací prvek Druhy závitů Značení závitů
Stoupání závitů

6 Spojovací prvek Spojovacím prvkem jsou matice a šrouby

7 Druhy závitů Vnitřní Vnější Pravý Levý Metrický Lichoběžníkový
Trubkový Oblý Withwortův

8 Vnitřní závit Závit je vytvořen uvnitř matice
Vyrábí se pomocí závitníků

9 Závitníky Sadové Maticový

10 Sadový závitník

11 Maticový závitník

12 Vnější závit Příkladem použití vnějšího závitu je např. šroub
Závit je vytvořen na povrchu šroubu Vnější závit se vyrábí pomocí závitového očka nebo závitové hlavy

13 Závitové očko

14 Závitová hlava

15 Pravý závit U pravého závitu stoupají závity směrem doprava – držíme-li šroub svisle

16 Levý závit U levého závitu stoupají závity směrem doleva – držíme-li šroub svisle

17 Metrický závit Nejčastěji používaný závit pro šroubová spojení
Používá se u běžných šroubů a matic

18 Lichoběžníkový závit Používá se u posuvných mechanismů
Může přenášet velké síly Používá se např. u svěráků

19 Trubkový závit Rozlišujeme trubkový vnější, vnitřní závit a trubkový vnější kuželový závit Kuželovitost je v poměru 1:16 Používají se téměř výhradně pro spojování potrubí

20 Oblý závit Oblý tvar závitu má výhodu, že není citlivý na znečištění a poškození Používá se např. jako spojovací šrouby železničních vozů

21 Značení závitů Značení trubkových závitů Značení metrických závitů
Značení lichoběžníkových závitů Značení oblých závitů

22 Značení metrických závitů
M 30 x 1 M….metrický závit 30 …průměr závitu v mm 1….stoupání závitů

23 Značení trubkových závitů
G1 G……trubkový závit 1…….průměr závitu v palcích 1 palec = 25,4 mm

24 Značení lichoběžníkových závitů
Tr 40x7 S 48x8 Tr…..lichoběžníkový rovnoramenný závit S…...lichoběžníkový nerovnoramenný závit 40,48…..průměr závitu v mm 7,8…….stoupání závitu

25 Značení oblých závitů Rd 40 Rd…..oblý závit 40…..průměr oblého závitu

26 Stoupání závitů Vyjadřuje o jakou délku se šroub posune během jedné otáčky Závity s úhlem stoupání do 15° jsou samosvorné Úhel stoupání vypočítáme d – průměr závitu

27 Spojování pomocí kolíků
Spojovací prvek Druhy kolíků Použití kolíků

28 Spojovací prvek Jako spojovací prvek se používají různé druhy kolíků

29 Druhy kolíků kolíků Liší se podle způsobu zakončení: Kuželové Válcový
Spojovací Rýhované Pružné (pružná pouzdra)

30 Kuželový kolík

31 Válcový kolík

32 Spojovací kolík

33 Pružný kolík

34 Rýhovaný kolík

35 Použití kolíků Zajištění součástí proti posunutí,
Spojení hřídele s pákou

36 Spojení pomocí čepů Spojovací prvek Druhy čepů Použití čepů

37 Spojovací prvek Spojovacím prvkem jsou čepy

38 Druhy čepů S hlavou Bez hlavy

39 Použití čepů Pro hybná spojení Kloubová spojení Upevnění kladek

40 Spojení pomocí kuželů Spojovací prvek Druhy kuželů

41 Spojovací prvek Spojovacím prvkem jsou kužel a kuželová díra
Princip spočívá v samosvornosti a tření stykových ploch

42 Druhy kuželů Štíhlé kužele – kuželovitost např. 1:20 – vyznačují se samosvorností Strmé kužele – kuželovitost např. 1:5 – samosvornost je velmi malá, dají se využít ke středění součástí

43 Zhotovení lisovaného spoje
Lisované spoje Spojovací prvek Zhotovení lisovaného spoje

44 Spojovací prvek Spojovacím prvkem je přesná díra a hřídel
Mezi dírou a hřídelí musí být vzájemné uložení s přesahem Princip sočívá ve vytvoření tlaku mezi stykovými plochami a tím vzniku třecích sil

45 Zhotovení lisovaného spoje
Při montáži musí být průměr díry větší než průměr hřídele Toho se dosáhne zahřátím díry pomocí hořáku nebo ochlazením kužele pomocí kapalného dusíku

46 Spojení pomocí klínů Spojovací prvek Druhy klínů Použití klínů

47 Spojovací prvek Spojovacím prvkem je klín

48 Druhy klínů S nosem – používá se pro usnadnění demontáže, tam kde klín nejde vyrazit Ploský - hřídel je pouze zploštěna, může přenášet jen malé kroutící momenty Tangenciální – používá se tehdy, pokud se přenášejí velké kroutící momenty při proměnlivých otáčkách Drážkový – je zasazen v drážce, pokud je bočně namáhán může přenášet velké kroutící momenty Třecí – drážka je v náboji, křídel je válcovitá, může přenášet jen malé kroutící momenty

49 Použití klínů Např. spojení náboje s hřídelí
Spoj je zajištěn proti axiálnímu posunutí a může přenášet menší či větší točivé momenty

50 Spojení pomocí per Spojovací prvek Druhy per Použití per

51 Spojovací prvek Spojovacím prvkem je pero

52 Druhy per Posuvná pera – jsou to pera s většími délkami, aby bylo možno posouvat náboj na hřídeli Woodruffovo pero

53 Použití per Spoje hřídele s nábojem pomocí per slouží pouze k přenosu točivých momentů a bočních sil Nejsou vhodné tam kde se často mění smysl točivého momentu

54 Nerozebíratelné spoje
Nýtování Lepení Pájení

55 Nýtování Nýty spojují nerozebíratelně součásti. Pěchováním dříku a závěrné hlavy se vyrábí nerozebíratelný a pevný spoj Druhy nýtů Základy nýtování Postup při nýtování

56 Druhy nýtů Podle materiálu: hliníkové, ocelové, slitiny mědi a zinku, plastické hmoty Podle tvaru: s půlkulatou hlavou, bez hlavy, se zápustnou hlavou

57 Základy nýtování Druhy nýtování: přeplátováním, pomocí stykových desek, které jsou přeplátovány jednou nebo dvěma deskami Přídavek nýtu – výška nýtu se volí podle tloušťky materiálu = tloušťka materiálu + přídavek na rozklepání Výpočet přídavku – 1,6xd (d-průměr nýtu) Nýt se zápustnou hlavou 1xd

58 Postup při nýtování Nástroje: Vrták – slouží k vyvrtání díry pro nýt
Přítužník – slouží ke stažení spojovaných plechů Podpěrný hlavičkář – svým tvarem zabraňuje deformaci hlavy nýtu Hlavičkář – slouží k vytvarování hlavy nýtu Kladivo – zdroj síly pro deformaci dříku nýtu

59 Je spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla
Lepení Je spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla Druhy lepidel Postup lepení

60 Druhy lepidel Lepidla tuhnoucí za studena – vytvrdnou díky chemické reakci při pokojové teplotě. Doba vytvrzení je několik sekund až několik dní. Lepidla tuhnou při tlaku nebo bez tlaku Lepidla tuhnoucí za tepla – vytvrdnou po zahřátína teplotu 150°C až 250°C. Doba vytvrdnutí je několik sekund až dní. Lepidla tuhnou při tlaku nebo bez tlaku Jednosložková lepidla – Lepidla jsou smíchaná s ředidlem. K vytvrzení dochází až po odpaření ředidla Dvousložková lepidla – lepidlo vzniká po smíchání dvou složek (lepidla a tužidla). Reakce je rychlá

61 Postup lepení Stykové plochy musí být mechanicky i chemicky očištěny a zdrsněny U drsných povrchů se lepidla nanáší oboustranně a u hladkých jednostranně Tlušťka lepící vrstvy je μm Lepený spoj je citlivý na namáhání tahem a odlupování

62 Příprava pájeného spoje
Druhy pájení

63 Withwortův závit

64 Příprava pájeného spoje
Pájky drží jen na kovově čistém povrchu Čištění se používají pilníky, kartáče atd. Pozinkované plechy se před pájením upravují mořením Na pevnost má největší vliv co nejmenší spára mezi pájenými místy Před nanesením pájky musí být součásti zahřáty na teplotu tavení pájky a musí být na této teplotě udržovány Napájené místo se nanese tavidlo - pájecí voda, borax atd. Tavidlo zabraňuje přístupu vzduchu k pájenému spoji a odstraňují zbytky nečistot Nanesení pájky – pájka je do spoje vtahována kapilárním efektem Po dokončení pájení je nutné pájený spoj očistit

65 Druhy pájení Měkké pájení Tvrdé pájení

66 Měkké pájení Pájecí teplota: do 500°C Pájka:
Např. slitina 20% cínu a olova Např. slitina 60% cínu a olova Speciální pájky např. SnAg (5% Ag)

67 Tvrdé pájení Pájecí teplota: nad 500°C Pájka:
Slitiny mědi – pájení materiálů z oceli a niklu Slitiny s obsahem stříbra do 20% - pájení mědi Slitiny s obsahem stříbra nad 20% - pájení slinutých karbidů

68 Literatura: Čupera, Štěrba,:Autoelektronika - Elektro.syst.ve vozidlech,jejich propojení,diagnostika,zákl.nast. ISBN Jan Zdeněk, Ždánský Bronislav - AUTOMOBILY 1 – PODVOZKY ISBN Jan Zdeněk, Ždánský Bronislav - AUTOMOBILY 4 – PŘÍSLUŠENSTVÍ ISBN


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google