Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

59.1 Zásady psaní čárky v souvětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "59.1 Zásady psaní čárky v souvětí"— Transkript prezentace:

1 59.1 Zásady psaní čárky v souvětí
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 59.1 Zásady psaní čárky v souvětí Je jasné že správné používání interpunkce je opravdu důležité psaní čárek teček či uvozovek není pouhým výmyslem nás učitelů abychom měli čím trápit žáky Dobře použité interpunkční znaménko nám může pomoci pochopit správný význam věty je dobrým orientačním bodem při čtení textu a jeho porozumění Pokud tedy chceme aby se v našem textu dobře orientovali i ostatní už jen z tohoto důvodu bychom měli interpunkční znaménka používat Schválně zkuste si přečíst tento text ve znění bez použití interpunkce interpunkční znaménka tečka, čárka, otazník, vykřičník, dvojtečka, středník, pomlčka, tři tečky, uvozovky, závorky, lomítko, apostrof Autor: Mgr. Eva Zralá

2 59.2 Co již víme o interpunkčních znaménkách?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 59.2 Co již víme o interpunkčních znaménkách? znaménko název funkce . tečka ukončuje větu, označuje zkratky, označuje řadové číslovky , čárka odděluje věty v souvětí, složky několikanásobných větných členů, volně vložené či připojené výrazy ; středník funkce mezi tečkou a čárkou - odděluje části jedné věty, ale výrazněji než čárka : dvojtečka uvozuje větu či její část (často přímou řeč), která nějak doplňuje či rozvíjí předchozí text ! vykřičník ukončuje větu rozkazovací či zvolací ? otazník ukončuje větu tázací – — pomlčka odděluje části projevu, naznačuje pomlku v řeči, vyznačuje rozsah (od - do) spojovník, rozdělovník spojuje těsně vázaná slova, na konci řádku vyznačuje dělení slov výpustka (tři tečky) nahrazuje vypuštěnou část textu, uvnitř textu naznačuje přerušovanou řeč „“ ‚‘ »« uvozovky uvozují přímou řeč, citáty apostrof nahrazuje vynechané písmeno, používá se pro zkracování letopočtů () [] {}〈〉 závorky označují volně vložené (méně důležité) části textu / lomítko vyznačuje alternativy (nahrazuje spojku nebo)

3 59.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 59.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? členicí znaménko ČÁRKA odděluje: několikanásobné větné členy vložené nebo volně připojené výrazy věty v souvětí viz DUM ČJ 58 (Zásady psaní čárky ve větě jednoduché) viz dále další důležité informace najdeš v DUM ČJ 17 a ČJ 18

4 59.4 Co si řekneme nového? PAMATUJ!!! ZÁSADY PSANÍ ČÁRKY V SOUVĚTÍ
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 59.4 Co si řekneme nového? ZÁSADY PSANÍ ČÁRKY V SOUVĚTÍ čárkou oddělujeme zpravidla všechny věty v souvětí (hlavní, vedlejší, souřadně spojené) větu vloženou do jiné věty oddělujeme čárkou z obou stran K evropským velkoměstům, která mají podzemní dráhu, patří i Praha. čárku nepíšeme pouze před spojkami a, i, ani, nebo v poměru slučovacím Stavili se pro mě a já jsem šel. ve všech ostatních případech (např. a v poměru odporovacím, dvojice spojek ani - ani, spojení a tedy, a proto, a tak) čárku píšeme Stavili se pro mě, a já jsem nešel. poměr odporovací Stavili se pro mě, a tak jsem šel. poměr důsledkový jestliže se děje přímo nevylučují, ale označují jen dvě možnosti (které např. po sobě následují), pak se před spojkami nebo, či čárka nepíše Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi. setkají-li se dva spojovací výrazy, z nichž každý patří jiné větě, píše se čárka před prvním z nich Odpovězte hned, nebo kdyby to nebylo možné, aspoň do týdne. PAMATUJ!!!

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 59.5 Procvičení a příklady Rozliš věty hlavní a vedlejší, doplň čárky a odůvodni je. Z pamětí cyklisty Po celý školní rok jsem se vždycky snažil abych měl dobré vysvědčení protože jinak by maminka na prázdniny odstavila kolo A prázdniny bez kola jsem si neuměl představit. Vyjížděl jsem od nás z městečka do blízkých hor které směrem nahoru byly Krušné a dolů veselé protože jsem z kopce nemusel šlapat. Když jsem domů přinesl vysvědčení slušné maminka jen vzdychla. Neměla mé kolo ráda a já se jí nemohl divit. Přiváželo mě z prázdninových výletů značně potlučeného a ona lomila rukama že jsem samá boule. A že jsem určitě jezdil jako blázen a že si nedám říct a že doufá že příští rok se budu učit hůř aby mohla dát kolo pod zámek. Taky říkala že ještě nejsem dospělý a že za mě odpovídá ale ve skutečnosti jsem musel odpovídat já na její otázky jak a proč jsem si zase natloukl. Marně jsem se pokoušel tyto otázky zamluvit ujištěním že zranění jsou neškodná protože jsem si je pořídil na zdravém vzduchu. Doznávám že jsem byl cyklistou nesvědomitým. Průběžně jsem se zdokonaloval v jízdě bez řídítek a z kopce jsem nerad brzdil a naopak za deště jsem brzdil rád jelikož ve smyku jsem si připal dospělejší. Ale tohle jsem mamince vyprávět nemohl protože by mě nepustila do sedla. Šrámy jsem se snažil pentlit nejrůznějšími výmluvami které měly ukázat že já za nic nemohu že to zavinily nepředvídané okolnosti. (podle R. Křesťana)

6 59.6 Něco navíc pro šikovné Zásady interpunkce při psaní na počítači
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 59.6 Něco navíc pro šikovné Zásady interpunkce při psaní na počítači základní pravidlo pro tečku, čárku, otazník, vykřičník a dvojtečku zní: Za znaménko mezera patří, před něj nikoliv. pro závorky a uvozovky platí: Na vnějších stranách závorek / uvozovek se mezery dělají, na vnitřních ne.

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 59.7 CLIL (Punctuation)

8 59.8 Test znalostí 1. Mezi interpunkční znaménka nepatří:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 59.8 Test znalostí 1. Mezi interpunkční znaménka nepatří: a/ čárka b/ tečka c/ háček d/ lomítko 3. Ve kterém souvětí jsou správně doplněny čárky? a/ Slíbil, že zavolá, a neudělal to. b/ Slíbil, že zavolá, a že se domluvíme. c/ Svůj slib, že zavolá opět nedodržel. d/ Na svůj slib si, ani nevzpomněl. 2. Čárku v souvětí nepíšeme (vyber pravdivé tvrzení): a/ před spojkami a, i, ani, nebo v poměruslučovacím b/ před spojkami a proto, a tedy, a tak c/ mezi hlavní a vedlejší větou d/ za vloženou vedlejší větou a/ Chtěl, abychom řekli kde jsme byli a co jsme tam dělali. b/ Chtěl, abychom řekli, kde jsme byli a co jsme tam dělali. c/ Chtěl, abychom řekli, kde jsme byli, a co jsme tam dělali. d/ Chtěl abychom řekli, kde jsme byli, a co jsme tam dělali. Správné odpovědi: c a b

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 59.9 Použité zdroje, citace slide 1 slide 2 Styblík Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 2. vydání, Praha, Fortuna, 1996, ISBN slide 5 slide 6 slide 7 slide 7 slide 7

10 59.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 59.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 01 – 06/2012 Ročník 7. a 8. ročník Klíčová slova Interpunkce, interpunkční znaménka, čárka. Anotace Prezentace popisující zásady psaní čárky v souvětí.


Stáhnout ppt "59.1 Zásady psaní čárky v souvětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google