Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie her jako bojové umění Vysoká škola finanční a správní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie her jako bojové umění Vysoká škola finanční a správní"— Transkript prezentace:

1 Teorie her jako bojové umění Vysoká škola finanční a správní
Radim Valenčík Vysoká škola finanční a správní Březen 2012

2 Teorie her nejobecněji:
Existence jiného (jiných) subjektu (subjektů), který spolurozhoduje (spolurozhodují) o tom, co se stane. (jiným subjektem může být i příroda, resp. nahodilost) Jinak F(x1, x2,… xn) = 0, kde některé proměnné nemáme pod kontrolou Příklad: Závod automobilů – trénink a vlastní závod (u F1 neplatí tak úplně) Základní pojmy: Hráči, strategie, výplatní matice Další pojmy: Vyjednávání, koalice

3 Nejjednodušší případ: Hádání levá-pravá ruka
(Psychologie, nebo matematika?) X2 P L P ; ; -1 X1 L ; ; 1

4 Hádání levá-pravá ruka
Složitější případ: Hádání levá-pravá ruka X2 P L P ; ; -1 X1 L ; ; 1

5 Hádání levá-pravá ruka
Složitější případ: Hádání levá-pravá ruka X2 P L P ; ; -5 X1 L ; ; 1

6 Jak budeme postupovat? 1. Základní pojmy teorie her (typy her, prostředky vyjádření hry, jak chápat řešení apod.) 2. Zdánlivá odlišnost reálného rozhodování lidí od toho, co vyplývá z teorie her – kontextuální charakter her. 3. Teorie omylu – nejen proč se mýlíme, ale i jakým způsobem se mýlíme. 4. Teorie společenství: - Model tragédie společenského vlastnictví. - Model redistribučního systému. 5. Odhalení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. 6. Odhalení jádra vyjednávání vlivu v těchto strukturách. 7. Historický kontext a praktické závěry.

7 Poznámky k předešlým bodům:
1. O naší informovanosti o hrách, kterých se účastníme. 2. Vyjednávání v redistribučních systémech – čím je ovlivněno a co z toho vyplývá, „překrytí“ vypovídací schopnosti modelu vztahy spřízněnosti. 3. Možnosti hráče, který odhalil porušování obecně přijatých zásad jiným hráčem. (Jaké jsou?) 4. Proč musí mít struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad jádro vyjednávání vlivu, jak toto vyjednávání probíhá a jak se projevuje? (Proč má „silnou intepretaci“ až redistribuční systém 2. řádu?)

8 Co můžeme a co nemůžeme v rámci minikurzu 3x2 dát a co ne:
Lze dát ucelenou představu o tom: 1. Co, jak a proč si nastudovat. 2. V čem a jak se vycvičit. Nelze předat všechny nezbytné poznatky a provést vlastní výcvik rozhodování on-line. K tomu literatura: DLOUHÝ M., FIALA P. Úvod do teorie her. 2. přepracované vydání. Praha VŠE – Oeconomica. ISBN (nebo 1. vydání z roku 2007) HEISSLER H, VALENČÍK R., WAWROSZ P. Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Praha VŠFS – EUPRESS.

9 Dále lze absolvovat volitelné předměty týkající se teorie her na bakalářském i magisterském kurzu, ke kterým jsou zpracovány e-learningové opory obsahující vše podstatné, příp.získat přístup k těmto oporám. Materiály ke stažení na:

10 TEORIE HER EKONOMICKÁ REALITA Hra rozhodovací situace, konflikt Hráč účastník konfliktu, rozhodovatel, firma, jedinec, politická strana Strategie konkrétní alternativa, kterou může hráč zvolit Optimální strategie hráčem zvolená alternativa, která je pro něj nejvýhodnější Prostor strategií seznam všech možných alternativ, které jsou hráči dostupné Výplatní funkce výsledek hry, výhra či zisk hráče v závislosti na zvolených strategiích Inteligentní hráč racionální účastník konfliktu (maximalizuje svůj užitek)

11 Typologie her (jedna z možností): Hry bez opakování Hry s konstantním součtem Hra v normálním tvaru (ryzí strategie) Smíšené strategie Hry s nekonstantním součtem Nekooperativní hra (Dvou-maticová hra) Kooperativní hra dvou hráčů Kooperativní hra N hráčů Hry v rozvinutém tvaru Opakované hry Konečně opakované hry Nekonečně opakované hry Rozhodování při riziku a neurčitosti Rozhodování při riziku Rozhodování při neurčitosti Hry s neúplnou informací

12 Příklad zdánlivé iracionality: A
Příklad zdánlivé iracionality: A. Michl: „Jak rozdělit intergalakticky zapákovaných 100 Kč?“ „Úkol: Podělte se s neznámým o nalezených 100 Kč. Vy navrhujete, v jakém poměru se rozdělíte. Máte jednu možnost učinit nabídku. Pokud druhá strana odmítne, nedostane nikdo nic. Když odsouhlasí, bude po vašem. Co vy na to? Za mě říkám, vezmu si 80 korun a vám dám dvacetikorunu na malé pivo. Vezmete to? Podle teorie byste měli maximalizovat užitek. Proto zlatá dvacka, ne? Ruku na srdce, vezmete nabídku doopravdy? Když jsem při studiích dělal tento pokus v nejlepším londýnském studentském baru „The Quad“, 90 procent lidí nabídku 80:20 odmítlo. Ekonomickou teorii boří přirozené lidské vlastnosti typu vlastní zájem, pýcha, potupa, msta (podtrženo námi). Podle pokusů musíte přijít alespoň s 65:35, aby byla celkem slušná šance na to, že neskončíte s prázdnou.“ blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ales-michl.php?itemid=6643.

13 Jak vysvětlit? Kontextuální hry a jejich význam. Příklady.

14 1. Každé konkrétní rozhodování člověka se odehrává v prostředí, ve kterém se hraje velké množství nejrůznějších her (ve smyslu teorie her). 2. Tyto hry spolu navzájem souvisejí, a to různým způsobem. 3. Člověk si vždy jen v omezené míře uvědomuje, jakých her se účastní (do jakých vstupuje, do jakých je vtahován, ve kterých se s ním počítá jako s objektem nereflektujícím svoji pozici a svoji roli apod. ). 4. Každou konkrétní hru, v té míře, v jaké je informován o tom, že se jí účastní, hraje s vědomím či povědomím kontextu ostatních her, tj. promítá do této hry kontexty vyplývající z jeho větší či menší, racionální či jen tušené reflexe ostatních her, které na danou hru mají vliv. 5. Pokud chceme využít předpoklad racionálně se chovajícího jednotlivce maximalizujícího svůj užitek k vytvoření modelu odpovídajícímu co nejvíce skutečnosti, pak musíme odhalit, jak spolu jednotlivé hry vzájemně souvisejí. 6. Jde jak o popis a analýzu jednotlivých jednoduchých her, tak i her složených z jednoduchých her tím, jak spolu tyto hry souvisejí, o anatomii standardních situací, které takto vznikají. 7. Při této analýze musíme respektovat důležitou skutečnost, totiž to, že člověk si jednotlivé hry i svou účast v nich uvědomuje pouze částečně, že je o jednotlivých hrách informován jen neúplně, že o některých z her, které jsou podstatné, dokonce nemá ani tušení.

15 Výplatní matice hry typu vězňovo dilema
X2 dodrží nedodrží dohodu dohodu dodrží dohodu 6 ; ; 8 X1 nedodrží dohodu 8 ; ; 3

16 Příklad interpretace hry typu vězňovo dilema: * Duopol a dohoda o cenách * Dohoda o limitech na reklamu Nástroje, které má teorie k dispozici: * Princip maximin * Nashova rovnováha

17 Výplatní matice hry typu lov na jelena
X2 loví loví zajíce jelena loví zajíce 2 ; ; 0 X1 loví jelena 0 ; ; 5 Význam rozlišení, např. při rozhodování věřitelů.

18 Kontextuální hry Rozpory mezi teorií a praxí zrada kooperace
neznámé rozhodnutí Shafir, Tversky (1992) 97 84 63 Li, Taplan (2002) 83 66 60 Busemeyer (2006) 91

19 Výplatní matice hry typu vězňovo dilema s uvážením role důvěryhodnostního kapitálu
X2 dodrží nedodrží dohodu dohodu dodrží dohodu 6+2; ; 8-6 X1 nedodrží dohodu 8-6; ; 3-6

20 Kontextuální hry Tabulka 1 X2 Dodrží Nedodrží X1 6; 6 0; 8 8; 0 3; 3
6+2; 6+2 0+2; 8-6 8-6; 0+2 3-6; 3-6 Tabulka 3 X2 Dodrží Nedodrží X1 6+2; 6+2 0+2; 20-6 20-6; 0+2 3-6; 3-6

21 Co tvoří naši racionalitu a čím je omezena? I.
K racionálnímu rozhodování (tj. výběru nejvhodnější alternativy z hlediska preferencí) používá člověk (a v určité míře i jiné bytosti) nejen rozum, ale i další složky svého vědomí, např.: Paměť, kterou uchovává svou zkušenost. Představivost, kterou zpřítomňuje to, co je z jeho zkušenosti uchováno prostřednictvím paměti, a to v kontextu situací, v nichž se nachází. Emoce, resp. prožitkový mechanismu, kterým provádí „on-line“ výběr optimální varianty v podmínkách aktuálního a akutního působení nejrůznějších vlivů. Rozum, kterým se snaží odhalit obecně platné zákonitosti a nalézt tak trvalejší oporu při svém rozhodování. Pochybování, které mu umožňuje překračovat hranice toho, co považuje za jednou provždy dané a neměnné (ve smyslu existence obecné zákonitosti).

22 Co tvoří naši racionalitu a čím je omezena? II.
Intuice, prostřednictvím které v určitých momentech vstupuje do rozhodování to, co je potlačeno používáním rozumu a co je určitou reflexí omezenosti rozumu. Kalkulace či výpočet, včetně použití modelů, které umožňuje jednoznačnou volbu v podmínkách, které jsou přesně definovány. Morální hodnocení, které do výběru variant promítá různá tabu související s respektováním obecně přijatých zásad. A případně i další (psychika člověka je příliš složitá na to, abychom jednoduše vtěsnali to, co obsahuje, a funkční propojenost toho, co obsahuje, do jednoduchých škatulek).

23 Co tvoří naši racionalitu a čím je omezena? III.
Racionalita (ve smyslu výběru optimální varianty) je však vždy více či méně omezena: Omezením informací, které má člověk k dispozici. Omezením možností zpracování informací z hlediska jejich využití k aktuální volbě. Omezeními spojenými s vymezením preferencí, resp. jejich reflexí samotným člověkem. (Stručně řečeno, provádíme-li výběr „on-line“, musíme počítat s tím, že nemáme ani všechny informace, ani je nedokážeme dostatečně vyhodnotit, ani nemáme k čemu hodnocení vztáhnout, pokud bychom chtěli provést příslušný výběr zcela dokonale. Pokud si však tato omezení uvědomujeme, pak je model racionálně se chovajícího jednotlivce maximalizujícího svůj užitek vhodnou aproximací reality, podobně jako je „hmotný bod“ dobrou výchozí, nikoli však dostatečnou aproximací reálného tělesa.)

24 Podstata omylu: Omyl 1. řádu:
- Buď neuvažujeme významnou hru či hry, které vstupují do kontextu hry, v níž činíme rozhodnutí. - Nebo naopak promítáme do hry, v níž činíme rozhodnutí, kontext nějaké jiné hry či jiných her, který v ní ovšem není přítomen. Omyl 2. řádu: - Buď u některého z hráčů neuvažujeme významnou hru či hry, které on sám uvažuje jako kontext her a činí na základě toho rozhodnutí. - Nebo naopak promítáme do rozhodování některého hráče kontext nějaké jiné hry či jiných her, které on sám neuvažuje

25 Děkuji za pozornost. Uvítám připomínky – přímo i mailem Těším se na příště na stejném místě ve stejnou dobu. Sledujte www stránky semináře

26


Stáhnout ppt "Teorie her jako bojové umění Vysoká škola finanční a správní"

Podobné prezentace


Reklamy Google