Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorování výuky odborných předmětů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorování výuky odborných předmětů"— Transkript prezentace:

1 Monitorování výuky odborných předmětů
Reg. č. CZ.1.07/1.1.08/ Komunální odpady

2 Komunální odpad vzniká na území obce při činností fyzických osob. Původcem KO je obec , která stanoví systém nakládání s odpady v obci a zveřejní ho vyhláškou. Občané jsou povinni zapojit se do systému a platit poplatky. Právnické osoby (škola, obecní úřad, firmy…) se mohou do systému zapojit, pokud jejich odpad má podobný charakter, na základě smlouvy s obecním úřadem.

3 Rozdělení: Domovní odpad - využitelný odpad - rozložitelný odpad - nebezpečný odpad - zbytkový odpad Velkoobjemový odpad Smetky z ulic Bioodpad

4 Charakteristika - heterogenní (různorodá) směs pevného skupenství - jeho množství a složení se mění během roku Složení: - plasty 33% (objemu) - papír 20 % - kuchyňské odpady, bioodpad 25% - sklo 2 % - kovy 3 % - ostatní (dřevo, popel, porcelán, textil) 13 % - nebezpečné odpady 2 %

5 Zdroj: EKO-KOM, a.s., Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, 2008

6 Nakládání s komunálním odpadem: 
1.Shromažďování - sběrné nádoby: - popelnice 11O l (kovové, plastové 120l) - kontejnery l (plastové , kovové) - plastové pytle - kontejnery na velkoobjemový odpad (mimo obec

7

8

9

10

11 2. Odvoz odpadů

12 3. Třídění

13 4. Recyklace - znovu uvedení do materiálu do oběhu, látkové využití odpadu (předpokladem je třídění) Význam: 1. šetření prvotní suroviny 2. šetření energie 3. zmenšování množství odpadů

14 Vhodné odpady: papír: při každé recyklaci se zhoršuje kvalita (max. 6x ) ušetří se dřevo, voda, sklo: 64 – 68 % střepů jako náhrada křemenného písku ( kvalita se nezhoršuje) plasty: PET – výroba textilních vláken (do spacáků, zimních bund) PE - polyetylén - igelitové tašky , sáčky , folie (laťky na plot, zatravňovací dlaždice) Polystyren – izolační dlaždice, stavební hmoty PVC (3) obsah Cl, ftalátů, problematická likvidace

15

16

17

18 5. Sběr a výkup - sběr za dohodnutou cenu
6. Skladování – přechodné uložení odpadů, používá se například pro tříděný odpad 7. Využití odpadů – látkové = recyklace - energetické = získání tepelné energie spálením odpadu - využití pro původní účely (secondhand, bazar, antikvariát, charita…)

19 8. Úpravy odpadů - změna fyzikálních, chemických či biologických vlastností odpadů
(viz nebezpečné odpady) 9. Odstraňování odpadů - skládkování - 70% odpadů u nás - termické metody - spálení odpadů, energetické využití - biologické metody - biodegradace 10. Skládkování – trvalé uložení odpadů

20

21 Vývoj nakládání se směsným komunálním odpadem v letech 2003 - 2007, zdroj Český statistický úřad

22 Nakládání se směsným komunálním odpadem v Evropě (údaje kg/osobu/rok), zdroj: Eurostat

23 OBALY  - tvoří 50% objemu a 25% hmotnosti KO Funkce obalů: ochrana (před bakteriemi, mechanickým poškozením, před promočením a slunečním zářením) distribuční (dobře se balí, rozváží a prodává) informační (trvanlivost, název a složení výrobku, množství, ekoznačky…) estetická – „obal prodává“

24 Vhodné obaly: vratné obaly (minerálky, pivo) recyklovatelné ( PET, sklo, Al) rozložitelné (plasty z kukuřičného škrobu, papír) zmenšení objemu ( koncentráty, sirup)

25 ZÁKON Č.477/2001 O OBALECH Účel: předcházení vzniku odpadů z obalu, snižování jejich hmotnosti, objemu a škodlivosti (těžké kovy, chlor) Cíl: prevence - hmotnost a objem má být co nejmenší - obal má obsahovat co nejméně nebezpečných látek - má být recyklovatelný, rozložitelný nebo využitelný ( energie) - obal má být označen způsobem nakládání s ním Pokuty: jsou udělovány v rozmezí od 0,5milionu do 50miliónů Kč  

26 Autorizovaná obalová společnost
= právnická osoba se sídlem v ČR která má oprávnění zajišťovat sdružení plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalu.

27 Ekologicky šetrný výrobek
Ekologicky šetrný výrobek Ekologicky šetrný výrobek pravděpodobně neobsahuje těžko odbouratelné chemické látky jako jsou například tenzidy nebo fosfor či jiné toxiny. Tuto značku garantuje Ministerstvo životního prostředí a její udělování řídí Agentura pro ekologicky šetrné výrobky. Musí navíc splňovat určitá kritéria týkající se životního cyklu včetně obalu.

28 Bio BIO Produkty ekologického způsobu hospodaření se označují odlišně než výrobky ekologicky šetrné. Mají značku BIO a jsou půlkruhové, zatímco ekologicky šetrný výrobek nese nápis "ekologicky šetrný výrobek" a je směrován do kruhu. Udělování značky BIO garantuje taktéž Ministerstvo životního prostředí a program udělování řídí Kontrola ekologického zemědělství. Při výrobě takto značených produktů byly použity technologie a suroviny splňující přísné podmínky předpisů ekologického zemědělství.

29

30


Stáhnout ppt "Monitorování výuky odborných předmětů"

Podobné prezentace


Reklamy Google