Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRÁRNY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRÁRNY."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRÁRNY

2 TEPELNÉ ELEKTRÁRNY Princip: spalováním paliva získáme páru, ta roztočí turbínu, která je spojena s generátorem. Ten přemění mechanickou energii na elektrickou. Dělíme: - kondenzační tepelné elektrárny: vyrábí pouze el. energii, účinnost 30-40% - teplárny: vyrábí el. energii, zbytkové teplo se používá k vytápění a ohřevu vody, účinnost 60-75%

3

4 JADERNÉ ELEKTRÁRNY Je vlastně tepelná elektrárna, která má místo parního kotle jaderný reaktor, v němž probíhá štěpení těžkých prvků (uran, plutonium), za současného uvolňování velkého množství tepla. Jaderné elektrárny využívají jako palivo obohacený uran, což je uran, v němž byl zvýšen obsah izotopu 235U z původních 0,5 % na 2 – 5 %. Podle odhadů vydrží zásoby uranu nejméňe 270 let.

5 Štěpením jádra uranu 235 vzniká
- 83% tepla - 17% energie radioaktivního záření Řízení výkonu se děje změnou pohlcování neutronů zasouváním tyčí do aktivní zóny reaktoru. Spotřeba paliva: 1kg uranu 235 nahradí asi 300 tun uhlí

6

7 Výhody: - vysoký výkon - nevypouští do ovzduší škodlivé látky - neprodukují skleníkové plyny - jejich odpady jsou zcela pod kontrolou - těžba uranu je mnohem šetrnější k životnímu prostředí než těžba uhlí Nevýhody: - pořizovací cena - ukládání radioaktivního odpadu

8 VODNÍ ELEKTRÁRNY Voda patří k nevyčerpatelným zdrojům energie, a to kinetickou nebo potencionální energií vodních toků. Výhody: - voda je nevyčerpatelným zdrojem energie - nejsou produkovány žádné škodlivé emise - mohou startovat během několika sekund - vyžaduje minimální obsluhu, lze je ovládat na dálku - přehradní jezera mohou sloužit i k jiným účelům (sport, rekreace, zdroj pitné vody) - přehradní hráz dokáže zabránit menším povodním Nevýhody: - vysoká investice - složitá výstavba - nutnost zatopení velkého území - brání přirozené migraci vodních živočichů - brání lodnímu provozu, je nutno vybudovat systém zdymadel Vodní elektrárny rozdělujeme na akumulační, přečerpávací a průtočné.

9 Akumulační elektrárny
Voda teče spádem z vyššího místa a pohání turbínu připojenou na generátor. Jsou charakterizovány vzdouvacím zařízením, kde je velká zásoba vody. Pracují v době energetických špiček

10 Přečerpávací elektrárny
Jde o speciální typ vodní elektrárny, která slouží ke skladování energie. Vyrábí elektřinu v době energetických špiček. V noci se přečerpává voda z dolní nádrže do horní. Při výrobě elektřiny protéká voda z horní nádrže přes turbínu do dolní nádrže.

11 Průtočné elektrárny Jsou základní elektrárny. Využívá se tekoucí vody až do plné hltnosti turbíny, přebytek vody padá nevyužitý přes jez do řečiště. Nejčastěji jsou to malé elektrárny

12 NETRADIČNÍ ZDROJE EL. ENERGIE
Jsou to zdroje, které jsou v podstatě nevyčerpatelné Výhody: - ušetření zdrojů fosilních paliv - odpadá znečištění ovzduší - snížení skleníkového efektu Nevýhoda: - obvykle vyšší pořizovací náklady

13 Netradiční zdroje elektrické energie jsou například:
Sluneční energie Větrné elektrárny Využití biomasy

14 Sluneční tepelná elektrárna

15 Fotovoltaické panely Fotovoltaické panele jsou vytvořené z křemíku a křemík je jeden z nejčastějších prvků na Zemi. Fotovoltaické panely se skládají z dvou častí – pozitivní a negativní, a rozdíl potenciálu mezi těmito dvěma části závisí na intenzitě slunečního záření. Sluneční energie přichází na Zemi ve tvaru fotonu. Když spadnou na povrch slunečního panelu, tyto fotony odevzdají svou energii panelu a tím způsobem vyrážejí záporně nabité elektrony z atomu. Vyražené elektrony se pohybuji ke druhé (negativní) straně panelu a tímto způsobem se tvoří rozdíl potenciálu, generuje se elektrická energie.

16 Větrné elektrárny Vítr vzniká prouděním vzduchu, které je způsobeno nerovnoměrným ohříváním vzduchu a země. Pohybová energie větru otáčí listy či lopatkami rotoru, tím vzniká mechanická energie. Ta se přenáší přes převodovku do generátoru, kde se mění na elektrickou energii.

17 Využití biomasy - Zpracování odpadů z domácností, zemědělství
- Rychle rostoucí plodiny


Stáhnout ppt "ELEKTRÁRNY."

Podobné prezentace


Reklamy Google