Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY"— Transkript prezentace:

1 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

2 Celkové náklady stavby
Rozdělení celkových nákladů stavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká díla J. Ostatní náklady Celkovými náklady stavby jsou veškeré náklady a výdaje investora související s jejím pořízením. Ve stádiu studie realizace projektu se sestavuje takzvaný propočet celkových nákladů, který obsahuje následující oddíly: VIZ FOLIE

3 Celkové náklady stavby
A. Stavební objekty Stavba SO ZRN 1 SO ZRN 2 SOn ZRN n B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká díla J. Ostatní náklady PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET Náklady na stavební objekty se nazývají základními rozpočtovými náklady a jejich výše se určuje pro jednotlivé stavební objekty (SO1 SO2….). Jednotlivé stavební objekty tvoří stavbu. Jednou z možností stanovení výše základních rozpočtových nákladů je využití technickohospodářských ukazatelů (THU), které každoročně vydává ÚRS Praha a.s.. Technickohospodářské ukazatele jsou nástrojem pro tvorbu kvalifikovaných propočtů a odborných odhadů cen staveb v předprojektové fázi výstavby, pro řešení developerských projektů i pro stanovení honorářů za architektonické a inženýrské práce. Jejich výhodou je snadné a rychlé využití. Z opačného pohledu jejich vypovídající hodnota je nižší než při tvorbě rozpočtů. Technicko-hospodářské ukazatele jsou nástrojem pro odhad cen a podkladem pro developerské rozhodování. Používají se ve fázi, kdy nemáme k dispozici dostatečné množství podkladů pro tvorbu rozpočtu a přesto chceme znát alespoň rámcově cenu stavby a její budoucí charakteristiky.

4 Celkové náklady stavby
Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Stavební objekt ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Stavba Stavební objekt 1 SO1 (administrativní budova) ZRN1 Stavební objekt 2 SO2 (vodovodní přípojka) ZRN2 Stavební objekt 3 SO3 (kanalizační přípojka) ZRN3 Stavební objekt n SOn (parkovací stání) ZRN4 CELKOVÉ ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY CZRN Náklady na stavební objekty se nazývají základními rozpočtovými náklady a jejich výše se určuje pro jednotlivé stavební objekty (SO1 SO2….). Jednotlivé stavební objekty tvoří stavbu. Jednou z možností stanovení výše základních rozpočtových nákladů je využití technickohospodářských ukazatelů (THU), které každoročně vydává ÚRS Praha a.s.. Technickohospodářské ukazatele jsou nástrojem pro tvorbu kvalifikovaných propočtů a odborných odhadů cen staveb v předprojektové fázi výstavby, pro řešení developerských projektů i pro stanovení honorářů za architektonické a inženýrské práce. Jejich výhodou je snadné a rychlé využití. Z opačného pohledu jejich vypovídající hodnota je nižší než při tvorbě rozpočtů. Technicko-hospodářské ukazatele jsou nástrojem pro odhad cen a podkladem pro developerské rozhodování. Používají se ve fázi, kdy nemáme k dispozici dostatečné množství podkladů pro tvorbu rozpočtu a přesto chceme znát alespoň rámcově cenu stavby a její budoucí charakteristiky.

5 ZRN = cena za m.j. x počet m.j.
Propočet Použití - Při stanovení předběžných nákladů z pohledu investora - Používá se v počáteční fázi rozhodování - Neexistuje podrobná projektová dokumentace Způsob výpočtu - Jedná se o předběžnou cenu stanovenou podle rozsahu a druhu objektu - Zpravidla se stanovuje pomocí Technicko hospodářských ukazatelů (THU) ZRN = cena za m.j. x počet m.j.

6 Propočet Ukázka THU

7 Propočet Ukázka THU

8 Propočet Stavební objekt PŘÍKLAD
Vypočtěte celkové základní rozpočtové náklady stavby, která se skládá ze dvou stavebních objektů: SO1 budova pro tělovýchovu zděná z cihel o velikosti 3000 m3 SO2 vodovodní přípojka DN 300mm ocelová 10m SO1 ZRN so1 = 3000 m3 * 4700 = 14 100 000 Kč bez DPH SO2 ZRN so2 = 10 m * 9100 = 91 000 Kč bez DPH CZRN stavby = ZRNso1 + ZRNso2 = 14 100   000 = 14 191 000 Kč bez DPH

9 Propočet Ukázka THU

10 Propočet Ukázka THU

11 Podklady

12 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce ZAHRNUJE NÁKLADY - Studie - Všechny typy projektové dokumentace - Výběr dodavatele - Autorský a technický dozor - Dokončení stavby MOŽNOSTI VÝPOČTU - Hodinové sazby - Procentuální sazba - Podle Honorářového řádu - Podle sazebníku UNIKA - Jiným způsobem

13 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce UKÁZKA HODINOVÝCH SAZEB

14 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce UKÁZKA VÝPOČTU PODLE HONORÁŘOVÉHO ŘÁDU Rozdělení Pozemní stavby, Inženýrské stavby, Technologické stavby Princip jako % z CZRN Postup 1. Zatřídění do honorářových zón – podle složitosti stavby I–V HZ 2. Určení procenta – z tabulky 3. Výpočet výkonových fází – jako % z celkového honoráře

15 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce HONORÁŘOVÉ ZÓNY Pozemní stavby

16 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce TABULKA PRO URČENÍ PROCENTA

17 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce VÝKONOVÉ FÁZE

18 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Projektové a průzkumné práce PŘÍKLAD S jak velkými náklady je třeba počítat na autorský a technický dozor při výstavbě polikliniky, jejíž celkové základní rozpočtové náklady činí 30 mil. Kč. 1. Honorářová zóna III HZ 2. Určení procenta celkového honoráře 3. Určení výkonové fáze 9,58% z 30 mil. = Kč 11% z 2,874 mil. = Kč

19 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Náklady na umístění stavby - NUS (Vedlejší rozpočtové náklady – VRN) ZAHRNUJE NÁKLADY - provozní a sociální zařízení staveniště - územní vlivy - mimořádně ztížené pracovní prostředí - ostatní VÝPOČET - jako % z CZRN stavby - % je závislé na velikosti stavby - pohybuje se okolo 5% (čím větší stavba tím menší %)

20 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Rezerva - Zahrnuje nepředvídané náklady, má charakter jisté pojistky VÝPOČET - jako % z CZRN stavby - 4 – 7 % pro novostavby - 5 – 10 % pro rekonstrukce - 13 – 18 % při obnově kulturních památek - do 20 % pro podzemní objekty

21 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Provozní soubory - Zahrnuje náklady na stroje, zařízení, nářadí a inventář, jestliže odpovídají pojmu technologické zařízení a jestliže představují provozní soubor, dále náklady na jejich montáž včetně mimostaveništní dopravy. - Např. montážní a stáčecí linky

22 Celkové náklady stavby
F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory Stroje, zařízení a inventář investiční povahy - Zahrnuje náklady na stroje, zařízení, nářadí a inventář, jestliže mají charakter investičního majetku a jestliže nejsou součástí provozních souborů nebo stavebních objektů. Do celkových nákladů se zahrnují náklady na jejich dopravu, na jejich osazení a umístění. - Stroje a zařízení jehož cena pořízení je nad Kč a doba užívání je delší než 1 rok.

23 Celkové náklady stavby
Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká dila J. Ostatní náklady Náklady hrazené z provozních prostředků - Do této skupiny se zahrnují všechny náklady uhrazené z provozních prostředků, které je třeba vynaložit s budovanou investicí. Jsou to zejména náklady na vybavení budovy pro konečný provoz. - Např. nábytek, počítače, vybavení tělocvičen, hotelů apod.

24 Celkové náklady stavby
Rozdělení celkových nákladů výstavby A. Stavební objekty B. Projektové a průzkumné práce C. Náklady na umístění stavby D. Rezerva E. Provozní soubory F. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy G. Náklady hrazené z provozních prostředků H. Nehmotný investiční majetek I. Umělecká díla J. Ostatní náklady Celkové náklady stavby Nehmotný investiční majetek - Náklady na nákup pozemku a budovy Umělecká díla - Zahrnuje náklady na umělecká díla a muzejní předměty, pokud jsou neoddělitelnou součástí staveb. Ostatní náklady - Odvody, daně, poplatky, vytýčení stavby, náklady na patenty a licence, náklady za vynětí ze zemědělského půdního fondu apod.


Stáhnout ppt "CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY"

Podobné prezentace


Reklamy Google