Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září 2010 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady ČNB Současné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září 2010 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady ČNB Současné."— Transkript prezentace:

1 Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září 2010 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady ČNB Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

2 2 Strategie Evropa 2020 • Strategie Evropa 2020 jako jeden z cílů vytyčuje překonání finanční krize a obnova stabilního a zdravého finančního systému. K tomu mají být přijata opatření: •Reformy dohledu nad finančním sektorem •Posílení obezřetnostních a účetních pravidel •Posílení řízení finančních institucí – vyřešit nedostatky v řízení rizik •Předcházet krizím a v případě potřeby je řídit (identifikace systémových rizik, speciální fondy na jejich financování) •Odpovědnost finančního sektoru za současnou krizi – z toho vyvodit odpovídající výši příspěvků finančního sektoru jako nástroje financování krizí (bankovní daň) •Zvýšení transparentnosti na trhu s deriváty

3 3 Reforma evropského systému dohledu Centralizace pravomocí a sjednocujících postupů v regulaci a dohledu nad finančním trhem na evropskou úroveň

4 4 Reforma evropského systému dohledu (1) Založení tří evropských dohledových orgánů: pro bankovnictví, kapitálový trh a pojišťovnictví (ESA) •Vydávání regulatorních a dohledových standardů •Vydávání pokynů a doporučení adresovaných národnímu orgánu dohledu, případně konkrétní finanční instituci •V případě porušení práva EU •Urovnání sporů mezi národními dohledovými orgány •Při mimořádné situaci •Monitorování a hodnocení vývoje na trzích Centralizace pravomocí a sjednocujících postupů v regulaci a dohledu nad finančním trhem na evropskou úroveň

5 5 Reforma evropského systému dohledu (2) Nový systém hodnocení systémového rizika na finančním trhu •Evropská rada pro hodnocení systémového rizika (ESRB) •Obezřetností dohled na makro úrovni •Varování a doporučení dohledovým institucím •Vyhlašování krizové situace •Vyvíjení kvantitativních a kvalitativních ukazatelů k identifikaci a měření systémového rizika (společně s orgány ESA) Centralizace pravomocí a sjednocujících postupů v regulaci a dohledu nad finančním trhem na evropskou úroveň

6 6 Reforma evropského systému dohledu Pozice ČNB: •ČNB nepodporuje přenos pravomocí na nové dohledové orgány na evropské úrovni bez současného převzetí jejich odpovědnosti (ta zůstává na národní úrovni) •ČNB nesouhlasí s omezováním nezávislosti národních orgánů dohledu odpovědných za finanční sektor v národním prostředí •Podstatné je zachování rovnováhy mezi pravomocemi domovských a hostitelských orgánů dohledu a nerozdělení pravomocí od odpovědností

7 7 Systémová opatření k předcházení krizí Evropské iniciativy: •Rámec pro prevenci finančních krizí •Systémy pro řešení problémů bank, včetně zavádění poplatků či zdanění finančních institucí •Harmonizace systémů pojištění vkladů •Identifikace a řízení systémového rizika • Pozice ČNB: • Nutno respektovat princip odpovědnosti – neměla by být oddělena od pravomocí • Opatření by neměla narušovat fiskální suverenitu států • Mělo by se rozhodovat na základě kvalitních analýz dopadů a neměla by se přijímat uspěchaná rozhodnutí

8 8 Bankovní daň Diskutované možnosti: •Daň z finančních transakcí •zdanění transakcí akcií a dluhopisů •Daň z finančních aktivit •Zdanění mezd a zisků •Zdaňování odměn a zisku od určitého limitu •Zdanění rizikových aktivit

9 9 Bankovní daň ČR si vyjednala výhradu nezavádět poplatky a daně pro finanční sektor: •Nejasný záměr (kdo rozhoduje, kdo čerpá vybrané poplatky) •Opatření je v národní diskreci – zdanění je nástrojem národních vlád a nemělo by být určováno z evropské úrovně •Existují vhodnější opatření k dosažení vyšší stability finančního trhu (regulace a dohled) •Zhoršení konkurenceschopnosti evropského finančního sektoru (případně riziko přesunu daňové základny do jiných zemí) •Pravděpodobnost přenosu dodatečného nákladu pro finanční sektor na spotřebitele finančních služeb a investory •Chybějící analýzy a zkušenosti, nejasná koncepce

10 10 Uspěchaná a nadměrná regulace Komise ve svém „Sdělení k regulaci finančních služeb pro udržitelný růst“ z 2. června vytyčila rozsáhlý seznam iniciativ, které mají být schváleny do konce roku 2011 •Zákaz některých krátkých prodejů a zajišťovacích nástrojů úvěrového selhání •Regulace ratingových agentur •Směrnice o kapitálových požadavcích CRD •a mnohé další… Pozice ČNB: •Není vhodné uchýlit se k uspěchané a nadměrné regulaci (současnou krizi již daná opatření neovlivní) •Měly by být provedeny kvalitní analýzy a vyhodnocení dopadu reforem

11 11 Závěrem • ČNB nesouhlasí s neodůvodněným zvyšováním pravomocí evropských orgánů • Není vhodné zasahovat do fiskální suverenity členských států • Neměla by být přesunována odpovědnost za nedostatečné řízení společností a jejich dohledu na EU, tj. na jiné státy (pan-evropské fondy) • Český finanční systém je zdravý a dostatečně kapitalizovaný, nevidíme důvod pro plošné zavádění opatření • Brát v úvahu kumulativní dopady na banky z regulatorní a daňové oblasti ve fázi křehkého oživení ekonomiky


Stáhnout ppt "Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září 2010 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady ČNB Současné."

Podobné prezentace


Reklamy Google