Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGIE CO VŠECHNO SKRÝVÁ….

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGIE CO VŠECHNO SKRÝVÁ…."— Transkript prezentace:

1 ENERGIE CO VŠECHNO SKRÝVÁ…

2 CO JE TO ENERGIE? JE VELMI SLOŽITÉ JEDNODUŠE ODPOVĚDĚT
ENERGII LZE BRÁT JAKO JAKOUSI POHONNOU SMĚS PRO KAŽDOU ČINNOST PROTO CHCEME-LI COKOLIV PROVÁDĚT, MUSÍME MÍT K TOMU DOSTATEK ENERGIE!

3 CO LZE S ENERGIÍ DĚLAT? ENERGII LZE: PŘENÁŠET PŘEMĚŇOVAT
NAPŘÍKLAD V ELEKTRICKÉ SÍTI PŘEMĚŇOVAT NAPŘÍKLAD KDYŽ PŘI TŘENÍ VZNIKÁ TEPLO

4 CO S ENERGIÍ NAOPAK NELZE?
ENERGIE SE NEDÁ: VYROBIT ZNIČIT

5 DRUHY ENERGIÍ ENERGIÍ MÁME OHROMNÉ MNOŽSTVÍ
MY SE ALE PODÍVÁME NA DVA ZÁKLADNÍ 1) POHYBOVÁ ENERGIE TĚLESA 2) POLOHOVÁ ENERGIE TĚLESA

6 POHYBOVÁ ENERGIE MÁ JI KAŽDÉ TĚLESO, KTERÉ SE POHYBUJE
JEJÍ VELIKOST ZÁVISÍ NA HMOTNOSTI TĚLESA A NA JEHO RYCHLOSTI PROTO JI POČÍTÁME:

7 POHYBOVÁ(KINETICKÁ) ENERGIE JE FYZIKÁLNÍ VELIČINA, KTERÁ SE ZNAČÍ EK A JEJÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU JE 1 J.

8 UKÁZKA PŘÍKLADU JAKOU KINETICKOU ENERGII MÁ LETADLO, LETÍ –LI RYCHLOSTÍ km/h A MÁ HMOTNOST 5 t? v = 180 km/h = 50 m/s m = 5 t = 5000 kg EK=?

9 VÝPOČET:

10 PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ PŘ 1) PŘ 2)
JAKOU KINETICKOU ENERGII MÁŠ, BĚŽÍŠ-LI RYCHLOSTÍ 36 km/h? PŘ 2) JAKOU HMOTNOST MÁ TĚLESO, MÁ-LI PŘI RYCHLOSTI 72 km/h KINETICKOU ENERGII O VELIKOSTI 10 kJ?

11 POLOHOVÁ ENERGIE POLOHOVOU ENERGII MÁ KAŽDÉ TĚLESO, KTERÉ JE V NĚJAKÉ VÝŠCE PROTO JE NUTNÉ VŽDY VZTAHOVAT K NĚJAKÉMU MÍSTU, ABY BYLO MOŽNO URČIT DANOU VÝŠKU TAKOVÉMU MÍSTU ŘÍKÁME NULOVÁ HLADINA

12 POLOHOVÁ ENERGIE JE ROVNA PRÁCI, KTEROU POTŘEBUJEME NA ZVEDNUTÍ TĚLESA DO DANÉ VÝŠKY NAD NULOVOU HLADINU POLOHOVÁ(POTENCIÁLNÍ) ENERGIE JE FYZIKÁLNÍ VELIČINA, KTERÁ SE ZNAČÍ EP A JEJÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU JE 1 J

13 DEMONSTRAČNÍ OBR. EP  0 J, h  0 m h EP = 0 J, h = 0 m

14 MATEMATICKÉ VZTAHY PROTOŽE s = h
PRÁCI POTŘEBNOU PRO ZVEDNUTÍ TĚLESA DO NĚJAKÉ VÝŠKY POČÍTAT UMÍME PROTOŽE PŘEKONÁVÁME JEN GRAVITAČNÍ SÍLU JE: POTÉ JIŽ SNADNO DOSTANEME PRO VÝPOČET POLOHOVÉ ENERGIE: PROTOŽE s = h

15 UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD JAKOU POLOHOVOU ENERGII MÁ VRABEC, JE-LI VE VÝŠCE 15 m A MÁ HMOTNOST 150 g ? ZÁPIS: h = 15 m m = 150 g = 0,15 kg EP = ?

16 ŘEŠENÍ:

17 PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ PŘ 1) PŘ 2) PŘ 3)
JAKOU POLOHOVOU ENERGII MÁŠ, JSI-LI VE VÝŠCE 4 m NAD ZEMÍ? PŘ 2) JAKOU HMOTNOST MÁ FOTBALOVÝ MÍČ, MÁ-LI VE VÝŠCE 7 m POTENCIÁLNÍ ENERGII O VELIKOSTI 28 J? PŘ 3) V JAKÉ VÝŠCE JE SKOKAN O TYČI, MÁ-LI HMOTNOST 70 kg A POLOHOVOU ENERGII O VELIKOSTI 4,2 kJ?

18 PŘEMĚNA ENERGIE VÍME, ŽE SE ENERGIE MŮŽE PŘEMĚŇOVAT V JINÉ FORMY
NEJČASTĚJI Z POLOHOVÉ NA POHYBOVOU A NAOPAK VŠE SI UKÁŽEME NA PŘÍKLADU Z PRAXE BUDEME JEN TAK POZOROVAT LETÍCÍ MÍČEK

19 POHYB VZHŮRU PŘI POHYBU VZHŮRU SE VŽDY ZVĚTŠUJE VÝŠKA, TÍM PÁDEM SE ZVĚTŠUJE POLOHOVÁ ENERGIE TĚLESO ALE ZPOMALUJE, AŽ ZASTAVÍ A TÍM ZTRÁCÍ SVOJI POHYBOVOU ENERGII EK SE MĚNÍ NA EP

20 POHYB DOLŮ ZDE JE TOMU PŘESNĚ OPAČNĚ TĚLESO KLESÁ, ALE ZRYCHLUJE
POLOHOVÁ ENERGIE SE TEDY MĚNÍ NA POHYBOVOU

21 h je maximální a v je nulová
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ EP MAXIMÁLNÍ RYCHLOST ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ EK v je maximální a h je nulová NULOVÁ HLADINA

22 ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE
PROTOŽE SE ENERGIE NEDÁ VYROBIT ANI ZNIČIT, PLATÍ PRO KAŽDOU SOUSTAVU TĚLES: CELKOVÝ SOUČET POLOHOVÉ A POHYBOVÉ ENERGIE TĚLESA JE STÁLE STEJNÝ

23 UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD URČI CELKOVOU ENERGII LETÍCÍ KACHNY, JE-LI VE VÝŠCE 20 m, MÁ HMOTNOST 2500 g A LETÍ RYCHLOSTÍ 54 km/h. ZÁPIS: m = 2500 g = 2,5 kg v = 54 km/h = 15 m/s h = 20 m E = ?

24 ŘEŠENÍ JE SNADNÉ, JE POTŘEBA ZNÁT EK A EP
ŘEŠENÍ JE SNADNÉ, JE POTŘEBA ZNÁT EK A EP . PO JEJICH SOUČTU ZÍSKÁM CELKOVOU ENERGII

25 PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ PŘ 1: PŘ 2:
JAKOU CELKOVOU ENERGII MÁŠ, PADÁŠ-LI RYCHLOSTÍ 180 km/h, A JSI-LI 50 m NAD ZEMÍ? PŘ 2: JAKOU POLOHOVOU ENERGII MÁ PARAŠUTISTA, PADÁ-LI RYCHLOSTÍ 4 m/s MÁ HMOTNOST 90 kg A CELKOVOU ENERGII J?

26 DOMÁCÍ ÚKOL: JAKOU HMOTNOST MÁ PAN PREZIDENT, VYSKOČÍ-LI ZE DRUHÉHO PATRA SVÉ REZIDENCE A METR NAD ZEMÍ MÁ RYCHLOST 108km/h. JEHO CELKOVÁ ENERGIE JE 32,2 kJ A JEHO POHYBOVÁ ENERGIE JE 31,5 kJ.


Stáhnout ppt "ENERGIE CO VŠECHNO SKRÝVÁ…."

Podobné prezentace


Reklamy Google