Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika 9 Tematický okruh Atomy a záření Téma Elektromagnetické vlnění Název VY_32_INOVACE_7_28_elektromagneticke_vlneni Určení 9. ročník Autor Mgr. Tomáš Bobál Vytvořeno Leden 2013 Anotace Určeno pro výuku a domácí přípravu žáků. Prezentace seznamuje žáka s druhy a využitím elektromagnetických vln.

2 Elektromagnetické vlnění
Elektrické a magnetické pole spolu často souvisejí. Zvláště výrazné je to v situaci, kdy se některé z polí mění. Mluvíme pak o elektromagnetickém poli, které je zdrojem elektromagnetických vln. Elektromagnetické vlny jsou příčné a šíří se i ve vakuu. Šíří se rychlostí světla. Pomocí elektromagnetických vln se přenášejí signály rozhlasu, televize a mobilních telefonů. Patří mezi ně i světlo a další druhy vlnění a záření.

3 Elektromagnetické vlnění
Aby byl z elektronového obalu atomu vyzářen foton, musí přejít elektron ze stavu s vyšší energií do stavu s nižší energií. Nejprve se ale do stavu s vyšší energií musí dostat. Energie, která je k tomu třeba může pocházet např. z elektromagnetického pole (zářivky), chemických reakcí (světluška, plamen), nebo z dopadu jiných částic na atom (televizní obrazovka). Foton

4 Elektromagnetické vlnění
Světlo je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami od 360 nm (fialové) do 790 (červené) nm. Vychází z rozžhavených těles. Spektrum obsahuje všechny vlnové délky. Kromě toho vzniká při přechodech elektronů ve valenční vrstvě. Spektrum světla z elektronového obalu obsahuje jen některé barvy. spektrum neonu

5 Elektromagnetické vlnění
Při přechodech elektronů mezi vrstvami vzniká neviditelné ultrafialové záření (UV) o vlnové délce od 10 nm do 390 nm. Využití např.: opalování (zdrojem je Slunce, zářivky v soláriích..) kontrola pravosti bankovek efekt bělostně zářícího prádla léčba kožních nemocí sterilizace ozonová vrstva je pohlcuje

6 Elektromagnetické vlnění
U těžších atomů jsou rozdíly energií elektronu mezi vrstvami tak velké, že vzniká další druh elektromagnetického vlnění – rentgenové záření (RTG) o vlnových délkách od 0,1 nm do 10 nm. RTG záření objevil Wilhelm Conrad Roentgen. Při zkoumání katodových paprsků zjistil, že z trubice vychází neviditelné záření, které vyvolává v některých látkách světélkování. Zjistil, že toto záření dobře prochází látkami obsahující lehké prvky. Využívá se ve zdravotnictví – rentgenový snímek. RTG snímek kostí jeho ženy

7 Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetické vlnění s ještě menšími vlnovými délkami (méně než 0,1 nm) nazýváme záření gama. Gama záření však nevychází z elektronového obalu atomu, ale z atomového jádra. Infračervené záření má vlnové délky od 760 do 1 mm. I to může vzniknout přechody elektronů, spíše však v molekulách než v atomech. Kromě toho jej vyzařují všechna teplá tělesa.

8 Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami od 1mm do 20 cm je označováno jako mikrovlnné. Zdrojem mikrovln jsou elektronická zařízení. Využití: mikrovlnné trouby satelitní příjem televize radar

9 Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami většími než mají mikrovlny nazýváme rádiové vlny. (někdy se k rádiovým vlnám počítají i mikrovlny) Využití: Pozemní vysílání rádia a televize Mobilní telefony a vysílačky K přenosu informací (wifi)

10 Elektromagnetické vlnění
Použité zdroje: RAUNER, Karel, Václav HAVEL a Miroslav RANDA. NAKLADATELSTVÍ FRAUS. Fyzika 9: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň: Fraus, ISBN MICROSOFT CORPORATION. Obrázky a jiný obsah [online] [cit ]. Dostupné z: WARS. Spectrum_roygbiv.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: . Visible_spectrum_of_neon.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: ElmgSpektrum.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google