Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"— Transkript prezentace:

1 Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz
Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Základy technického kreslení Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_10 Název DUMu: Základní geometrické konstrukce – konstrukce oblouků Pro obor vzdělávání: L/02 UZD – H/01 Truhlář Předmět: Technické kreslení/Odborné kreslení Ročník: První - UZD-1/T-1 Autor: Milan Sluka Datum:

2 Základní geometrické konstrukce
Konstrukce oblouků

3 Půlkruhový oblouk Rozpůlením patní čáry AB získáme bod M, který je výchozím bodem pro narýsování půlkruhového oblouku o poloměru R2 = úsečka AM a BM.

4 Půlkruhový oblouk R2 R1 R1 M A B Patní čára Rozpětí

5 Segmentový oblouk Veďte patní čárou AB svislou osu.
Přenesením vzepětí na tuto osu vznikne vrchol S. Body A a B spojte s bodem S. Středové kolmice na úsečkách AS a BS se protínají v bodě M, což je výchozí bod pro narýsování segmentového oblouku o poloměru R=MR.

6 Segmentový oblouk R2 R2 S R1 R1 Vzepětí R3 M A B R2 R2 M Rozpětí

7 Gotický oblouk Narýsováním kruhových oblouků se středy v bodech A a B o poloměru R = AB získáme vrchol S. Spojnice bodů A, B, S tvoří rovnostranný trojúhelník.

8 Gotický oblouk S 60˚ R R A 60˚ 60˚ B Rozpětí

9 Gotický oblouk stlačený
Ve středu patní čáry AB vztyčte kolmici. Přenesením výšky vzepětí na tuto kolmici vznikne vrchol S. Vzepětí musí být podstatně menší než rozpětí, avšak větší než polovina rozpětí. Středová kolmice na úsečce BS protíná patní čáru v bodě M1, tj. ve výchozím bodě pro narýsování oblouku o poloměru R3. Jeho přenesením získáme na druhé straně bod M2.

10 Gotický oblouk stlačený
R2 R3 R3 Vzepětí R1 R1 R2 M1 M M2 A B R3 Patní čára Rozpětí

11 Oválný oblouk Pomocí kruhového oblouku se středem v bodě M o poloměru MS stanovte vzdálenost os a. Přenesením této vzdálenosti z bodu S na úsečku AS dostaneme bod C. Vztyčením středové kolmice na úsečce AC získáme body M1 a M2 a bod přechodu mezi navazujícími oblouky. Bod M2 přeneste pomocí kruhového oblouku se středem v bodě M na pravou stranu. Vznikne tak bod M3.

12 Oválný oblouk R3 S a C Vzepětí R6 R1 R1 R5 R2 R5 M1 M M3 A B a R4 R3
Rozpětí

13 Oválný oblouk s pěti výchozími body
Na patní čáru AB přeneste úsečku MS, čímž vznikne bod Z. Protažením spojnice bodů S a Z dostaneme úsečku a. Úsečku a přeneste na patní čáru na obě strany od bodu M a dvakrát za sebou na osu pod patní čáru. Vzniknou tak body M1, M2 a M5. Body M3 a M4 leží ve středových bodech základny pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami a. Oblouky, které je třeba nakreslit, na sebe navazují v průsečících s přímkami procházejícími body M1 a M2, resp. M3 a M4.

14 Oválný oblouk s pěti výchozími body
Vzepětí R3 R1 R2 Z A M1 a M a M2 B a a M4 M3 a a a M5 Rozpětí

15 Kýlový oblouk Rozdělením rozpětí na čtvrtiny získáme výchozí body M1 a M2, přenesením tří čtvrtin pod patní čáru dostaneme body M3 a M4. Kruhové oblouky se mění na spojnicích bodu M1 s bodem M3, bodu M2 s bodem M4 a na ose symetrie kýlového oblouku.

16 Kýlový oblouk R R1 M A M1 M2 B 1/4 1/4 1/4 1/4 R 3x1/4 3x1/4 R2 M4 M3

17 Vlnovkový oblouk Vrchol S spojte s protilehlými body A a B. Patní a vrcholovou čáru rozdělte na čtvrtiny, spojnice protnou i úsečky AS a BS. Na jednotlivých částech úseček AS a BS vztyčte středové kolmice. Získáme tak výchozí body M1, M2 a M3 pro nakreslení požadovaného oblouku.

18 Vlnovkový oblouk S Vzepětí M A B Rozpětí M2 M3 R R2 R1 R1 R M1 R 1/4

19 Zdroj materiálů: HOLOUŠ, Zdeněk; MÁCHOVÁ, Eliška; KOTÁSKOVÁ, Pavla. Odborné kreslení: pro učební obor Truhlář. Praha: Informatorium, 2008, ISBN NUTSCH, Wolfgang a kol. Odborné kreslení: a základy konstrukce pro truhláře. 2. přepracované vydání.Praha: Sobotáles, 2007, ISBN Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"

Podobné prezentace


Reklamy Google