Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrická instalace El. instalace zásuvky El. instalace žárovky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrická instalace El. instalace zásuvky El. instalace žárovky"— Transkript prezentace:

1 Elektrická instalace El. instalace zásuvky El. instalace žárovky
Instalace elektrických spotřebičů v koupelnách

2 El. Instalace zásuvky El. Instalace zemněním El. Instalace nulováním

3 El. Instalace zemněním Zapojení jednofázové zásuvky při ochraně zemněním     Zásuvka se umístní tak, že při pohledu zepředu musí být ochranný kolík nahoře. Fáze se připojuje na levou zdířku a nulovací vodič na pravou zdířku. Ochranný zemnící vodič se připojuje na ochranný kolík. Zásuvky s dvojitými svorkami se doporučuje spojovat smyčkováním. Dvojzásuvka je určená pro připojení na jeden obvod, ale  nesmí se připojit do dvou různých obvodů ani se nesmí přerušit propojení zásuvek.

4 El. Instalace nulováním
Zapojení jednofázové zásuvky při ochraně nulováním     Při pohledu zepředu musí být kolík umístněn nahoře. Fáze se připojuje na levou zdířku, nulovací vodič se připojuje na kolík a pak propojkou na pravou zdířku. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů, přičemž celkový instalovaný výkon při napětí sítě  3 x 400/ 230 V nesmí překročit  3680 VA  při jištění    16 A  a  2300 VA  při jištění 10 A.

5 El. Instalace žárovky Zapojení žárovky (zářivky) jednopólovým vypínačem Zapojení dvou žárovek sériovým (lustrovým) přepínačem Zapojení žárovky dvěma střídavými (schodišťovými) přepínači Zapojení osvětlení ze tří a více míst pomocí křížových přepínačů

6 Zapojení žárovky ( zářivky ) jednopólovým vypínačem
Schémata se kreslí v poloze vypnuto. Zásadně se vypíná fázový vodič a objímka se zapojí tak, aby fáze byla od vypínače přivedena ke střednímu kontaktu objímky a nulovací vodič k závitu objímky. Počet přeškrtnutých čárek v instalačním plánu značí počet vodičů v daném úseku. Vypínač se montuje tak, aby žárovka svítila při stisknutí vypínače nahoře.

7 Zapínání dvou žárovek sériovým ( lustrovým ) přepínačem
    Používá se k ovládání svítidel dělených na dva obvody. Jedná se v podstatě o dva vypínače v jednom pouzdře. Podmínky připojování vypínače a objímky jsou stejné jako  v minulém případě.

8 Zapojení žárovky dvěma střídavými (schodišťovými ) přepínači
    Používá se k ovládání svítidla (nebo svítidel) ze dvou míst, a to na chodbách, schodištích a průchozích místnostech. Přepnutím kteréhokoliv přepínače dochází vždy ke změně stavu ( světlo - tma ). Tady neplatí podmínka, že ke spuštění obvodu dojde při stisknutí přepínače nahoře.

9 Zapojení osvětlení ze tří a více míst pomocí křížových přepínačů
    Používá se po ovládání světelných zdrojů ze tří a více míst například na schodišti.  Přepínače se zapojují do řady tak, že první a poslední  je střídač a mezi ně se zapojí jeden nebo podle potřeby více křížových přepínačů. Na jeden světelný obvod lze zapojit tolik svítidel, aby jejich  proud nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu. Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována. Tam, kde je to z provozních důvodů žádoucí,se zřizují bez zřetele k počtu světelných   vývodů   alespoň  dva  světelné  obvody,  aby  při  poruše na   jednom   obvodě  bylo   možno zabezpečit alespoň orientační osvětlení. Jedná se především o schodiště vysokopodlažních domů, veřejně přístupné prostory,  divadla atd.

10 Základní bezpečnostní pravidla
V běžném denním životě si nikdo z nás už nedovede představit,že by bylo možné žít bez el. energie,bez el. osvětlení a bez všech těchto zařízení,která jsou neustále v provozu,jsou používaná s takovou samozřejmostí,že si ani neuvědomujeme,že to souvisí s dokonalým fungováním el. zařízení.Bez těchto zařízení,nejen že by nesvítila el. světla,ale nefungoval by vodovod,nešlo by ústřední vytápění,nejezdily by vlaky,nemohlo by se pracovat v továrnách ani v zemědělských závodech.S el. energií na zařízení strojů a přístrojů,které ji využívají přichází do styku každý z nás i kdyby o el. Energii a jejím využívání nic nevěděli ZÓNA 0 ZÓNA 1 ZÓNA 2 ZÓNA 3

11 ZÓNA 0 ZÓNA 0-jedná se o vnitřní prostor koupelnové vany nebo sprchové mísy. V této zóně je možné použít pouze el. Zařízení s jmenovitým napájecím napětím střídavým nepřevyšujícím 12V,nebo stejnosměrným nepřevyšujícím 25V,jehož zdroj (bezpečnostní oddělovací transformátor)je instalován mimo zóny 0,1,a2,tedy v prostředí normálním.

12 ZÓNA 1 ZÓNA 1-tento prostor je vymezen:
a) svislou plochou ohraničující koupelnovou vanu,nebo sprchovou mísu,nebo svislou rovinou ve vzdálenosti 0,6m od pevné hlavice sprchy po obvodu zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou b) vodorovnou plochou 2,25 m nad podlahou V této zóně mohou být instalována: -sprchová čerpadla, a jiná zařízení vhodná pro tuto zónu

13 ZÓNA 2 ZÓNA 2-tento prostor je vymezen:
V této zóně mohou být instalována vedení nutná pro pevné připojení spotřebičů v zóně 2. Spotřebiče pevně upevněné vhodné pro podmínky této zóny za předpokladu,že jejich napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem. -svítidla, ventilátory, otopná zařízení a jednotky pro vířivé vany.

14 ZÓNA 3 ZÓNA 3-tento prostor je vymezen
Svislou plochou vedenou po obvodu zóny 2 a rovnoběžnou svislou plochou ve vzdálenosti 2,4m od zóny 2 Vodorovnou plochou 2,25m nad podlahou.V této zóně mohou být instalována vedení nutná pro pevné připojení spotřebičů v zóně 3. Spotřebiče pevně upevněné , vhodné pro podmínky prostředí této zóny


Stáhnout ppt "Elektrická instalace El. instalace zásuvky El. instalace žárovky"

Podobné prezentace


Reklamy Google