Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE ZO OS KOVO při FAB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE ZO OS KOVO při FAB"— Transkript prezentace:

1 HISTORIE ZO OS KOVO při FAB
Rok vzniku

2

3 Počátky odborového hnutí
Světový ohlas VŘSR měl vliv i na dělnictvo u nás. Již počalo hlásiti své mzdové požadavky. Zásluhou dělnictva rozpadlo se Rakousko – Uhersko. Dělníci z armády dezertovali a vytvářeli zelené kádry, proto dělnictvo očekávalo, že po ustaví se u nás vláda dělníků a rolníků, jak nasvědčovalo k tomu zřízení národních výborů. Vedoucí strana Dělnická sociální demokracie a Národně socialistická přisluhující buržoazii, oklamali pracující lid. Dělnictvu dostalo se jen uzákonění 8-hodinové doby pracovní. Mzdy a platy dělnictva však zůstaly dále na libovůli podnikatelů a továrníků. Také se platilo podle KS, které byly dodělány mezi továrníky a dělnictvem, které bývalo zastoupeno odborovými organizacemi. Odborové organizace tehdy vznikaly živelně na závodech, to proto, že továrníci nechtěli s politickými organizacemi jednati o mzdách. Továrníkům jako vždy šlo o uchování největšího zisku pro sebe, proto se také organizovali ve Svazu velkoprůmyslu. Jejich předsedou pro zdejší kraj byl Alois Fáborský, zakladatel továrny na zámky a kování.

4 Počátky odborů ve FAB V roce došlo ke sjednocení několika odborových organizací. Ve firmě A. Fáborský tak vznikla - „ SKUPINA SVAZU ČESKOSLOVENSKÝCH KOVODĚLNÍKŮ “ Nejpočetnější byla odborová organizace sociálně demokratická, po ní následovaly národně socialistická, lidová a komunistické rudé odbory Až později za přímé pomoci továrníka vznikla organizace národního sjednocení. Poněvadž bylo dělnictvo odborově roztříštěné, mohl továrník podle libovůle určovati úkolové mzdy a lepší práci přiděliti oblíbencům.

5 …historické události Jako v jiných továrnách dělnictvo továrny na zámky domáhalo se zvýšení mezd, zvláště v roce a Proto také několikráte zahájilo krátkou stávku, trvající třeba jen několik hodin. Pravou rukou továrníka Aloise Fáborského byl správce Jahoda, který ho nabádal, aby nepřistoupil na žádné požadavky dělníků. Po takových radách byli pak dělníkům sráženy mzdy až o 20 % . Marné byly zákroky zástupců odborových organizací. V lednu 1924 vypověděl Alois Fáborský jménem firmy smlouvu o práci a platu a nabídl snížení mezd a platů o 10 až 20 %. To bylo příčinou další stávky. V roce bylo svoláno jednání ZV. Když dělnictvo vedlo si stížnost, že v dílnách se netopí, prohlásil továrník A. Fáborský – „V kupeckých krámech se také netopí a ještě píší!!!“

6 …historické události V roce 1941, po přepadení Sovětského svazu hitlerovskými bandami ukázalo se, na které straně jsou sympatie dělnictva. Ale od sympatií k činům bylo ještě daleko. Jen několik jedinců odhodlalo se vésti boj, ti se zapojili do osvobozujících akcí proti nacistickým okupantům. Tato hrstka lidí pomáhala přechovávati partyzány a vyhledávala, kde by mohla okupanty poškodit. Tak v továrně pod rouškou nočního ticha zakopala do země přes 500 kg mosazného materiálu. Za války dělníci odešli ke svým plukům a po návratu měli podle zákona dostat od zaměstnavatele proplacenou ušlou mzdu, k čemuž nedošlo. V roce se na připomínky zaměstnanců závodní rada zaobírala mzdami a shledala, že mzdy nepostačují k nákupu nejnutnějších potřeb, a že v jiných závodech jsou mzdy dělnictva podstatně vyšší. Proto se závodní rada obrátila na Ministerstvo ochrany práce a sociální péče v Praze, aby schválilo zvýšení mezd, které bylo provedeno v závodě , a to o 15 %.

7 …historické události Po válce byla pracovní doba od 7-12 hod a od hod., v pátek se končilo v 16 hod., byla výplata a v sobotu se nepracovalo. Firma vyráběla zámky nábytkové, kasetové, kloboukové háky, štíty a růžice na dveře. Když závodní rada na schůzi dne jednala o šéfu firmy, zjistila, že obcházel všechna nařízení, která byla ve prospěch pracujících. Proto závodní rada rozhodla, že Antonín Fáborský není žádoucí, aby vedl podnik a zástupcem byl jmenován Karel Mikulášek. Antonínu Fáborskému bylo uloženo, aby vypracoval sociální program – zdravotní zařízení, přidělování bytů zaměstnancům a pod. Závodní rada na své schůzi v roce 1948 projednala výtku zaměstnanců… „ V závodě není všechno v pořádku, Fáborský, Křížek a Kindl chodí na oběd ve 12 hod. Kindl nemá tolik kádrové práce, že může pomoct v nástrojárně “. Když už se rozjeli, přišli na to, že „ se hodně courá do města a mistři shovívavě mhouří oči “.

8 …historické události při jednání závodní rady jsou projednávány přípravy k letému trvání založení odborové organizace. Na tyto oslavy byl přizván zakládající člen odborové organizace p. Melichar. – rozhodnuto, že v pracovní době se nebude vydávati pivo. Toto se obstará v polední přestávce. Prodej cigaret bude obstarávat p. Novotný vždy před pracovní dobou, jinak při roznášce piva. – na dotaz pí. Melicharové, kdy bude celozávodní dovolená, odpověděl zástupce firmy, že to záleží na tom, jak se splní plán. – je nutné opraviti plot, aby zaměstnanci nelezli do zaměstnání otvorem.

9 …historické události – jako vhodné opatření pro zlepšení klimatizačních podmínek se jeví, aby před nástupem každé směny (ranní a odpolední směna) byly spuštěny všechny ventilátory a pokud to provoz dovolí skropit betonové podlahy proudem vody. Osvědčí-li se toto opatření, je možno přikročit ke kropení několikráte denně….

10 …historické události Období let dvacátého století bylo pro odbory v naší firmě, ale i v celé naší republice, velmi složité. Odborové organizace byly „okleštěny“ tehdejším režimem, který velkou diskusi nepřipouštěl. Do roku 1989 byly kolektivní smlouvy uzavírány jen formálně, protože pro kolektivní vyjednávání byl dán jen nevýznamný prostor. Naopak režim se snažil význam odborových organizací v podnicích zneužívat ve svůj prospěch. Za vše hovoří znění ZP platného do roku 1989, ve kterém bylo odborové organizaci přiznáno: „Právo a přední povinnost účasti na rozvoji, řízení a kontrole socialistické organizace“

11 …historické události Situace se mění až s příchodem sametové revoluce na podzim roku Odbory v této zemi a jednotlivých firmách opět začínají plnit úlohu zástupců zaměstnanců tak, jak bylo započato našimi předky. ZO OS KOVO při FAB v letech a vyhlásila stávkovou pohotovost na podporu kolektivního vyjednávání. V roce byla vyhlášena stávková pohotovost z důvodu, že se majitel ASSA ABLOY rozhodl prodat odštěpný závod FACEA v Dlouhé Vsi a odborová organizace o těchto krocích nebyla informována. V roce se naše ZO OS KOVO při FAB připojila k výstražné stávce vyhlášené ČMKOS s cílem zabránit negativním dopadům vládních reforem. Na jednu hodinu byla zastavena práce na provozovně v Kostelci nad Orlicí. V Rychnově n. Kn. a v Dlouhé Vsi se zaměstnanci účastnili symbolicky vylepením samolepek „PODPORA STÁVCE“.

12 …historické události – Evropská rada práce (EWC)
V roce byla při ASSA ABLOY založena EWC. V květnu roku 2000 byli poprvé na jednáni EWC oficiálně přizváni zástupci zaměstnanců z FAB v ČR. Tímto se naší ZO otevřela možnost přímé komunikace s výkonným vedením ASSA ABLOY. V říjnu roku a listopadu 2007 hostila jednání EWC firma FAB v ČR.

13 …historické události – předsedové VZO
– p. Melichar, zakládající člen – p. Josef Pavelec – p. Josef Oubrecht – p. František Lenfeld – p. Ferdinand John – p. František Kotek – p. Bohumil Bašek – p. Václav Mádr – p. Václav Říha – p. František Červinka – p. František Šnábl – pí. Růžena Václavíková – pí. Jana Eliášová – p. Jaroslav Brandejs p. Rudolf Procházka

14 …historie na snímcích

15 …historie – o firmě – založena firma Alois Fáborský a František Šeda – Továrna na železné zboží – (po znárodnění) Československé závody kovodělné a strojírenské, n. p., Praha, poté Továrny na stavební kování, n. p., Boskovice – Továrna na zámky a kování, Rychnov n. Kn. (TOZAKOV) – Orlické strojírny a slévárny, Skuhrov nad Bělou – Branecké železárny, n. p., Branka u Opavy – národní podnik FAB – Orlické strojírny – státní podnik FAB – akciová společnost FAB – FAB – ASSA ABLOY

16 …historie – výrobní program

17 …historie na snímcích Továrna na výrobu zámků v Rychnově nad Kněžnou – r. 1911

18 …historie na snímcích Továrník Alois Fáborský

19 …historie na snímcích

20 …historie na snímcích Montáž zámků v roce 1970

21 …historie na snímcích Orlické strojírny – rok 1985

22 …historie na snímcích Koncem měsíce července odkoupil Švédský koncern ASSA ABLOY akcie dosavadních rozhodujících akcionářů FAB a stal se tak majoritním vlastníkem společnosti. Píší se nové dějiny továrny na výrobu zámků….


Stáhnout ppt "HISTORIE ZO OS KOVO při FAB"

Podobné prezentace


Reklamy Google