Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grafický editor GIMP (4) a zase vrstvy - režimy krytí Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grafický editor GIMP (4) a zase vrstvy - režimy krytí Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Grafický editor GIMP (4) a zase vrstvy - režimy krytí Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

2 Vrstvy - režimy krytí - přehled • Režimy překrývání vrstev • v normálním režimu se vrstvy nijak neprolínají, pouze horní překrývá tu spodní • V dalších režimech dochází k různé míře průhlednosti bodů různých barev • Nastavení se provádí výběrem tlačítkem Režim v okně vrstev (platí vždy pro aktivní vrstvu - můžeme také kombinovat se stupněm krytí) Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

3 Ukázky režimů V následujících ukázkách budou použity tyto obrázky: Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

4 Normální • Horní překrývá tu spodní s intenzitou podle nastaveného krytí Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“ Rozpouštění • Body s různým stupněm průhlednosti jsou nahrazovány tak, aby měly buď 100% průhlednost, nebo krytí. V obrázku tak vznikne barevný šum.

5 Násobení • Nejvíce se podobá překrývání fólií na projektoru. Bílá barva je průhledná a ostatní barvy se spolu kombinují (jejich hodnota se násobí) a ve výsledku ztmavují barvy spodní vrstvy. Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“ Dělení • Dělení je opakem násobení, černá a tmavé odstíny se stávají průhlednými a světlé odstíny zintenzivňují barvy spodní vrstvy. V tomto případě je barva ve spodní vrstvě vynásobena hodnotou 256 a následně vydělena hodnotou barvy bodu horní vrstvy.

6 Závoj • V tomto režimu se černé body horní vrstvy stávají průhlednými a jsou nahrazeny body vrstvy spodní. Bílé body obou vrstev zase plně kryjí ať se pod či nad nimi nachází cokoliv. Šedé body jsou více či méně průhledné. Výsledkem je obecně světlejší obraz spodní vrstvy promítnutý do vrstvy horní. Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

7 Překrytí • Podobný režimu závoj. Horní vrstva ale ovlivňuje spodní, do které se promítne a výsledek je tmavší. Body mající 50% šedou barvu jsou v takovéto vrstvě považovány za průhledné. Tohoto režimu lze dobře využít například při tónování fotografií do různých odstínů Obrázek se umístí do nové vrstvy s tímto režimem a vrstvu pod ním vyplníte barvou tónování. Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

8 Zesvětlení a Ztmavení • Zesvětlení - barva bodů spodní vrstvy vynásobena hodnotou 256 a následně vydělena inverzní hodnotou barvy bodů horní vrstvy. Tímto způsobem vznikne jasnější obraz. Ztmavení působí opačně Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

9 Tvrdé světlo, Měkké světlo • V tomto režimu se vrstva chová, jako by byla prosvětlována zespodu světlem a výsledkem toho je jasnější obraz s ostřejšími okraji (nebo naopak měkčí obraz...) Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

10 Extrakce a sloučení zrnitosti • Extrakce zrnitosti-snaha o vytvoření vrstvy, která bude obsahovat pouze filmové zrno. Naopak režim sloučení zrnitosti se snaží takto zvýrazněné zrno sloučit se spodní vrstvou (efektu přehnaného kontrastu a ostrosti fotografie, a to jeho aplikací na duplikát spodní vrstvy). Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“ Součet a rozdíl • Dochází k vzájemnému sčítání (resp. odečítání) jednotlivých složek (červené, zelené, modré) barvy takto nastavené vrstvy a vrstvy pod ní. (Například odečtením zelené barvy (0,255,0) od bílé (255,255,255) vznikne purpurová (255,0,255). Překročením hodnot 255 nebo 0 se tyto automaticky oříznou. Duplikací vrstvy a nastavením jejího režimu na součet se dá například snadno provést projasnění podexponované fotografie.

11 Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

12 Odlišnost • Podobný výsledek jako v režimu Rozdíl. Odlišnost se od něj liší tím, že místo oříznutí hodnot, které po odečtu překračují limit, se tyto pouze uvedou s kladným znaménkem. Výsledkem je negativní obraz. Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“ Pouze ztmavení a Pouze zesvětlení • Světlejší výsledek než u režimů násobení či dělení.. Výsledná barva se tvoří tak, že se z obou vrstev vyberou bud nejtmavší, nebo nejsvětlejší barevné složky RGB.(Například složením oranžové 255,112,17 a modré 15,207,255 je při ztmavení zelená 15,112,17. Při zesvětlení je výsledkem růžová 255,207,255)

13 Odstín • Umístíme-li nad obrázek vrstvu vyplněnou nějakou barvou a zvolíme u ní tento režim, dostane obrázek jemný barevný nádech Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

14 Sytost • Místo hodnoty odstínu jako v předchozím si bere z aktuální vrstvy hodnotu sytosti. Zbylé dvě hodnoty (odstín, jas) jsou ze spodní vrstvy. Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

15 Barva • Tento režim mění hodnoty odstínu a sytosti.Body nižší vrstvy (které nejsou bílé, černé nebo v odstínech šedi) získávají hodnotu odstínu a sytosti z aktivní vrstvy. Tento režim lze využít pro obarvení nějakého obrázku do určité barvy. Oproti tónování pomocí režimu Překrytí se však zachovává bílá a černá barva a nahrazují se jen šedé odstíny. Aktivní vrstvou je v takovém případě vrstva vyplněná barvou a vrstva s obrázkem je pod ní. Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

16 Jas • Z aktivní vrstvy využívá pouze hodnoty Jas a hodnoty pro odstín a sytost barevného bodu získává z nižší vrstvy. Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

17 Úkol: • Na obrázcích barvy1.jpg, barvy2.jpg, barvy3.jpg (najdete na školním serveru) si vyzkoušejte režimy krytí vrstev - stáhněte si je do počítače, otevřete jako vrstvy a pak použijte některý z režimů a pozorujte,co to dělá s obrázkem. To samé pak zkuste s libovolnou fotografií. Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“

18 Příště: Vrstvy - režimy krytí – praktický příklad Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk Použitá literatura: VYBÍRAL, Josef. GIMP : Praktická uživatelská příručka. 2. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2008. 223 s., CD. ISBN 978-80-251-1945-7. Použitá fotografie : autor © Jaroslav Zavadil LOGO Wilbera : Tuomas Kuosmanen (tigert.gimp.org/gimp)tigert.gimp.org/gimp „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.“


Stáhnout ppt "Grafický editor GIMP (4) a zase vrstvy - režimy krytí Mgr. Jaroslav Zavadil, Gymnázium Šternberk „Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google