Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechatronika Informace o studijních oborech Mechatronika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechatronika Informace o studijních oborech Mechatronika"— Transkript prezentace:

1 Mechatronika Informace o studijních oborech Mechatronika
pro bakalářské a magisterské studium Více také na webu Fakulty strojního inženýrství a Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

2 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
zajišťuje výuku základních předmětů (statika, kinematika, dynamika, pružnost-pevnost) pro celou fakultu (FSI) nabízí dva základní studijní obory: Inženýrská mechanika (magisterské stud.) Mechatronika (bakalářské, magisterské) více informací na

3 Co je to Mechatronika ? Mechatronika je moderní technický obor, který integruje: přesnou mechaniku elektrotechniku, elektroniku a počítačové řízení Příklady mechatronických systémů: ABS v automobilu (mechanika, elektronika, řízeno počítačem) další řízené části automobilů, strojů, letadel robotické aplikace ...

4 Mechatronika tyto oblasti spojuje !
Co je to Mechatronika ? Mechanika byla, je a patrně i bude základním oborem strojního inženýrství. Při konstrukci strojů se dnes stále více uplatňuje elektronika a počítačové řízení. Mechatronika tyto oblasti spojuje ! Schéma antiblokovacího systému osobního automobilu (ABS)

5 Co se na Mechatronice naučím ?
získáte znalosti a dovednosti v oblasti dynamiky, pružnosti a pevnosti, – vyrovnaný podíl teorie a praktické výuky na počítačích dozvíte se významné poznatky o elektrických strojích a elektronice – který stroj dnes funguje bez elektroniky a počítačů ? podle svého vlastního uvážení se budete v rámci volitelných předmětů a volby bakalářské/diplomové práce specializovat Pro kvalitní inženýrskou práci nestačí umět „klikat“ v dobrém softwaru. Kvalitně posoudit výsledky výpočtů na počítači mohu pouze se znalostí teorie !!!

6 Konkrétně: vyučované předměty Bakalářské studium (1.-3.roč.)
Základní předměty: Matematika, Informatika, Základy konstruování, Fyzika, Elektrotechnika, Angličtina Základní předměty mechaniky těles: Mechanika I-III (Statika, Kinematika, Dynamika, Pružnost-pevnost) „Mechatronické předměty“: Úvod do mechatroniky, Elektromechanická přeměna energie, Elektronika, Základy automatické regulace, Seminář z Matlabu Další a volitelné: Numerické metody, Hydromechanika přesné informace o předmětech naleznete na webu FSI

7 Konkrétně: vyučované předměty Magisterské studium (4.-5. roč.)
Pozn.: absolventům magisterského studia je přiznán titul Inženýr (Ing.) Předměty orientované na dynamiku a počítačové simulace: Dynamika mechatr. syst., Pohonové soustavy, Kinematika a dynamika mechatr. syst. Předměty související s elektrotechnikou a elektronikou: Elektrické servopohony, Výkonová a řídící elektronika, Mikroprocesorová technika, Sensorika a prvky umělé inteligence Předměty inženýrské mechaniky: MKP a ANSYS, Počítačové metody mechaniky, Další a volitelné: Interakce těles s tekutinou, Biomechanika, Matematika - vybrané statě, Počítačové sítě, Technické aplikace metod umělé inteligence, Fuzzy systémy a neuronové sítě,... přesné informace o předmětech naleznete na webu FSI

8 Software – jaký budu ovládat ?
Během studia se seznámíte se softwarem: Matlab, Simulink a nástavby – moderní a rozšířený software pro vědeckotechnické výpočty a simulace dynamických systémů ANSYS – výpočty MKP (pevnostní analýzy, tepelné, elektromagnetické, ...) SolidWorks – velmi rozšířený 3D CAD software Programování mikrokontrolerů Motorola ... a další podle zaměření

9 Podmínky studia studentům jsou k dispozici dvě počítačové učebny
v praktické výuce jsou využívány laboratoře (Experimentální mechanika, Laboratoř mechatroniky, ...)

10 Podmínky studia velká část předmětů má vypracovány elektronické studijní opory možnost studovat v zahraničí zapojení do vědeckého výzkumu a vývoje možnost pokračování v magisterském studiu (pro bakaláře) a v doktorském studiu (získání titulu PhD)

11 Ukázky studentských prací: Konstrukce mobilních robotů
návrh v 3D CAD modelování na počítači elektronika a řízení

12 Ukázky studentských prací: Automatické řízení postřikové dávky zemědělského stroje
mikroprocesorové řízení dávky postřiku významné snížení nákladů ekonomicky zajímavé řešení

13 Ukázky studentských prací: Zpracování dat z GPS sensoru
aplikační snímač Garmin GPS 15L návrh autonomního zařízení, display, export dat do PC návrh zařízení pro mobilní robot

14 Ukázky studentských prací: Experimentální dvounohý robot Golem2
návrh v 3D CAD modelování a simulace na počítači elektronika a řízení

15 Ukázky studentských prací: Simulace vodního chlazení výtahového motoru
výpočtové modelování experiment

16 Ukázky studentských prací: Elektronická řídící jednotka robota
jednotlivé sensory robotu obsluhovány procesory procesory vzájemně komunikují propojení s řídícím PC pomocí Bluetooth

17 Ukázky studentských prací: Řízení mostového jeřábu
řízení jeřábu tak, aby na konci pohybu nekýval podívejte se na video !

18 Věda a výzkum Výzkum a vývoj chodících robotů
počítačové simulace MBS návrh řízení realizace

19 Věda a výzkum Predikce oteplení elektrického stroje
komplexní počítačový model ve spoluprácí s firmou VUES

20 Věda a výzkum Optimalizace magnetické spojky
výpočet elektromagnetismu v ANSYS optimalizace tvaru spojky aplikace: čerpadlo pro radioaktivní látky

21 Věda a výzkum Robot Bender – vítěz RoboTour 2006, Praha
autonomní mobilní robot ve vnějším prostředí se orientuje pomocí kamery počítačová analýza obrazu ve spolupráci s ÚAI FSI více na

22 Věda a výzkum Robotika: hledání cesty v bludišti
použita metoda „rychlých náhodných stromů“ aplikace: pro indoor roboty (vnitřní prostory)

23 Vystuduji-li Mechatroniku, kde mohu pracovat?
vývoj a výroba strojů a zařízení (komponenty automobilů, letadel, výrobní stroje, ...) řídící funkce v technických firmách (výhodou je široký záběr Mechatroniky) obchodní pozice (opět je zajímavá znalost jak mechanických tak elektrických a elektronických prvků) Naši absolventi: jsou žádáni firmami Honeywell, Siemens, Bosh, ... pracují nebo pracovali delší dobu v zahraničí (Anglie, USA, Německo)

24 Kde mohu získat další informace ?
na webu po telefonu, em, osobně Kontakt: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. Tel.: prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. Tel.:


Stáhnout ppt "Mechatronika Informace o studijních oborech Mechatronika"

Podobné prezentace


Reklamy Google