Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Památky UNESCO v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Památky UNESCO v ČR."— Transkript prezentace:

1 Památky UNESCO v ČR

2 Mapa památek UNESCO

3 Kroměříž Zámek Litomyšl Český Krumlov - historické centrum Lednicko - Valtický areál Kutná Hora Telč - historické centrum Praha - historické centrum Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci Holašovice Vila Tugendhat Třebíč Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

4 Kroměříž Arcidiézní muzeum Kroměříž
Arcidiecézní muzeum v Kroměříži spravuje, ochraňuje a představuje jedninéčné sbírové fondy soustředěné v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Sbírky patří mezi nejhodnotnější kolekce svého druhu v celosvětovém měřítku. Celkový počet exponátů či sbírkových předmětů činí úctyhodných a také díky nim se kroměřížský zámek spolu se zahradami stal památkou UNESCO.

5 Zámek Litomyšl Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století se touto poctou může pyšnit od roku Je nejvýznamnější renesanční památkou u nás, punc výjimečnosti mu dodávají nádherné arkády podle italských předloh. Přes úpravy interiéru, především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance a to včetně sgrafitové výzdoby fasád a štítů, která je unikátním uměleckým dílem, neboť její motivy se neopakují.

6 Český Krumlov Zámek Český Krumlov
Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i velkolepou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V roce 1992 byl celý historický zámecký komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

7 Lednicko - Valtický areál
Na ploše 283,09 km2 se nachází kulturní krajina, která je kvalitou, rozsahem a měřítkem nejvýznamnějším krajinářským dílem České republiky a je ojedinělá i ve světovém měřítku. Kromě obou zámků je zde k vidění krajina protkaná soustavou rybníků, lesů, parků i zemědělské krajiny, alejemi stromů, v dálkových pohledech se uplatňují romantické stavby a pavilony. Nejvyhledávanějšími turistickými cíli jsou samozřejmě oba zámky Valtice a Lednice. Jsou mezi sebou spojeny lemovanou Bezručovou alejí z roku 1715.

8 Telč Důvodem proč se Telč stala součástí Světového kulturního dědictví UNESCO je její historické jádro, které představuje dobře zachovaný goticko-renesanční urbanistický celek, který dokumentuje vyspělou renesanční stavební a uměleckou kulturu druhé poloviny 16. století. Dominantou městečka je renesanční zámek ze 16. století stojící na místě původně gotického hradu, který měl obrannou funkci, stejně jako oba rybníky - Štěpnický a Ulický dosahující až k hradbám. Zámek je obklopen nádhernou renesanční zahradou a anglickým parkem s klasicistním skleníkem.

9 Kutná Hora Historie středočeského městečka Kutné Hory je nerozlučně spjata s těžbou a zpracováním stříbra. Původně hornická osada ležící nad říčkou Vrchlicí se ve 2. polovině 13. století rychle přeměnila na královské horní město, kde se začaly razit pražské groše. Na seznamu UNESCO je zapsáno historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci.

10 Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
Monumentální sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. Byl postaven v letech a je představitelem vlny barokních morových, mariánských a čestných sloupů, které se rozšířilo po Tridentském koncilu. Sloupy byly chápany jako ztělesnění modlitby za ochranu proti morovým epidemiím. Nejinak tomu bylo i u Sloupu Nejsvětější trojice v Olomouci. Město postihla morová epidemie v letech Původcem, autorem i mecenášem byl architekt Václav Render. Po jeho smrti na sloupu pracovala řada dalších lokálních umělců, z nichž nejvýznamnější byl sochař Ondřej Zahner, který vytvořil z pískovce jedenadvacet soch v nadživotní velikosti. Sousoší bylo posvěceno v roce 1754, i za účasti císařovny Marie Terezie.

11 Praha Historická Praha je zcela nesrovnatelná se všemi památkovými městy v České republice i v celé střední Evropě. Její architektura dosud zobrazuje 1100 let vývoje města. Je plné pozlacených věží a kopulí kostelů a chrámů, a snad i proto se mu říká „Matička Praha“ nebo „Stověžatá Praha“. Historické jádro zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky.

12 Třebíč Židovská kultura a tradice, které zanechaly v dějinách Česka velmi význačnou stopu, mají své zastoupení i na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je jím unikátně zachovaná židovská čtvrť v jihozápadním městě Moravy v Třebíči. Třebíč nabízí kromě jedinečných staveb také ojedinělý a jedinečný příklad blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku do 20. století. Počátky města se datují od roku 1101, kdy zde moravští Přemyslovci, Oldřich Brněnský a Litold Znojemský, založili Benediktýnský klášter.

13 Holašovice Jihočeská vesnice Holašovice, zapsaná na seznamu památek UNESCO, je nejlépe zachovaným příkladem jihočeské architektury 2. poloviny 19. století, které se říká selské baroko. První zmínky o obci jsou od poloviny 13. století. Její počátky sahají do kolonizační vlny, která začala za vlády Přemysla Otakara II., kdy se začínalo osídlovat pohraničí Českého státu, a vesnice byly zakládány na zelené louce.

14 Vila Tugendhat Brněnská vila Tugendhat v městské části Černá Pole se stala první památkou moderní architektury v České republice a čtvrtou na světě, která byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, stalo se tak v roce Pro brněnské textilní podnikatele manžele Tugendhatovy ji projektoval jeden z nejvýznamnějších evropských architektů té doby Němec Ludwig Mies van der Rohe, který navrhl i všechny detaily vnitřního vybavení.

15 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Dalším členem české rodiny památek UNESCO je Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Přehodnocením gotických prvků do čistě barokní podoby vznikl v Čechách na počátku 18. století stavební sloh, označovaný jako barokní gotika, který nemá v Evropě obdobu. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla, kterému se zde podařilo mistrovsky spojit výrazové prostředky baroka i gotiky. Smyslem stavby, kterou financoval zdejší cisterciácký klášter, bylo především oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného patrona a světce, jehož blahořečení a svatořečení spadá právě do doby založení kostela. Kostel je obklopen hřbitovem a ambity ve tvaru deseticípé hvězdy.

16 Zpracoval: Petr Prokop
Zdroje:


Stáhnout ppt "Památky UNESCO v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google