Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: Biologie živočichů, Rybí pásma v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: Biologie živočichů, Rybí pásma v ČR"— Transkript prezentace:

1 Název: Biologie živočichů, Rybí pásma v ČR
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, Milovice projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Biologie živočichů, Rybí pásma v ČR Anotace: Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s novými poznatky o rybích pásmech a výskytu typických sladkovodních ryb. Materiál poslouží jako součást třífázového modelu učení: fáze Uvědomění si významu, otázky na konci prezentace se použijí při Reflexi. Autor: Mgr. Larisa Horká Datum: Jazyk: čeština Ročník: VII. Předmět: Přírodopis Očekávaný výstup: Žáci odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. Klíčová slova: rybí pásmo, sladkovodní druh, tok, osádka Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

2 Rybí pásma v ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

3 Co znamená rybí pásmo? Koncem 19. století významný český přírodovědec Antonín Frič, rozčlenil vodní toky na čtyři pásma podle charakteru toku, přírodních podmínek a složení rybí obsádky. Svůj název pásma dostaly podle charakteristického výskytu určitého druhu ryb. Horský tok ve vyšších polohách označil Frič jako pstruhové pásmo, podhorské úseky s klidnějším tokem jako lipanové, přechod mezi podhůřím a nížinou pojmenoval jako pásmo parmové a poslední nejníže tekoucí řeky označil jako cejnové pásmo. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

4 Pstruhové pásmo Bílé Labe pod Dívčí lávkou Obr.1
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

5 Charakteristika pásma
„Horským úsekům potoků a řek s rychlým proudem, peřejemi, vodopády a průzračnými tůněmi, jejichž voda je chladná a křišťálově čistá, říkáme pásmo pstruhové.“¹ Kamenité, balvanovité až štěrkovité dno /v klidných zátokách také písčité/ Tvar údolí typu V bez meandrů 1. Čihař, J. Naše ryby, s. 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

6 V o d a Chladná a křišťálově čistá Rychle tekoucí mělký tok
Obr.2 V o d a Chladná a křišťálově čistá Rychle tekoucí mělký tok /100% průhlednost/ Teplota mezi 4-15°C /ani v létě nepřesahuje 18°C/ Vysoký obsah kyslíku Poměrně  chudá na živiny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

7 Osádka pstruhové pásma
Drobné hlavaté vranky Pstruh potoční Siven americký Pstruh duhový Střevle potoční Mřenka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

8 Typické druhy ryb Pstruh obecný Siven americký Obr. 3 Obr. 4
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

9 Lipanové pásmo „Podhorské řeky a potoky: voda je hlubší, spád mírnější a proud pomalejší.“² Rozšíření a prohloubení koryta: větší potoky, mělké řeky, hlubší tůně Dno kamenité až písčité 2. Čihař, J. Naše ryby, s. 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

10 Voda lipanového pásma Voda čistá, o něco teplejší: teplota mezi 4 -18°C /v létě i 20 °C/ Bohatý rostlinný život a široké spektrum vodních živočichů Vysoký obsah kyslíku s mírným poklesem Obr. 5 Jikry mníka jednovousého Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

11 Osádka lipanového pásma
Obr. 6 Střevle potoční pstruh obecný, pstruh duhový vranky, střevle potoční lipan podhorní a lipan tloušť mník jednovousý, mřenka občas i štika, jelec a jelec tloušť Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

12 Mřenka Lipan podhorní Obr. 7 Obr. 8
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

13 Obr. 9 Jelec tloušť Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

14 Parmové pásmo Střední tok: hlubší, pomalejší úseky řek nižších poloh
„Z říčky  se stala řeka, která plyne ve svém zřetelně vymezeném korytu.“³ Větší množství kalu ve vodě Voda teplejší s menším obsahem kyslíku Dno: střídání kamenitých, štěrkovitých a písčitých partií, přibývání bahnitých nánosů Meandry, říční terasy 3. Čihař, J. Naše ryby, s. 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

15 Obr. 10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

16 Osádka parmového pásma
Obr.2 Osádka parmového pásma Velká druhová rozmanitost: parma obecná, ostroretka, mník kaprovití: plotice, hrouzky, cejni, oukleji, boleni, kapr obecný dravci: okoun, štika, candát a úhoř Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

17 Parma obecná Okoun říční Obr.11 Obr.12
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

18 Meandrovitý tok Obr. 13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

19 Cejnové pásmo Dolní tok: pomalé, zabahněné úseky řek v nížinách „ Řeka, která se mezitím četnými přítoky zvětšila a tvoří již veletok, dosáhla nyní své největší šíře.“ „ Pomalu plynoucí hluboké nížinné řeky s četnými vedlejšími rameny a tůněmi.“⁵ Písčité a bahnité nánosy, voda není už příliš průhledná 4.,5. Čihař, J. Naše ryby, s. 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

20 Pomalé toky, rybníky jezera
Voda je teplá: u hladiny a na mělčině v létě přes 20°C /až do 25°C/ Jemné usazeniny dna umožňují bohatý rozvoj vodních organismů Velký počet ryb Nízký obsah kyslíku Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

21 Osádka cejnového pásma
Obr.2 Osádka cejnového pásma Bohatá vegetace a bohatý výskyt živočichů, sloužící za potravu Bohaté zarybnění: cejn velký, jesen, vysazen kapr a amur perlíni, plotice, líni, karasi ouklej, hrouzek, ježdík, tloušť štika, sumec, candát, bolen, okoun a úhoři Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

22 České rybníky Jesenice Krtsky rybnik Obr.14
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

23 Cejn velký Obr.15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

24 Běžné druhy cejnového pásma
Obr. 16 Plotice obecná Obr. 17 Karas obecný Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

25 Štika obecná Lín obecný Obr. 18 Obr. 19
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

26 Zkontroluj své znalosti
Jak se nazývá úsek toku s chladnou a křišťálově čistou vodou? Co znamená termín rybí osádka? Do jakého pásma zařadíš podhorské řeky a potoky, jejíchž voda v létě může dosáhnou i 20°C? PSTRUHOVÉ PÁSMO DRUHOVÁ ROZMANITOST: SKUPINA RYB V URČITÉM ÚSEKU TOKU LIPANOVÉ PÁSMO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

27 Zkontroluj své znalosti
Podle jakého druhu ryb je pojmenován střední tok nižších poloh? V jakých pásmech najdeme bohatou vegetaci s bohatým výskytem živočichů? Jaké rybí pásmo má nejnižší obsah kyslíku? PARMOVÉ PÁSMO PARMOVÉ A CEJNOVÉ PÁSMO CEJNOVÉ PÁSMO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

28 Použité zdroje: Uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www: Obr. 1: Obr. 2: Marlon Felippe. Obr. 3: Obr. 5: Piet Spaans. Obr. 6: Etrusko25. Obr. 8: Gilles San Martin. Obr. 10:Ondřej Žváček. Obr. 11: Neil Phillips. Obr. 16: Original uploader. was GerardM at nl.wikipedia Uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné jako volné dílo na WWW : Obr. 4: Obr. 7: Obr. 9: Obr. 12: Obr. 13: Obr. 14: Obr. 15: Obr. 18: Obr. 17: Obr. 19: Citováno z odborné literatury: Čihař, J. NAŠE RYBY. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, Praha, ISBN s. 8. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "Název: Biologie živočichů, Rybí pásma v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google