Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: Biologie živočichů, Stavba těla ryb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: Biologie živočichů, Stavba těla ryb"— Transkript prezentace:

1 Název: Biologie živočichů, Stavba těla ryb
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, Milovice projekt v rámci Operačního program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Biologie živočichů, Stavba těla ryb Anotace: Prezentace je zaměřena na vnější stavbu těla ryb, funkce její důležitých orgánů a útvarů. Práce může být použita jako součást třífázového modelu učení ve dvou na sebe navazujících fázích: Uvědomění si významu a Reflexe.   Autor: Mgr. Larisa Horká Datum : Jazyk: čeština Ročník: VII. Předmět: Přírodopis Očekávaný výstup: Žáci rozlišují základní části těla ryb, porovnávají jejich tvary a vysvětlují funkce jednotlivých ústrojů, objasňují způsob života a přizpůsobení vybraných ryb danému prostředí.eznamují se s   Klíčová slova: ploutev, šupiny, skřele, postranní čára, souměrné- nesouměrné ploutve Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

2 Stavba těla ryb Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

3 Vnější stavba těla ryby Tvar těla Základní části těla hlava
hadovité vřetenovité šípovité vysoké a ze stran zploštělé Základní části těla hlava ústa, oči, čichové jamky, skřele trup ploutve od okraje skřele až k řitnímu otvoru ocas Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

4 HLAVA RYBY 1. Čichové jamky: stahováním
a povolováním svalů nasávají přední otvory vodu, „ochutnávají“ ji Obr. 1 2. Vousky: přívěsky na hlavě a v okolí úst zkoumání prostředí vyhledávání potravy Skřele: párový plochý orgán, který se nachází mezi hlavou a trupem kostěná destička chrání žábry před vnějším poškozením Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

5 Zrak slouží k orientaci v prostoru, vyhledávání potravy, odhalování nebezpečí i pro komunikaci s jedinci vlastního druhu Obr. 2 Oči: kulovitá čočka bez víčka jsou pohyblivá ryby vidí zhruba na vzdálenost 5 až 10 m Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

6 ŠUPINY RYB Navzájem se překrývají
Chrání tělo před mechanickým poškozením ŠUPINY RYB Mohou určovat stáří ryby Vyrůstají ze škáry Rostou po celý život ryby Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

7 *Ganoidní šupiny- vývojově starší skupiny ryb
Běžné typy šupin Obr. 3 Obr. 4 Ktenoidní /hřebenité/: šupiny mají ozubený vnější okraj: okoun, candát Cykloidní /okrouhlé/: šupiny mají hladký vnější povrch: kapr, losos *Ganoidní šupiny- vývojově starší skupiny ryb Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

8 Je umístěna na obou bocích těla
Postranní čára „ Smyslový orgán, jehož pomocí ryby vnímají pohyby ostatních živočichů ve vodě.“ ¹ Vnímaní hloubky a proudění vody, orientace v zakalených vodách i za tmy. Je umístěna na obou bocích těla Obr. 6 1. Čihař, J. Naše ryby, str. 9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

9 Ploutve- kožní útvary vyztužené kostěnými paprsky
parové prsní břišní neparové hřbetní ocasní řitní *tuková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

10 - rovnováha a pohyb - obrana u ostnoploutvých ryb - úprava trdliště
Funkce ploutví - rovnováha a pohyb - obrana u ostnoploutvých ryb - úprava trdliště Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

11 Typy ploutví 1. Párové: udržování rovnováhy a změna pohybu 2. Nepárové ploutve: hřbetní: funkce kormidla !!! dvě části mají ostnoploutví /řád/ řitní: slouží k udržení směru pohybu tuková ploutvička: kožní útvar bez paprsků- lososovití , lipanovití, sumečkovití Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

12 ** Dvě části hřbetní ploutve- candát obecný
* Tuková ploutvička- pstruh obecný ** Dvě části hřbetní ploutve- candát obecný /řád: ostnoploutví/ Obr. 7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

13 Porovnej hřbetní ploutev našich ryb
Obr. 10 obr. 9 Obr. 11 9. Lín obecný 10. Cejn velký 11. Kapr obecný Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

14 souměrná: nesouměrná: kapr obecný u nás jeseteři
Ocasní ploutve: uplatňuje se při pohybu ryb souměrná: nesouměrná: kapr obecný u nás jeseteři Obr. 13 Obr. 12 Souměrná ploutev štiky obecné Nesouměrná ploutev jesetera Obr. 15 Obr. 14 Uťatá ploutev pstruha obecného Okrouhlá ploutev sumce obecného Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

15 Zopakujte stavbu těla ryby
Obr. 16 1. 2. 3. B A C E D F G H I Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

16 Zkontrolujte své odpovědi
Obr. 17 hlava ocas trup B - oko A -vousky C - skřele E - břišní ploutev D - prsní ploutev F - řitní ploutev G- hřbetní ploutev H - ocasní ploutev I - čichové jamky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

17 Odpovězte na otázky: 1. Jaké ryby mají cykloidní šupiny?
KAPROVITÍ, LOSOSOVITÍ 2. Jaký řád ryb má dvě části hřbetní ploutve? OSTNOPLOUTVÍ: candát, okoun 3. K čemu ryby potřebuje čichové jamky? ZKOUMAJÍ VODU: nasáváním ji „ochutnávají“ 4. Jaká ploutev slouží jako kormidlo? HŘBETNÍ PLOUTEV 5. Čím jsou vystuzeny ploutve ryb? JSOU VYSTUŽENY KOSTĚNÝMI PAPRSKY 6. Jakou funkcí plní skřele? CHRÁNÍ ŽÁBRY PŘED VNĚJŠÍM POŠKOZENÍM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

18 Použité zdroje: Uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 2: Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia. Obr. 6: Piet Spaans Viridiflavus. Uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné jako volné dílo na www: Obr. 1, 11: obr. 5: obr. 7: obr.8, 14: obr. 9: obr. 10: obr. 12: obr. 13: obr. 15: obr. 16, 17 Převzato z odborné literatury: obr. 3, 4: Lišková, E. BIOLOGICKÁ ŠKOLNÍ TECHNIKA. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova -Pedagogická fakulta, ISBN s. 46. Citovano z odborné literatury: 1. ČIHAŘ, J. NAŠE RYBY. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, ISBN s. 9 Citace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "Název: Biologie živočichů, Stavba těla ryb"

Podobné prezentace


Reklamy Google