Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RYBY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RYBY."— Transkript prezentace:

1 RYBY

2 RYBY vodní sladkovodní mořské

3 stavba těla ryb plynový měchýř mozek nozdry skřele žábry játra
postranní čára řitní otvor srdce ledviny střevo žaludek pohlavní orgány

4 ploutve ryb hřbetní ocasní prsní řitní břišní nepárová nepárová párové

5 znaky ryb: vřetenovité tělo (←...........................)
způsob pohybu vřetenovité tělo (← ) tělesná teplota povrch těla – , proměnlivá šupiny sliz

6 znaky ryb: skřelemi dýchání: kryté , uvnitř těla mají některé k potrava: , i kostra (výjimka – ryby) smysly: , , ( ), orgán v  (vnímá ) žábry plynový měchýř nadnášení maso- býlo- všežravci kostěná chrupavčité zrak čich hmat vousky proudový postranní čáře tlak a proudění vody

7 rozmnožování ryb oplození ............... -
samice vypouští do vody a samec je oplodní = tažné ryby za táhnou z řek do moře (úhoř) nebo z moře do řek (losos) z vajíčka se líhne – malé rybičky se žloutkovým vakem vnější jikry mlíčím tření třením potěr (plůdek)

8 rozmnožování ryb

9 hospodářský význam ryb:
součást člověka chovají se loví se volně žijící ryby !!rybolov snižuje stavy!! jmenujte ryby, které jíte: kaviár - potravy

10 řád LOSOSI mají tukovou ploutvičku, jsou draví pstruh obecný
lipan podhorní losos obecný

11 pstruh obecný u nás v čistých vodách bohatých na kyslík –
, potrava: a horské potoky řeka pod přehradou larvy hmyzu hmyz na hladině několik poddruhů: potoční mořský jezerní

12 lipan podhorní v potrava: chladných čistých potocích vodní larvy

13 losos obecný dospělec v ..........., potrava: ...............
mladí lososi se živí drobnými vodními živočichy moři menší ryby larvami, korýši, drobnými rybkami

14 losos obecný dospělci táhnou z moře do řek za ...............,
brání jim ale lososí propusti – slouží k překonání bariéry třením přehrady úbytek lososů

15 řád ŠTIKY sladkovodní, dravé ryby štika obecná
(vše uzpůsobeno k lovu: tělo, ) protáhlé zuby

16 řád MÁLOOSTNÍ sladkovodní ryby kapr obecný karas obecný cejn velký
plotice obecná amur bílý mřenka mramorovaná lín obecný ouklej obecná

17 kapr obecný významná hospodářská ryba všežravec šupináč lysec řádkový

18 karas obecný obývá klidné vody všežravec

19 cejn velký ve stojatých vodách všežravec

20 plotice obecná naše nej............... ryba v hejnech
hojnější naše nej ryba v hejnech potrava: plankton, řasy, drobní živočichové

21 amur bílý čistí zarostlé rybníky
býložravec – u nás není původní, pochází z vých. Asie

22 mřenka mramorovaná žije ......... potrava: drobní živočichové .......
u dna dna

23 lín obecný stojaté, zarostlé vody všežravec

24 ouklej obecná dolní toky řek, rybníky potrava: hmyz na hladině a
larvy hmyzu ve vodě

25 řád SUMCI sladkovodní, mají hladké tělo, dlouhé vousky

26 sumec velký vyhledává ve potrava: zooplankton, drobní živočichové ze dna, menší rybky úkryty stojaté, zarostlé vodě

27 sumec velký

28 krunýřovec

29 řád HOLOBŘIŠÍ úhoř říční Sargassovém – sladkovodní, tře se v  moři, larvy monté putují zpět

30 muréna dravá mořská ............ ryba
často se schovává v útesech

31 řád OSTNOPLOUTVÍ sladkovodní i mořské ryby, dvoudílná hřbetní ploutev
okoun říční candát obecný makrela obecná tuňák

32 okoun říční stojaté i tekoucí sladké vody
loví rybky a drobné vodní živočichy

33 candát obecný obývá pomalé a stojaté sladké vody
potrava: plankton, bezobratlí, rybky

34 makrela mořská v hejnech loví se

35 tuňák mořská ryba hojně loven některé druhy
jsou díky tomu na pokraji vyhynutí

36 RYBÍ PÁSMA VOD

37 PSTRUHOVÉ studená, čirá a rychlá voda s vysokým obsahem kyslíku
horní toky potoků pstruh, střevle, mřenka, mihule

38 LIPANOVÉ čistá voda, dost okysličená, dno štěrkovité, dostatek rostlin a mnoho různých vodních živočichů podhorské toky s mírnějším proudem, řeky pod přehradou lipan, pstruh, mřenka, střevle, jelec

39 PARMOVÉ řeka s mírným proudem, hloubky i mělčiny, méně kyslíku, dno – štěrk, písek, voda mírně zakalená, vodní rostliny kaprovité ryby, parma, štika, okoun, bolen, plotice, ouklej

40 CEJNOVÉ kalná teplá voda, málo kyslíku, písčité a bahnité dno, vodní rostliny dolní toky řek kaprovité ryby, cejn, štika, sumec, okoun, candát, lín

41


Stáhnout ppt "RYBY."

Podobné prezentace


Reklamy Google