Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR"— Transkript prezentace:

1 Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR
Barbora Katolická Plzeň,

2 Financování elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České republice (ČR)
Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: grantové programy - od r max. dotace ve výši 75%, tj. min. 25% spoluúčast institucí Dotace z evropských projektů: plně financováno z projektu povinná udržitelnost z vlastních finančních prostředků instituce 3. Dotace z Ministerstva kultury: - např. program VISK - spoluúčast institucí 4. Z finančních prostředků instituce

3 Financování EIZ v ČR Program: Období: Program LB 1997-1999
Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury VaVaI – projekty, soutěž Program: Období: Program LB Program LI Program 1N Program INFOZ Program LR

4 Financování EIZ v ČR Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury VaVaI – projekty, soutěž Program „Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje“ (LB) Období: Většina projektů zaměřena na rozvoj informační infrastruktury; pouze 2 projekty na informační podporu VaVaI (např. projekt na přístup do Current Contents Connect - konsorcium 3 univerzit). Program „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ (LI) Období: Celková podpora ze státního rozpočtu: tis. Kč Nebyla požadována finanční spoluúčast

5 Financování EIZ v ČR Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury VaVaI – projekty, soutěž Program „Informační infrastruktura výzkumu“ (1N) Období: Celková podpora ze státního rozpočtu: tis. Kč 36 projektů Podíl dotace na výdajích 80% Program „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ) Období: Celková podpora ze státního rozpočtu: tis. Kč 18 projektů Podíl dotace na výdajích 48% Rok 2012 – EIZ hrazeny z různých finančních zdrojů

6 Financování EIZ v ČR Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury VaVaI – projekty, soutěž Program „Informace – základ výzkumu“ (LR) Období: Předmětem podpory je efektivní, zejména konsorciální zpřístupňování informačních zdrojů pro výzkum. Celková podpora 1 017 120 tis. Kč 9 projektů (databáze pro Prahu + konsorcium HSS pro celou ČR) Dle vyhlášení programu: finanční podpora nejvýše 75 % uznaných nákladů, min. 25% spoluúčast institucí

7 Financování EIZ v ČR Evropské projekty
OP VaVpI - výzva číslo Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Cílem výzvy je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury zabezpečit dostupnost těchto zdrojů, jejich efektivní využívání a vytvořit podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků. Období: (+ 5 let udržitelnost) 3 roky udržitelnosti možno hradit z projektu 2 roky ( ) z vlastních fin. zdrojů 8 projektů - konsorcia pro oborové EIZ (účastníkem nesmí být výzkumné instituce z Prahy) Alokace prostředků pro tuto výzvu: tis. Kč Program LR+OP VaVpI 4.3: podíl dotace na výdajích 52%

8 Podmínky zpřístupnění EIZ:
Podmínky zpřístupnění EIZ jsou vždy definovány v rámci konkrétní licenční smlouvy Využití pro studijní a výzkumné účely, NE pro komerční účely Přístup z rozsahu IP adres instituce Možnost vzdáleného přístupu (po autentizaci) Možnost poskytovat MVS Možnost stahovat a tisknout články z časopisů Možnost stahovat část (několik stran, kapitol) eknih

9 Dostupné EIZ ze současných konsorcií v ČR:
Databáze pro hodnocení vědy: Web of Knowledge (Web of Science, Journal Citation Report), Scopus Multioborové: Ebsco – Academic Search Complete, OCLC, Ebsco – Central & Eastern European Academic Source, ProQuest STM: ScienceDirect (Freedom kolekce), Springer Link, Wiley Technické obory: IEEE Xplore, ACM Digital Library Medicína a zdravotnické obory: Nursing Ovid, Cinahl with FT, Karger Journals, Lippincot, Williams & Wilkins High Impact Collection, BMJ Online

10 Dostupné EIZ ze současných konsorcií v ČR:
Ekonomie: Ebsco – Business Source Complete, EconLit with FT, OECD iLibrary, Euromonitor Global Marketing Information Database (GMID) Humanitní a společenské obory: JSTOR, Sage – HSS kolekce, Oxford Journals – HSS kolekce, Cambridge Journals – HSS kolekce, LLIS (Library Literature and Information Science) , LISA, PsycInfo, PsycArticles Chemie: SciFinder, Reaxys, Knovel Přírodní vědy: Zoological Records, GeoBase, GeoRef, BioScience World, BioOne, IOP Science, Nature Publishing Group, EnviroNetBase, Environment Complete, CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts

11 Discovery systémy v ČR:
Ebsco Discovery Service (10 institucí): Národní knihovna ČR Knihovna Akademie věd ČR 8 univerzit Primo (3 instituce): 2 univerzity Summon (7 institucí): Národní technická knihovna Národní lékařská knihovna 5 univerzit

12 Národní centrum pro podporu informační infrastruktury VaVaI (Národní licenční centrum)
Současné projektové financování - administrativní náročnost Snaha o přechod od „soutěžního“ (projektového) modelu podpory akvizice e-zdrojů na „národní“ licenční model Cíl: ustanovit národní licenční centrum Hlavní funkce: zajišťovat přístup k EIZ pro VaVaI dle potřeb výzkumných organizací zajišťovat veškerou agendu - veřejné zakázky, licenční smlouvy, kupní smlouvy,… poskytovat technickou podporu: technická podpora pro vzdálený přístup (např. vyjednávat s vydavateli jejich připojení k České federaci identit pro možnost vzdáleného přístupu přes Shibboleth) sběr statistických dat o využívání EIZ za jednotlivá konsorcia

13 Národní centrum pro podporu informační infrastruktury VaVaI (Národní licenční centrum - NLC)
Současný stav – příprava návrhu: řešení způsobu financování a principů rozdělování financí na EIZ jednotlivým výzkumným institucím právní forma centra organizační struktura a řízení Po předložení návrhu budou probíhat procedury na úrovni ministerstva a vlády. Právní, organizační, finanční a personální ustanovení NLC v r Od r sjednávání potřebných smluv.

14 Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
Licence: individuální licence institucionální licence přístup z rozsahu IP adres ZČU (resp. fakult) + vzdálený přístup většinou neomezená licence (unlimited access) konsorciální licence (z projektů) lepší finanční podmínky přístup z rozsahu IP adres ZČU + vzdálený přístup neomezené licence (unlimited access) Zpřístupnění (sít ZČU + vzdálený přístup: Shibboleth, VPN klient) Přístup do EIZ pro veřejnost: pouze registrovaným uživatelům z PC v knihovně (konto pro veřejnost)

15 Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
Financování: z evropských projektů plně z projektu platba udržitelnosti plně z finančních prostředků univerzity z projektů z programů MŠMT (min. 25% spoluúčast univerzity) z finančních prostředků UK ZČU (multioborové) z finančních prostředků fakult ZČU (oborově zaměřené)

16 Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
Plnotextové databáze - zahraniční Humanitní a společenskovědní obory: JSTOR I. – V. Oxford Journals – HSS kolekce Cambridge Journals – HSS kolekce Sage – HSS kolekce Ebsco – Business Source Complete EconLit with FT Heinonline eHRAF Multioborové: Ebsco - Academic Search Complete, ProQuest, Wiley Online Library Science Direct – Freedom kolekce SpringerLink Technické obory: IEEE Xplore ACM Digital Library Zdravotní obory: NursingOvid

17 Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
Plnotextové databáze – české: Anopress Beck Online, Aspi, LexGalaxy (české právní informační systémy) Citační databáze: Web of Science Scopus Faktografické databáze: OECD iLibrary Euromonitor Global Marketing Information Database InCites MagnusWeb Bibliografické databáze: MathSciNet

18 Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
e-books (trvalý nákup - většina titulů z Ebsco eBooks, méně z MyiLibrary) – celkem 1167 titulů české odborné e-knihy – 14 titulů (nejvíce žádaných) – roční předplatné, tituly mohou studenti a zaměstnanci ZČU po autentizaci stáhnout na mobilní zařízení, doživotní licence online normy (přístup k normám ze 2 PC v knihovně, bez možnosti tisku) + samostatné licence na přístup k online normám s možností tisku na katedrách Discovery systém - Summon

19 Propagace a školení k EIZ na Západočeské univerzitě
Evropské projekty: školení uživatelů min. 2 x ročně Informační výchova: v rámci výuky pro studenty semestrální předmět ukončený seminární prací (kredity) 2-4 hodinová přednáška k EIZ a citacím v rámci jiného předmětu speciálně zaměřené přednášky a semináře pro doktorandy a akademické pracovníky Propagace – webové stránky, facebook, nástěnky, plakáty a další informační a propagační materiály.

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google