Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BA-CPVŠK 2007 Komise pro EIZ AKVŠ Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 30.10.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BA-CPVŠK 2007 Komise pro EIZ AKVŠ Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 30.10.2007."— Transkript prezentace:

1 BA-CPVŠK 2007 Komise pro EIZ AKVŠ Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 30.10.2007

2 BA-CPVŠK 2007 Obsah Realizace a výsledky průzkumu k problematice zajištění elektronických informačních zdrojů na vysokých školách Informace z konference ICOLC

3 BA-CPVŠK 2007 Cíl: Analýza současného stavu zajištění veřejných vysokých škol odbornými EIZ z pohledu jejich využívání a financování Sumarizace potřeb VŠ v dostupnosti EIZ pro další období Termíny: 06/2007: příprava metodiky pro realizaci průzkumu 07-08/2007: realizace průzkumu 09/2007: vyhodnocení Účast: 19 VŠ (členové AKVŠ) Univerzita Karlova odmítla účast Průzkum k problematice zajištění EIZ na VŠ

4 BA-CPVŠK 2007 Obsah: Aktuální stav - analýza současného stavu informačního zajištění vysoké školy e-zdroji dle jednotných ukazatelů Plán - návrh plánovaného stavu v této oblasti dle jednotných ukazatelů Vyhodnocení Forma: Tabulky v Excelu Průzkum k problematice zajištění EIZ na VŠ - metodika

5 BA-CPVŠK 2007 Pro každý multioborový a *oborově zaměřený EIZ: Počet studentů, doktorandů a přepočtených akademických pracovníků vysoké školy (*fakulty) Statistika využívání konkrétního EIZ (ročně – za roky 2005, 2006) – počet přístupů, počet hledání, počet zobrazených plných textů (záznamů) Finanční krytí – z prostředků programu 1N, z jiných projektů, z prostředků VŠ Dostupnost EIZ a licence – vzdálený přístup, IP adresy, SU Nejčastější požadavky od uživatelů – vzdálený přístup, plné texty Specifická kritéria vysoké školy Průzkum k problematice zajištění EIZ na VŠ - metodika Sledované ukazatele pro analýzu aktuálního stavu

6 BA-CPVŠK 2007 Pro každý multioborový a *oborově zaměřený EIZ Priorita konkrétního EIZ z pohledu financování (1 – nezbytný, 2 – důležitý, 3 – doplňující) Důvod výběru priority – kvalita, pokrytí oborů (*oboru), typ dtb Plánované finanční krytí – z prostředků programu po 1N, z jiných projektů, z prostředků VŠ Plánovaná dostupnost EIZ a licence – vzdálený přístup, IP adresy, SU Specifická kritéria vysoké školy Vyhodnocení (text) Průzkum k problematice zajištění EIZ na VŠ - metodika Sledované ukazatele pro analýzu plánovaného stavu

7 BA-CPVŠK 2007 Výsledky průzkumu zpracovány ve třech oblastech: Financování EIZ pro vědu a výzkum v r.2006 Využívání dostupných EIZ Sumarizace potřeb VŠ v dostupnosti EIZ a prioritní informační zdroje pro další období Výsledky průzkumu

8 BA-CPVŠK 2007 Roční náklady na zajištění EIZ z prostředků VŠ: licence na přístup k oborovým IZ, konsorciální poplatky, finanční spoluúčast k produktům z 1N Roční náklady na zajištění EIZ z MŠMT (z 1N): zjištěno z veřejné databáze CEP, 22 projektů zaměřených na zajištění EIZ, uvedena částka na 5 let  výpočet za 1 rok Roční náklady na zajištění EIZ (MŠMT+VŠ) celkem: Podíl VŠ: Podíl MŠMT: Výsledky průzkumu 1. Financování EIZ pro vědu a výzkum v r.2006 42 440 tis.Kč 108 202,8 tis.Kč 150 642,8 tis.Kč 28,2 % 71,8 %

9 BA-CPVŠK 2007 Vstupy: počet přístupů, počet hledání, počet zobrazených záznamů (plných textů). Výstupy: využití daného EIZ na 100 uživatelů (u oborových EIZ zohledněn počet uživatelů pro daný obor). Setřídění EIZ dle využití. Zpracovaná data budou jedním z podkladů při přípravě VŠ na situaci po ukončení 1N. Konkrétní údaje (statistické údaje, financování) nebudou zveřejňovány. Poskytování statistických dat o využívání EIZ z programu 1N se oproti programu LI výrazně zlepšilo a údaje jsou porovnatelné. Výsledky průzkumu 2. Využívání dostupných EIZ

10 BA-CPVŠK 2007 Nejvyšší priorita Multioborové: WoS (pro hodnocení vědy a výzkumu) Science Direct (plné texty časopisů od Elsevieru) Oborové: souvisí s oborovým zaměřením VŠ – obtížné sumarizovat Návrhy nových EIZ: Multioborové: Scopus Oborové: souvisí s oborovým zaměřením VŠ (JSTOR, IEEE Xplore) Další informace získané vyhodnocením: Preference plnotextových EIZ Důležitost pokrytí oborů Požadavky uživatelů na zajištění vzdáleného přístupu k EIZ po autentizaci Omezení licence na SU v případě snížení ceny za daný EIZ Výsledky průzkumu 3. Sumarizace potřeb VŠ v dostupnosti EIZ a prioritní informační zdroje pro další období

11 BA-CPVŠK 2007 Výsledky nejsou překvapující – potvrzeny některé skutečnosti, na které se lze odvolávat Pohledy a stanoviska knihovníků, tj.odborných kvalifikovaných pracovníků, na celou problematiku EIZ Knihovníci VŠ by měli iniciovat projednání strategie EIZ na úrovni vedení jednotlivých VŠ Jeden z podkladů pro přípravu programu pro zajištění EIZ pro V a V po r. 2008 Zdroj informací pro další postup Východisko pro nadcházející koordinaci Koordinace a spolupráce při přípravě na období po 1N je jediná možná cesta Výsledky průzkumu Co dále s výsledky průzkumu?

12 BA-CPVŠK 2007 9.evropská konference knihovnických konsorcií ICOLC 30.9.-3.10.2007 Stockholm Témata konference: 1. Vývoj v licencování elektronických zdrojů 2. E-books 3. Knihovny, konsorcia a vědecká komunikace 4. Změny ve službách knihoven, e-science Program konference: http://www.kb.se/ENG/icolc_2007/http://www.kb.se/ENG/icolc_2007/ Informace z konference ICOLC

13 BA-CPVŠK 2007 Zajišťováním licencí k e-zdrojům (informace z University di Roma, z belgické VŠ) : analýzy využívání e-zdrojů oborového pokrytí finanční rozbory jednotlivých e-zdrojů Finské konsorcium FinELib – dotazníkový průzkum týkající se využívání EIZ a spokojenosti s nimi (10 let přístupu k e-zdrojům): FinELib: univerzity, polytechnické školy, vědecké a výzkumné instituce a veřejné knihovny Dotazníky pro jednotlivé typy institucí na www stránkách konsorcia Odpověď od 5500 respondentů (z toho 4000 z univerzit a polyt.škol) Otázky k využívání e-zdrojů, spokojenosti s dostupnými EIZ, návrhem nových e-zdrojů, školení k vyhledávání a práci s e-zdroji Podrobné informace a vyhodnocení průzkumu jsou na http://www.nationallibrary.fi/libraries/finelib/ http://www.nationallibrary.fi/libraries/finelib/ Informace z konference ICOLC 1. Vývoj v licencování e-zdrojů

14 BA-CPVŠK 2007 Shrnutí výsledků průzkumu FinELib: 60% respondentů používá převážně pro svoji práci e-zdroje Nejvíce žádané e-zdroje: Slovníky, encyklopedie, časopisy (všeobecně) Odborné časopisy, učebnice a cvičebnice (v univerzitním prostředí) Tištěná forma: knihy Spokojenost s pokrytím informačních potřeb: Vysoké procento spokojenosti v přírodních vědách Nízké procento spokojenosti v humanitních vědách Požadavky na školení k efektivnímu využívání e-zdrojů: Krátká a přesně cílená informace (pracující) Součást výuky s ohledem na daný ročník studia (studenti) Spokojenost s e-zdroji stoupá, uživatelé potřebují stále více informací z e-zdrojů, více školení k efektivnímu využívání  výzva pro práci knihovníků a informačních specialistů Informace z konference ICOLC 1. Vývoj v licencování e-zdrojů

15 BA-CPVŠK 2007 JISC (Joint Information Systems Committee) - „The National e-books observatory project“ – http://www.jiscebooksproject.orghttp://www.jiscebooksproject.org Cíl: stimulace trhu s e-book v akademické sféře v UK, jednání o vhodných obchodních a licenčních modelech Současný stav s e-books v akademické sféře v UK: Nerozvíjí se akvizice e-books Důvody: nevhodné cenové a přístupové modely pro akademickou sféru, vysoká cena, malý výběr titulů Vize s e-books: Přístup ke kvalitním e-book, obsahově relevantní pro vzdělávací a výzkumné účely, co nejširší oborové zaměření Flexibilní licenční model podporující odlišnosti v potřebách v akad. sféře Autentizovaný přístup, model současně pracujících uživatelů Ze strany studentů požadavky na e-učebnice Jednání s vydavateli složitá Informace z konference ICOLC 2. E-books

16 BA-CPVŠK 2007 Vytipováno 36 odborných a relevantních e-books z ekonomie, techniky, medicíny a mediálních studií (finančně zajištěno z JISC na 2 roky) V r.2008 podrobná analýza o jejich využívání, sledování potřeb studentů - podklad pro jednání s vydavateli o vhodných licenčních a cenových modelech přístupů k e-books Podobné zkušenosti s e-books mají i v dalších akademických institucích (Itálie, Holandsko,..) Finanční modely pro nákup e-books by měly respektovat specifika akademických institucí „Balíčky“ e-books příliš drahé Očekáváno vyhodnocení projektu JISC Informace z konference ICOLC 2. E-books

17 BA-CPVŠK 2007 Projekt DOAJ (Directory of Open Access Journals) Služba podporující otevřený přístup k vědeckým a odborným časopisům, k výsledkům vědy a výzkumu Plnotextové časopisy (celkem 2890 titulů), kontrola kvality 25% Severní Amerika, 21% Jižní Amerika, 38% Evropa, 12% Asie 553 titulů z USA, 272 z UK, 222 z Brazílie, 146 ze Španělska, 112 z Japonska, 95 z Německa,… Jednání s Royal Library of the Netherlands o dlouhodobém uchovávání plných textů z DOAJ časopisů 2007: zahájen Členský program na podporu dalšího rozvoje DOAJ roční příspěvek jednotlivce 100 Euro knihovny, univerzity, výzkumná centra 400 Euro Informace z konference ICOLC 3. Knihovny, konsorcia a vědecká komunikace

18 BA-CPVŠK 2007 Informace z konference ICOLC 3. Knihovny, konsorcia a vědecká komunikace

19 BA-CPVŠK 2007 Děkuji za pozornost. bar@uk.zcu.cz Komise pro EIZ AKVŠ


Stáhnout ppt "BA-CPVŠK 2007 Komise pro EIZ AKVŠ Barbora Katolická – UK ZČU v Plzni 30.10.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google