Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy první pomoci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy první pomoci."— Transkript prezentace:

1 Základy první pomoci

2 Tísňová volání 112 vs. 155 112 - CTV hasič s všeobecným přehledem v IZS rychlá aktivace složek IZS jazyková vybavenost při izolované zdravotnické indikaci přepojí na ZZS 155 – ZZS sestra / záchranář telefonicky asistovaná první pomoc důkladné vytěžení volajícího  typ pomoci databáze předchozích výjezdů k pacientovi aktivace složek IZS Volat linku 112 je vhodné v případě hromadného neštěstí, pokud nevíte, kde přesně se nacházíte (možnost zaměření polohy volajícího) nebo pokud je volajícím cizinec. V případě čistě zdravotního problému volejte přímo linku 155.

3 Dopravní nehoda rozsvítit výstražná světla
zastavit na přehledném místě opustit vlastní vozidlo (i spolucestující) umístit výstražný trojúhelník – 50/100 m před nehodu uhasit případný požár zajistit havarované vozidlo proti pohybu dát pozor na další jiná nebezpečí Všichni cestující musejí opustit vozidlo a odejít do bezpečné vzdálenosti (pokud se neúčastní záchrany). V případě, že do vašeho auta nabourá někdo jiný, předejdete tak vlastním zraněním. Na pozemních komunikacích se výstražný trojúhelník umisťuje vždy před zatáčku nebo před horizont a to 1m od krajnice směrem do vozovky nejméně 50m od vozidla, na dálnicích (i silnicích první třídy) by tato vzdálenost měla být minimálně dvojnásobná. Havarované vozidlo zajistíme proti pohybu vypnutím motoru, zařazením rychlostního stupně 1 nebo R a zatažením ruční brzdy. Klíčky vyndáme ze zapalování. Všímáme si vytékajícího benzínu, atp.

4 Vlastní bezpečnost zachránce
zbytečně neriskovat vlastní zdraví a bezpečnost dodržovat již zmíněné zásady (nehoda, požár…) používat rukavice používat resuscitační roušku co nejdříve si svléknout oděv potřísněný krví postiženého

5 Než začnete zhodnocení okolí – „rozhlédni se“
! vlastní bezpečnost ! krev, deformace prvotní ověření – „zkontroluj“ základní životní funkce bolestivá místa fyzické vyšetření – „prohmatej“ celkové dovyšetření

6 Než začnete Obecné zásady ošetřování: pacient sedí / leží
stojíme před pacientem !!! komunikujeme s pacientem !!! pacienta nepřekračujeme kontrolujeme ZŽF pacienta k některým úkonům nenutíme

7 Koho mám ošetřit dříve? poranění nejvíce ohrožující život
Jak to poznám? dle závažnosti poranění masivní krvácení má přednost poranění neslučitelná se životem dle hlasitosti poraněného kdo nekřičí, mívá vážnější poranění

8 Základní životní funkce
vědomí dýchání krevní oběh !! V tomto pořadí je také zjišťujeme !!

9 Vědomí a jeho zjišťování
navázání slovního kontaktu Bez reakce? zatřeseme s ním bolestivý podnět Pokud postižený nereaguje, je ve sníženém stavu vědomí.

10 Dýchání a jeho zjišťování
zjistit, zda postižený dýchá poslechem pohmatem (přiložení ruky na hrudník) pohledem prohlédnout dutinu ústní otočit na záda záklon hlavy dýchá – celkové vyšetření a ošetření, poloha na boku se zakloněnou hlavou nedýchá – kardiopulmonální resuscitace (KPR)

11 Kardiopulmonální resuscitace
!!! nezjišťujeme tep !!! – zbytečné zdržení resuscitační rouška – pokud nemáme, nehledáme

12 Při ohrožení vlastního života KPR ukončíme.
včasné volání ZZS včasná resuscitace včasná defibrilace včasná lékařská péče Řetěz přežití: voláme ZZS zahájíme KPR 30 stlačení hrudníku provedeme záklon hlavy 2 vdechy opakujeme do příjezdu ZZS úplného tělesného vyčerpání vystřídání samostatného dýchání pacienta Při ohrožení vlastního života KPR ukončíme.

13 Nepřímá srdeční masáž 30 stlačení Místo: uprostřed hrudníku
Hloubka: 4-5 cm Frekvence: cca 2 za sek. Stlačujeme hrudník: - kolmo - oběma rukama - s napnutými lokty - na tvrdé podložce

14 Umělé dýchání 2 vdechy záklon hlavy stisknutí nosních křídel
vdechujeme jen objem svého normálního nádechu velké objemy se nedoporučují

15 Stabilizovaná / zotavovací poloha

16 Co dělat, najdeme-li někoho nehybně ležet??
Ano Ošetříme, případně voláme ZZS Při vědomí Reaguje na oslovení? Ne Ano Reaguje na zatřesení? Stabilizovaná poloha Ne Ano Reaguje na bolest? Ano Ano Ne Ne Bezvědomí Pomohlo uvolnění dýchacích cest? Dýchá normálně? Ne KPR

17 A teď trochu praktického výcviku
30 : 2

18 Masivní krvácení stlačíme ránu silně prsty nebo dlaní (nejlépe pacientovou) pacienta položíme zvedneme končetinu nad úroveň srdce přiložíme tlakový obvaz sterilní vrstva tlaková vrstva – max. 3 připevňovací vrstva pokud prosakuje krev – stále držíme

19 Masivní krvácení voláme ZZS krvácí stále – zaškrcovadlo
vhodné pouze pro paži nebo stehno vždy: min. 5 cm široké a 70 cm dlouhé, přes oděv! !! nepovolujeme !!

20 Přiložení zaškrcovadla
přes oděv zapsat čas zaškrcení zapsat jméno pacienta (příp. i ošetřujícího)

21 Krvácení z krkavice stlačíme ránu silně prsty, snažíme se zastavit krvácení voláme ZZS nepřikládáme zaškrcovadlo! ;-)

22 Šok vzniká nedostatkem krve v krevním řečišti příčiny:
poškození funkce srdce snížení cirkulujícího objemu tekutin – krvácení rozšíření cév (především žil) – strach, alergie překážka v krevním řečišti

23 © Grada Publishing, a.s. 2007 Pokud je pacient v šoku, pak jedna nebo více stran trojúhelníku nepracuje správně.

24 Příznaky šoku první fáze druhá fáze konečná fáze bledost studený pot
nehmatný puls na periferiích druhá fáze cyanosa žízeň nitkovitý zrychlený tep konečná fáze bezvědomí až selhání krevního oběhu a dýchání

25 První pomoc při šoku protišoková poloha – při krvácení automaticky
autotransfuzní poloha pravidlo 5T volat ZZS

26 Pravidlo 5T Ticho – nevystavovat dalšímu stresu Teplo – přikrýt
Tekutiny – nepodávat, max. otření rtů Tišení bolesti – psychologicky, nepodávat léky Transport – zajistit transport = ZZS

27 Pneumothorax Při poranění hrudníku vniká do pohrudniční dutiny vzduch. Plíce je utlačována, postižený obtížně dýchá. RTG snímek (nahoře) CT snímek (dole)

28 První pomoc při pneumothoraxu
zacpat ránu dlaní pacienta posadit do polosedu (v bezvědomí položit na poraněný bok) zkontrolovat druhou stranu hrudníku (záda) sterilní krytí igelit ze tří / čtyř stran přelepit leukoplastí ZZS


Stáhnout ppt "Základy první pomoci."

Podobné prezentace


Reklamy Google